Základní informace

A (9),  B (11),  C (5),  Č (0), D (14),  E (3),  F (5),  G (7),  H (6),  CH (4),  I (3),  J (1),  K (31),  L (13),  M (26),  N (16),  O (15),  P (27),  Q (1),  R (7),  Ř (3), S (39),  Š (3), T (29),  U (1),  V (31),  W (0),  X (0),  Y (0),  Z (9),  Ž (5),


Seznam názvů stránek webu

Abecedně řazené názvy všech stránek tohoto webu se stručným textem.

A

Adenin (B4)
Adenin je rozpustný ve vodě. Působí nejlépe ve spolupráci s dalšími vitaminy B-komplexu. Snižuje riziko srdečních onemocnění, snižuje riziko vývojových poruch u plodu.
Alkaloidy
Různorodá skupina zásaditých organických sloučenin, které se tvoří při přeměně aminokyselin. Je jich známo přes 10 000. Většinou jsou v rostlinách, často jako součást jejich obranného mechanismu – odpuzují býložravce, zpravidla hořkou chutí.
V chemii je to obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu. Při dodání energie je nejdůležitější reakcí aminokyselin jejich řetězení – spojování v peptidy a proteiny (bílkoviny). Bílkoviny se skládají z tzv. proteinogenních aminokyselin.
Amygdalin (B17, Laetril, Nitrilosid)
Ve vodě rozpustný kyanogenní glykosid a rostlinný toxin obsažený v jádrech a semenech některých rostlin (více než 1 200). Každé jádro ale obsahuje jiné množství amygdalinu, který obsahuje molekulu kyanovodíku. Při snědení velkého množství jader by to mohlo vést až k otravě projevující se křečemi, zvracením, ochrnutím dýchacích svalů. Samotný amygdalin je netoxický, toxicita je až po jeho rozkladu.
Zdravé tropické ovoce, plodenství ananasovníku chocholatého z čeledi bromeliovitých. Zralá dužina uvnitř má barvu od téměř bílé až po sytě žlutou, je aromatická a šťavnatá.
Jsou to přirozené látky převážně rostlinného původu snižující nutriční (výživovou) hodnotu potravin, ve kterých jsou obsaženy. Jsou příčinou nižší biologické využitelnosti živin. Příklady antinutričních látek.
Antinutriční látky (antinutrienty) jsou látky, které v lidském těle snižují využitelnost živin, minerálních a dalších nezbytných látek. Buď se váží na minerální látky přítomné ve stravě za vzniku nevstřebatelných komplexů a brání tak jejich využitelnosti, nebo tyto látky odvádí rovnou z organismu.
Argumentační faul (též řečnický trik nebo argumentační klam) je v řečnictví takový výrok, jehož smyslem je porazit či přesvědčit oponenta bez ohledu na pravdivost zastávaných názorů, bez ohledu na pravdivost předkládaných důkazů, zdůvodnění a interpretací.
Atropin
Je to alkaloid, který má halucinogenní účinky. Je obsažený v rostlinách z čeledi lilkovitých. Působí na nejrůznější orgány lidského těla. Používá se v očním lékařství ve formě kapek při léčbě některých očních vad nebo poškození oka jako 1% roztok, v chirurgii, anesteziologii, kardiologii, k odstranění křečí hladkého svalstva a také k léčení Parkinsonovy choroby.

B

Bílkoviny (proteiny) jsou podstatou všech živých organismů. Jedná se o přírodní látky složené z aminokyselin (bílkoviny jich obsahují více než 100), které jsou vzájemně vázány. Zdrojem aminokyselin jsou jednak bílkoviny z potravy, jednak opotřebované bílkoviny z tkání. Aminokyseliny si tělo neukládá do zásob, proto musí být hned zabudovány.
Kniha. Autor: David Frej. Podnadpis: Tajemství metabolismu, dlouhověkosti a zdraví Originál: Překlad: České vydání: nakladatelství Eminent, Praha 2013. ISBN: 978-80-7281-467-1. Obal image2017-7-11_10-23-50.png. Anotace.
Lidské tělo obsahuje velké množství nejrůznějších biologicky významných látek, které jsou děleny do různých skupin podle nejrůznějších kritérií. V této části je seznam vybraných látek s krátkým popisem.
Lidské tělo obsahuje velké množství nejrůznějších biologicky významných látek, které jsou děleny do různých skupin podle nejrůznějších kritérií. V této části jsou popsány jen některé vybrané látky, například cholesterol, cholin, purin.
Vitamin rozpustný ve vodě. Je důležitý pro metabolismus aminokyselin a mastných kyselin. Dřívější označení vitamin H, faktor R.
Krátkodobé ponoření potraviny do vroucí tekutiny (spaření) a její následné zchlazení nebo rovnou podávání. Díky krátkodobému působení zvýšené teploty zůstanou v potravinách zachovány vitaminy, chuť i barva, ale zničí se mikroorganismy, které by mohly při následné konzervaci způsobit jejich zkažení.
Index tělesné hmotnosti. Vyjadřuje vztah mezi tělesnou hmotností a tělesnou výškou. BMI lze vypočítat jako poměr hmotnosti v kilogramech [kg] a druhé mocniny výšky v metrech [m].
Stopový prvek. Je obsažen ve všech skupinách potravin. Zabraňuje pohlcování vápníku, což je velmi důležitý faktor hlavně pro ženy v období menopauzy a osoby trpící osteoporózou.
Velice zdravá zelenina patřící mezi brukvovité, která obsahuje velké množství vitaminů a minerálů, výrazně ochraňuje lidský organismus proti volným radikálům, toxickým a rakovinotvorným látkám.
Vztah je nikdy nekončící proces. Je to živoucí organismus, který je potřeba každý den krmit, jinak hladoví. Bez dodávání energie a potřebného času přechází vztah, jako všechno, v neuspořádanost. Vztah není jistota, je to svazek svobodných bytostí, které se musí vzájemně respektovat. Mezilidské vztahy.
Předpoklady. Budování vztahu. Pět primárních jazyků lásky podle Garyho Chapmana. Vybrané intimity. Problémy ve vztahu. Partnerské soužití a děti.

C

Velice zdravá zelenina patřící mezi cibulovité, obsahující antibiotické látky, fytoncidy ničící škodlivé mikroby, mnoho křemíku, draslíku, síry a dusíkatých látek.
Co nepoužíváte, o to přicházíte! Nečtete? Čtenářská dovednost mizí. Nemluvíte cizím jazykem? Zapomínáte ho. Přestáváte se hýbat? Tělo ochabuje. Tipy.
Vysoce infekční onemocnění způsobené koronavirem SARS-CoV-2.
Společné označení pro nemoci vyznačující se zejména zvýšenou hladinou krevního cukru (glykemie – koncentrace glukózy v krvi). Zvýšená glykemie nad referenční hodnotu (hyperglykemie) je základním projevem cukrovky (diabetes mellitus). Hlavní úlohu při udržování správné hladiny krevního cukru má hormon inzulin, který se tvoří v beta-buňkách slinivky břišní (pankreatu). Základní dělení cukrovky: cukrovka 1. typu – ve slinivce se přestanou tvořit beta-buňky; cukrovka 2. typu – nedostatečná účinnost inzulinu ve tkáních (cca 90 % onemocnění).
Cvičení podle dr. Mercoly
Dr. Mercola vytvořil jednoduchá pravidla pro získání maximální zdatnosti pro superrychlá svalová vlákna, která mohou zvýšit množství růstového hormonu. Čím vyšší je hladina růstového hormonu, tím zdravější a silnější jste. Čím déle si udržíte schopnost svého těla produkovat vysokou úroveň růstového hormonu, tím déle budete žít v pevném zdraví a síle.

Č

D

Dětství charakterizuje vývojovou etapu lidského jedince od narození po dospělost. Novorozenec – do 1 měsíce věku; kojenec – do 1 roku; batole – do 3 let; předškolák – do 6 (7) let; mladší školní věk – do 10-12 let; starší školní věk (puberta) – do 15 let; dorost (adolescence – puberta) – do 18 (20) let. Kdo má v životě dětí 6-15 let rozhodující vliv a jaký?
Dezinformace je opakem pravdivé zprávy, tedy lživá, klamná, falešná informace, která má za cíl ovlivnit úsudek a názor jedince, více osob či celé společnosti, tak aby vyvolala zdání důvěryhodnosti a pravdivosti.
Dezinformační web je internetová stránka, která buď zveřejňuje tendenční zpravodajství s cílem dezinformovat čtenáře k názorové nejistotě, či je zmanipulovat ke změně názoru nebo chování, tedy ideologicky motivované, nebo jsou to weby, na kterých jsou publikovány smyšlené šokující zprávy, které se rychle šíří internetem, a na základě vysoké návštěvnosti následně generují vysoké příjmy z reklamy, tedy komerčně motivované weby. Obecně platí, že tyto weby v žádném případě neslouží čtenáři.
Společné označení pro nemoci vyznačující se zejména zvýšenou hladinou krevního cukru (glykemie – koncentrace glukózy v krvi). Zvýšená glykemie nad referenční hodnotu (hyperglykemie) je základním projevem cukrovky (diabetes mellitus). Hlavní úlohu při udržování správné hladiny krevního cukru má hormon inzulin, který se tvoří v beta-buňkách slinivky břišní (pankreatu). Základní dělení cukrovky: cukrovka 1. typu – ve slinivce se přestanou tvořit beta-buňky; cukrovka 2. typu – nedostatečná účinnost inzulinu ve tkáních (cca 90 % onemocnění).
Dieta – stravovací styl – je řízený příjem stravy a tekutin za účelem dosažení specifického cíle. Stručný přehled diet. Současné poznatky.
Stravování nemůže být statický stav (jíst stále to stejné za každých okolností), ale stav dynamický, to znamená pružně reagovat na vzniklé situace tak, aby tělo mohlo být stále v rovnováze s danou situací (například sport, sedavé zaměstnání, věk). Často je pojem dieta zúžen na typ stravování za účelem hubnutí. Jojo efekt – obava všech dietujících – opětovné zvýšení tělesné hmotnosti po její předchozí cílené redukci.
Jedná se o věcný rozhovor, zkoumání, učení se dvou a více osob nad určitým tématem formou mluvenou či písemnou, kde není předem znám závěr. Cílem je vylepšení poznání, pochopení, tedy vylepšení „stanoviska“, a to jak vlastního, tak druhých. Proto je potřeba téma pečlivě rozebrat z různých pohledů, shromáždit argumenty, fakta a případně připravit důvody pro racionální rozhodnutí.
Nemoc obvykle charakterizovaná opakujícími se záchvaty akutní zánětlivé artritidy, projevující se zarudlým, velmi citlivým a horkým otokem kloubu. V 50 % bývá postižen kloub u kořene palce u nohy (podagra).
Domácím násilím je myšleno takové chování, které u jednoho z partnerů způsobuje strach z druhého. Skrze užití moci, kterou tento strach poskytuje, kontroluje násilný partner (agresor, pachatel) chování druhého (oběť). Pro domácí násilí je typický blízký vztah mezi obětí a agresorem, které často spojuje i sociální okolí (děti, rodiče, okruh známých, apod.).
Největší část nalezneme v buňkách – cca 86 %, podílí se na přesné funkci kardiovaskulárního systému, snižuje krevní tlak, zajišťuje svalový tonus, napomáhá celkové stabilitě vnitřního prostředí, ovlivňuje náš nervový systém. Nevýhodou draslíku je, že se z těla vylučuje krom moči i potem, proto je důležité draslík doplňovat zejména při velké fyzické námaze nebo v letních měsících. K tomu, aby byla hladina nitrobuněčného draslíku stálá, napomáhá speciální mechanismus v těle, „sodík-draslíková pumpa“. Je obsažen v běžně konzumovaných potravinách.
Důkazy a doklady by nám měly pomáhat v orientaci, co je a co není pravdivé, abychom se mohli bezpečněji orientovat v životě. V rámci komunikace nejrůznějšího typu se setkáváme s nejrůznějšími tvrzeními, což v rámci nějaké výpovědi při komunikaci někdo předkládá jako informaci pravdivou, vysoce pravděpodobnou či nepravdivou. Důkaz je poznatek, nepochybné zdůvodnění a ověření pravdivosti. Doklad je slabší verze důkazu, protože je závislý na pravděpodobnosti.
Důvěra patří mezi základní emoce. Důvěra se vždy vztahuje k budoucnosti, a musí se tedy opírat o věci, které nelze bezpečně vědět; vždy je tedy spojena s nejistotou a rizikem. Důvěra je sociologický jev, který plní významnou funkci při vytváření a udržování společnosti. Je jedním z elementárních požadavků společenského soužití. Její přítomnost usnadňuje vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi jedinci. Pokud nás někdo nebo něco zklame, cítíme se podvedení, odvržení, deprimovaní. Z toho může vzniknout opak důvěry, tedy naše nedůvěra.
Dýchací soustava
Soustavu orgánů zajišťující výměnu plynů mezi krví a vnějším prostředím těla. Soustavu tvoří dýchací cesty (nosní dutina, nosohltan, hrtan, průdušnice a průdušky) a plíce. Výměna vzduchu v plicích se děje dýchacími pohyby, které provádí dýchacími svaly. Nejdůležitějším dýchacím svalem je bránice.
Dýňové (tykvové) semeno
Obsahuje velké množství zinku, který je potřebný pro stavbu kostí a všech tkání v těle. Příznivě působí na prostatu. Je jedním z nejbohatších zdrojů aminokyseliny tryptofanu, která ovlivňuje dobrou náladu.

E

Emoce (cit či pocit) jsou psychické a sociální procesy subjektivního prožívání kladného či záporného zážitku. Jsou provázené fyziologickými změnami (např. změna srdečního tepu, změna rychlosti dýchání atd.), motorickými projevy (např. mimika, gestikulace), změnami pohotovosti a zaměřenosti. Emoce podněcující k určitému způsobu chování, připravují jedince k odpovídající reakci na konkrétní situaci (například strach nás připravuje na případné nebezpečí) a díky tomu dochází k jakési seberegulaci a hierarchizaci hodnot. Emoce jsou individuální záležitostí, každý jsme jiný.
Esenciální živiny jsou takové, které si lidské tělo nedokáže samo vytvořit a musí je přijmout v potravě.
Esenciální živiny jsou takové, které si lidské tělo nedokáže samo vytvořit a musí je přijmout v potravě. Patří mezi ně vitaminy, minerály, esenciální mastné kyseliny a esenciální aminokyseliny.

F

Fake News [fejk ňúz] (česky „podvržené zprávy“; původně z ruštiny “fejkovyje novosti” z roku 2014, kdy to použilo Rusko na Ukrajině) jsou texty úmyslně šířící dezinformace či hoaxy za účelem ovlivnit a zmanipulovat příjemce.
Česky skutečnost – je pojem pro jednotlivou poznanou a ověřenou dílčí skutečnost, je objektivní, popisuje realitu, může být ověřen, je prezentován v neutrálním jazyce, je nezávislý na pozorovateli. Rozdílný je názor, který fakta interpretuje.
Flavonoidy (Bioflavonoidy, vitamin P)
Jedná se cca o 60 látek, které mají obvykle kladný vliv na lidský organismus, zvláště pak na cévy. Působí antioxidačně, kladně působí proti kardiovaskulárním chorobám nebo nádorům a dobře působí na neurologické nemoci. Flavonoidy jsou účinné jak samy, tak i v interakci s vitaminem C (kyselinou askorbovou, rozpustnou ve vodě) a vitaminem E (rozpustným v tucích).
Fluor (F – Fluorum)
Plyn, značně toxický, vyskytující se nejčastěji ve formě fluoridů. Na Zemi je pouze ve sloučeninách. Není klasickým biogenním prvkem. V lidském těle je fluor z 95 % v kostech a zubech. Fluoridy jsou soli kyseliny fluorovodíkové (HF). Fluorid je vysoce toxická látka. Stále častěji se prokazuje, že fluor/fluoridy při dlouhodobém působení více škodí lidskému organismu, než pomáhají. Hranice mezi bezpečnou a rizikovou dávkou je přitom velmi úzká.
Fosfor (P – Phosphorus)
Fosfor tvoří asi 1 % hmotnosti těla (450-700 g), který je vázán zejména v zubech, kostech a v centrální nervové soustavě. Má velký význam pro strukturu kostí, pro transformaci energie ve svalech, jako genetický činitel a pro syntézu bílkovin. Je součástí fosfolipidů v buněčných membránách. Potřeba i doporučená spotřeba je téměř shodná s vápníkem. Bohatými zdroji jsou všechny potraviny živočišného původu, ořechy, luštěniny a mouka.

G

GAPS – zažívání a psychika
GAPS – Gut and psychology syndrome – Syndrom zažívání/trávení a psychologie – autorkou diety z roku 2004 je britská lékařka Dr. Natasha Campbell-McBride – naše střevní flora, bakterie – mikrobiom, které máme ve střevech, má obrovský vliv na stav naší psychiky a může přímo či nepřímo ovlivňovat náš celkový zdravotní stav. Tato dieta může pomoci dětem (a nejen jim) pro následující diagnostická označení: porucha autistického spektra, ADHD/ADD, dyslexie, dyspraxie a schizofrenie. Může velmi pomoci i u diagnózy deprese, alergie, astma či ekzém. Většina případů s trávicími problémy začíná v době odstavení kojence, resp. když se přechází z mateřského mléka na umělé a zavádí se tuhá strava.
Slovem generace je označována velká skupina lidí, kteří vyrůstají přibližně ve stejné době, sdílejí dobově podmíněný styl života, způsob myšlení, problémy a postoje.
Každá generace vzpomíná na určité historické události či změny, a to především na ty, které probíhaly v období jejich adolescence a rané dospělosti, tj. na ty, které nejvýznamněji spoluutvářely osobnost těchto jedinců; jsou to společné události, jež tvoří kolektivní vzpomínky generace. Přehled generací a jejich popis.
Společenská reprodukce se stále neobejde bez nějakého typu rodinné struktury a silné vazby uvnitř generací a mezi nimi. Každá generace má svůj specifický pohled na svět a tyto pohledy se vzhledem k rozdílným zkušenostem jednotlivých generací a zvykům jejich doby diametrálně liší. Ideální je, pokud generace spolupracují. Mohou se vzájemně obohacovat.
Krevní cukr – koncentrace glukózy v krvi. Důležitá je rovnováha mezi přísunem a odsunem glukózy z krevní plazmy do buněk. Hodnota glykemie musí být stále udržována ve velmi úzkém rozmezí.
Glykemický index (GI) je index rychlosti vstřebávání sacharidů do krve. Zjednodušeně vyjadřuje rychlost, za jakou se sacharidy obsažené v přijímané potravě přemění v trávicím traktu na glukózu a ta se dostane do krevního oběhu.
Glykogen, tzv. „živočišný škrob“, je zásobní polysacharid. Je rozpustný ve vodě. Průměrný člověk má v zásobě cca 250-400 g glykogenu (1/3 v játrech, 2/3 ve svalech). Sportovci mohou dosáhnout zásoby glykogenu až 800 g. Velký vliv na velikosti glykogenových zásob má strava (hlavně obsahující sacharidy). Jeho zásoba je vyčerpána po 30 až 90 minutách cvičení v závislosti na intenzitě cvičení. Jestliže jsou zásoby glykogenu nízké nebo zcela vyčerpané, jsou jako nový zdroj energie použity bílkoviny (proteiny) a tuky (lipidy).

H

Seznam stránek pro hledání: Nejnovější stránky (seznam nejnovějších stránek) – Rejstřík (abecední seznam všech stránek a příspěvků) – Slovník (abecedně řazený seznam vybraných hesel s vysvětlením)
Anglické slovo hoax [:houks:] v překladu znamená: falešnou zprávu, mystifikaci, novinářskou kachnu, podvod, poplašnou zprávu, výmysl, žert, kanadský žertík. Jako hoax lze také označit šířenou zprávu, která obsahuje nepřesné, zkreslující informace, účelově upravené polopravdy nebo směs polopravd a lží.
Hormony produkují žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní žlázy) rozmístěné v různých částech těla. Hormony slouží jako chemický posel přenášející informaci od jedné tkáně ke druhé. K transportu hormonů slouží nejčastěji krev.
Účastní se v těle okolo 300 metabolických reakcí, je nepostradatelný pro metabolismus vápníku a draslíku. Podílí se na syntéze řady bílkovin (proteinů) a DNA. Vstřebává se z potravy asi ze 40 %.
Kvalitní hořká čokoláda obsahuje kakaovou sušinu, kakaové máslo, třtinový cukr a vanilku. Hořká čokoláda musí mít nejméně 43 % kakaové sušiny, nejlepší má obsah 75-99 %.
Hořká čokoláda – hodnoty
Vybrané nutriční hodnoty, vitaminy a minerály v potravině. Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Vždy záleží na zdroji potraviny, proto se reálné hodnoty mohou lišit.

CH

Slovo chaos označuje neuspořádanost, zmatek, změť. Opakem chaosu je řád. Někdy je lepší chaos, někdy řád, v každém případě je svět dynamický a neustále proměnlivý.
Drobná semínka šalvěje hispánské, která mají schopnost vázat na sebe tekutinu a zvýšit tak svůj objem až 10krát (za 5-10 minut) a vznikne snadno stravitelný bezlepkový gel. Semínka chia nemají žádnou specifickou chuť. Hodí se pro děti i seniory.
Je to steroidní látka (látka tukové povahy) přítomná v lidském těle a v tělech dalších živočichů. Je součástí každé lidské buňky. Většinu si ho organismus vytváří sám, převážně v játrech, část pak přijímá ve stravě. Vytváří buněčné membrány, klíčové hormony (např. testosteron a estrogen), žlučové kyseliny potřebné k trávení a vstřebávání tuků a v kůži se přeměňuje na vitamin D.
Cholin
Biologicky významná látka, která byla dříve označována jako vitamin B8. Tělo ho může vytvářet z aminokyseliny methionin za pomoci vitamínu B12 a kyseliny listové. Podílí se na využití tuků a cholesterolu, v organismu je stavební látkou pro acetylcholin, který je hlavním přenašečem nervových vzruchů do mozku.

I

Inzulin (též inzulín) je anabolický hormon produkovaný beta-buňkami slinivky břišní, který snižuje hladinu cukru v krvi ukládáním přebytečné glukózy. Vylučování (sekrece) inzulinu do krevního oběhu je závislé na hodnotě glykemie. Čím je více glukózy v krvi, tím větší je vylučování inzulinu.
Inzulinová rezistence představuje nízkou citlivost buněk vůči působení inzulinu a proto ho začne slinivka vytvářet nadměrné množství (je to problém u 70 % dospělých obézních žen, u více než 80 % některých dalších skupin pacientů a přibližně u třetiny obézních dětí a dospívajících). K rozvoji inzulinové rezistence a přídatných metabolických obtíží přispívá i narušení střevní mikroflóry, které vede ke vzniku zánětu.
Tento index slouží k určení inzulinové odpovědi těla na různé druhy potravin. Inzulinový index je založen na sledování množství vyloučeného inzulinu na různé potraviny. Inzulinový index je vhodný především při hodnocení potravin obsahující vysoký podíl bílkovin (téměř nulový glykemický index) a jiných potravin způsobujících nepřiměřenou reakci sekrece inzulinu v poměru k jejich sacharidovému zatížení.

J

Co je dobrá a co špatná výchova, k čemu by výchova měla směřovat.

K

Kakaové boby jsou semena kakaovníku (Theobroma cacao). Obsahují stovky zdraví prospěšných živin. Nejlépe zůstanou zachovány při šetrném zpracování bez pražení.
Kakaové boby – hodnoty
Vybrané nutriční hodnoty, vitaminy a minerály v potravině. Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Vždy záleží na zdroji potraviny, proto se reálné hodnoty mohou lišit.
Vitaminy rozpustné v tucích. Dva typy vitaminu D: D2 (ergokalciferol) je rostlinného původu, D3 (cholekalciferol) je živočišného původu. Za normálních okolností vzniká D3 v lidské kůži působením slunečního UV záření B (vlnová délka 290–315 nm) a to by mělo stačit na pokrytí až 80 % denní potřeby v závislosti na zeměpisné šířce a ročním období.
Seznam dokumentů, které je možné si stáhnout a vytisknout.
Kešu oříšky
Plod ovocného stromu ledvinovníku západního. V syrovém stavu obsahují mnoho látek pozitivně působících na naše zdraví. U některých lidí může dojít při konzumaci kešu k alergické reakci, ale nejrizikovější skupinou jsou malé děti.
Ketogenní dieta
Jedná se o nízkosacharidovou vysokotukovou dietu. Snížení sacharidů podpoří vznik tzv. ketolátek (tělo musí získávat energii jinou cestou než zpracováním sacharidů – tedy zpracováním tuků, přičemž ketolátky představují nestravitelné zbytky těchto tuků). Tělo si tedy navykne na využívání tuků jako zdroje energie a v důsledku toho dochází k efektivnějšímu spalování tuků. Ketolátky jsou využívány jako zdroj energie pro mozek.
Seznam knih, ze kterých byly pro stránky Stručně – Zdravě také čerpány informace.
Vitamin B12 (Kobalamin) je rozpustný ve vodě. Je to kolektivní název pro několik sloučenin, které mají jako centrální atom kobalt. Je důležitý především pro správnou funkci krvetvorby, podílí se na syntéze DNA a je nezbytný pro správnou funkci nervového systému.
Kokosový olej/tuk
Kokosový olej je rostlinný olej získávaný z kopry, jader zralých kokosových ořechů sklízených z kokosové palmy (Cocos nucifera). V tropech je po celé generace hlavním zdrojem tuku ve výživě milionů lidí. Má různé uplatnění v potravinářství, medicíně a průmyslu. Kokosový olej je velmi termostabilní, proto se výborně hodí na vaření a smažení. Kouřový bod je okolo 180 °C. Díky stabilitě (zejména vzhledem k vysokému obsahu nasycených mastných kyselin) oxiduje jen pomalu a odolává proto žluknutí. Má trvanlivost až 2 roky.
Kokosový ořech
Plod kokosovníku ořechoplodého (kokosová palma). Pod tvrdou skořápkou se nachází tvrdá bílá dužnina, které je složena z 60 % tuku, 20 % sacharidů, 8 % bílkovin a 6 % vody. Uprostřed kokosu je dutina, která je vyplněna kokosovou vodou, která je bohatým zdrojem draslíku, vitamínu B (vyjma B6 a B12) a vitaminu C.
Kolagen je ve vodě nerozpustná bílkovina, která je základní stavební hmotou pojivových tkání. Tvoří 25–30 % všech bílkovin (proteinů) v těle savců. Následkem stárnutí nastává deficit kolagenu.
Cílem mezilidské komunikace je (mělo by být) vzájemné pochopení a porozumění. Jedná se o proces nepřetržitý (komunikujeme neustále), neopakovatelný (vždy je to jinak, nově), nevratný (co se stalo, řeklo, je okamžitě minulostí – to nelze změnit, jen nově interpretovat).
Základní nástroje mezilidské komunikace. Dvě složky mezilidské komunikace. Funkce komunikování. Motivace ke komunikaci. Pravidla aktivního naslouchání.
Komunikace ve smyslu interakce, působení, ovlivňování. Obecné schéma: Vysílač → přenos informace + šum → Přijímač.
V každém vztahu vznikají konflikty, jsou přirozenou součástí života. Konflikt je jednou z náročných životních situací. Jako konfliktní vnímáme situaci, v níž je nutno vybrat jednu z určitých variant či alternativ. Typy postojů – dvojrozměrný model.
V každém vztahu vznikají konflikty, jsou přirozenou součástí života. Konflikt je jednou z náročných životních situací. Jako konfliktní vnímáme situaci, v níž je nutno vybrat jednu z určitých variant či alternativ. Čím jsou vztahy mezi konfliktními stranami užší, tím se může stát konflikt intenzívnějším.
Konopné semínko
Konopné semínko pochází z tzv. technického konopí. To neobsahuje THC nebo je jen v tak malém množství, že nemůže ovlivnit vnímání ani při konzumaci většího objemu. obsahuje nenasycené esenciální mastné kyseliny, tedy kyselinu gama linolenovou a kyselinu olejovou. Poměr mezi oběma nenasycenými mastnými kyselinami omega-3 alfa linolenová a omega-6 linolová kyselina je v semínku 1:3. Konopné semínko je tvořeno z 25% bílkovinami, z 31% tuky a z 34% cukry.
Kosterní soustava
Jedná se o pevnou a zároveň pohyblivou oporu těla. Tvoří ji více jak 200 kostí. Chrání některé orgány.
Tepelná stabilita tuků a olejů (kouřový bod, bod zakouření, bod přepálení) je teplota, při které se začínají tuky a oleje přepalovat, což je pro zdraví nežádoucí stav. Tabulka vybraných tuků a olejů, poměr ω-3 : ω-6, ω-3 v %.
Kožní soustava
Chrání tělo před škodlivými látkami, mikroorganismy a UV zářením, udržuje stálou tělesnou teplotu. Má některé smyslová funkce – receptory k vnímání mechanických, tepelných a bolestivých počitků.
Jedná se o velmi častou oční refrakční vadu zraku, která se projevuje špatným viděním do dálky. Hlavním znakem myopie je neostré nebo zamlžené vidění na delší vzdálenost.
Kapalná tkáň rozvádějící nejrůznější potřebné substance po těle.
Vyšetření ze vzorku žilní krve pro zjištění různých hodnot, ze kterých je možné usoudit na případné zdravotní problémy buď z nedostatku nebo nadbytku oproti referenčním hodnotám.
Tlak, kterým působí protékající krev na stěnu cévy. Hodnota tlaku krve je různá v různých částech krevního řečiště. Tlak závisí na odporu v cévách, činnosti srdce, celkovém množství obíhající krve.
Je myšlení nezávislé. Výchozím bodem kritického myšlení jsou informace a informovanost. Podmínkou takového myšlení je vztah individuálního vlastnictví k myšlenkám. Každý se rozhoduje za sebe, myslí za sebe. Nezávislost myšlení je základní vlastnost kritického myšlení.
Kniha. Autor: Tomáš Kašpar. Podnadpis: Budeš figurkou, nebo hráčem? České vydání: nakladatelství Akademie úspěchu, Brno 2016 ISBN: 978-80-906020-3-8. Anotace.
Kuřákova zaklínadla (dokument ke stažení)
(Skoro) každý člověk se uchyluje k výmluvám, pokud se má vzdát něčeho, na co je zvyklý, co mu dělá (i jen zdánlivě) dobře. To platí i pro kuřáky. Navíc se bohužel jedná o závislost psychickou i fyzickou. Následují kuřákova zaklínadla, výmluvy, tak zvané “argumenty”, mýty, tipy. Nemusí to být ani výmluvy, ale vypěstovaná psychická závislost pomocí rituálů, například cigaretou při rozhovoru nebo čekání, při kávě, po jídle či při pití alkoholu. Pro opětovné nekuřáctví je proto vhodné si vytvořit předem rituály nové.
Člověk si nedokáže vitamin C syntetizovat, musí ho přijímat v potravě, v našem těle se podílí odhadem na 15 000 metabolických reakcích a na tvorbě všech důležitých hormonů a neurotransmiterů.
Nasycená mastná kyselina, významný antioxidant, účinný proti rozvoji cukrovky – snižuje a pomáhá udržovat stálou hladinu cukru v krvi, podporuje látkovou výměnu a zlepšuje citlivost vzniklou poškozením nervů.
Kyselina listová (vitamin B9, Folát), společně s vitaminem B12, je nezbytná pro tvorbu nukleových kyselin a tím i pro syntézu DNA. Účastní se ve všech procesech buněčného dělení, je proto důležitá ve tkáních s vysokou aktivitou.
Ve vodě rozpustný vitamin, který se účastní metabolismu všech živin v těle. Vylučuje se močí.

L

Který z modelů lásky / vztahu si vyberete? Modely Vlastnický – potkají se bytosti, které se chtějí / potřebují vlastnit (to je moje žena, to je můj muž, partner…, naše společné jmění). Model podporující – vztah pro osobní rozvoj, osobní „rozkvétání“.
Lásku, vztah popisují různé modely z různých pohledů. Každý model zachycuje část problematiky – je proto vhodné se pro inspiraci seznámit se všemi uvedenými modely a udělat si celkový náhled na tuto důležitou část lidského života.
Látky nepovažované za vitaminy
Uvedené látky se v současnosti nepovažují za vitaminy. Adenin (B4); amygdalin (B17, Laetril, Nitrilosid); flavonoid (bioflavonoid, vitamin P); cholin (vitamin B8); inositol (vitamin B8 či vitamin B9); kyselina lipoová (vitamin B13; 6,8-dithiooktanová kyselina); kyselina pangamová (vitamin B15).
U tzv. léčivých rostlin bylo zjištěno, že mají na lidský organismus příznivý účinek. Obsahují účinné látky, které mají v určitém množství příznivý vliv. Za koření jsou považovány rostliny, které nemají syticí funkci, ale pouze ochucující, tzv. pochutiny. Užívají se k vylepšení chutě a vůně pokrmů, barvě, některé zvyšují chuť k jídlu, některé mohou být současně léčivé.
Lektin
Lektiny jsou velká skupina proteinů neimunitního původu, které dokáží s vysokou mírou specifity rozpoznávat a vázat cukry. Lektiny se dají dělit podle zdrojů na rostlinné, živočišné, houbové a bakteriální. Některé potraviny, jako jsou fazole a zrna, musí být vařené nebo fermentované, aby se snížil obsah lektinu. Některé lektiny jsou prospěšné, například na podporu růstu kostí, zatímco jiné mohou být silné toxiny, jako je ricin.
Je to hormon produkovaný buňkami tukové tkáně − adipocyty. Reguluje příjem potravy a energetický výdej. Periferně ovlivňuje citlivost na inzulin.
Snížená citlivost mozku na leptin, která nastává zejména u obézních lidí, kteří mají velké množství tukových buněk, které sice vytváří velké množství leptinu, ale mozek přestane na tento stav reagovat a stále trvá pocit hladu (měl by správně nastat ale pocit nasycení) – začneme se přejídat.
Jeden z klamů, druh manipulace, je nástrojem zbabělců. Lež je nepravdivý výrok, většinou s vědomým záměrem oklamat druhé za účelem získání nějaké výhody (chci > zalžu > mám), získání majetku, vítězství v diskuzi, diskreditace protivníka, zachování či vylepšení pověsti, odvrácení ztráty, vyhnutí se trestu, ale je i lež milosrdná (například o zdravotním stavu). Lež je (většinou) záměrný omyl, “který to o sobě ví”. Lží není omyl, pokud si osoba není vědoma, že sděluje nepravdu. Někteří lidé lež vydávají za alternativní pravdu, nebo za jiný názor, ale je to stále lež. Lidé nemají rádi, když jim někdo lže. Lháři se pasují do role někoho, kdo má právo rozhodovat o tom, co ten druhý potřebuje či nepotřebuje vědět. Asi málokdy nastane situace, že někdo řekne: “To jsem rád, že jsi mi tehdy lhal, že jsi mi neřekl pravdu.”
Terapeutickou dieta s velmi nízkým příjmem sacharidů a vysokým podílem kvalitních (zdravých) tuků – LCHF – Low carb high fat. Úspěšně působí proti obezitě a civilizačním chorobám, například kardiovaskulárním, diabetu (cukrovce), nádorovým onemocněním, Alzheimerově chorobě. U většiny lidí tato dieta funguje velmi dobře. V mírnější variantě je možné ji užívat jako celoživotní stravovací styl.
Je to jednoletá rostlina z rodu lilek (příbuzná s bramborem a rajčetem). Jeho plody jsou zdraví prospěšné.
Lískový ořech
Je to plod keře lísky obecné. Obsahuje přibližně 60 % tuku (převážně mononenasycených) a 16 % sacharidů, 15 % bílkovin a 9 % vlákniny. Dále obsahují vitaminy B3, B6, kyselinu listovou a vitamin E. Z minerálních látek pak hořčík, mangan a fosfor.
Obsahuje vlákninu, bílkoviny, sacharidy a cca 37 % kvalitního tuku/oleje (omega-3). Lněný olej má ale bohužel tu vlastnost, že rychle oxiduje. Proto je nutné semínka rozdrtit nebo rozemlít (mlýnek na kávu) těsně před konzumací, abychom mohli maximálně využít jeho dobrých nutričních vlastností. Pokud bychom semínka konzumovali celá, pouze by naším tělem prošla bez užitku.
Je to souhrnné označení pro rostliny a jejich plody zahrnující cizrnu, čočku, fazole, hrách a sóju. Obsahují velké množství bílkovin, sacharidy s krátkým řetězcem, které neumí trávit lidské trávicí ústrojí, ale bakterie v tlustém střevě. To způsobuje nadýmání. Stravitelnost se dá zlepšit naklíčením, vařením, namáčením nebo fermentací. Luštěniny obsahují vitaminy skupiny B a významnější množství některých minerálů. Jsou zdrojem rozpustné i nerozpustné vlákniny.

M

Mák
Semena máku setého jsou drobná, bílá, namodralá nebo černá, silně olejnatá. Obsahuje 44 % tuku, 20 % bílkovin, 24 % sacharidů, 15 % vlákniny a velké množství vápníku. Nedozrálé semeno máku může obsahovat více kodeinu, který má sedativní účinky.
Makadamový (makadamiový) ořech
Plod stromu makadamie celolisté. Obsahuje asi 76 % tuku (nasycené 12 %, polynasycené 1,5 %, mononenasycené 59 %), 8 % bílkovin a 14 % sacharidů, z toho cca 9 % vlákniny. Obsahuje vitaminy skupiny B, hořčík, mangan. Ořechy jsou považovány za jedny z nejlepších ořechů na světě.
Mandle
Jádro pecky plodu mandlovníku. Hnědá slupka je bohatá na polyfenoly, což jsou antioxidanty, které chrání částice cholesterolu proti oxidaci. Mandle obsahují hodně vitaminu E a hořčíku. Snižují pocit hladu. Obsahují 20 % bílkovin, 20 % sacharidů a 50 % tuků (40 % mononenasycených), 10 % vlákniny. Doporučená denní dávka je 30 g mandlí.
V sociální psychologii a sociologii termín manipulace označuje snahu o působení na myšlení a chování druhé osoby či více osob. Manipulovat znamená vědomě i nevědomě ovlivňovat druhé lidi ve prospěch prosazení osobních cílů a přání manipulátora. Jiné vysvětlení tvrdí, že o manipulaci lze hovořit všude tam, kde se od osob požaduje, aby něco vykonaly či naopak nevykonaly – zpravidla v rozporu s vlastními zájmy – přičemž tento požadavek není formulován otevřeně, případně kde osoby, snažící se získat ostatní pro své cíle, úmyslně klamou.
Máslo je výrobek ze zakoncentrovaného mléčného tuku – smetany. Klasické máslo obsahuje minimálně 80 % mléčného tuku, zbytek tvoří voda a mléčná sušina (bílkoviny, laktóza). Vzhledem ke složení je máslo vhodné zejména pro studenou kuchyni. Máslo by se nemělo používat pro smažení.
Maso je v užším slova smyslu kosterní svalovina zvířat (a s ní související tkáně). Ze zdravotního hlediska je ceněno zejména pro obsah biologicky hodnotných bílkovin (16 – 20 %) a látek budujících organismus.
Med je hustá sladká a lepkavá kapalina, vytvářená včelami (případně i jiným hmyzem) sběrem a zahušťováním sladkých šťáv. Včely jsou při snůšce věrné jednomu zdroji nektaru (či medovice) tak dlouho, dokud z něj získávají sladinu.
Informace o složení medu, o antibakteriálních vlastnostech medu a požadavcích na jakost medu.
Zahrnuje soubor řady faktorů a nemocí, jejichž společný výskyt vede k řadě zdravotních komplikací. Jedná se o komplex poruch metabolismu tuků a cukru, řízení krevního tlaku a ukládání tukových zásob.
Základní informace o mikroorganismech v našem těle.
V našem těle máme podle posledních informací asi 2x více mikroorganismů (dříve se udávalo až 10x více), tzv. mikrobiom či mikrobiota či mikroflóra (bakterie, viry, plísně, paraziti atd.) než lidských buněk. Celkem váží asi 1,5 kilogramu.
Minerály, především stopové prvky, potřebuje ke správnému vývoji v malém množství každý organismus. Seznam vybraných minerálů a stopových prvků a jejich základní význam.
Mízní (lymfatická) soustava
Je to jednosměrná soustava lidského těla vedoucí z mezibuněčných prostor do krve lymfatickými (mízními) cévami. Mezi lymfatické orgány patří slezina, mízní uzliny, mandle (krční, nosní, jazykové), brzlík, kostní dřeň, apendix. Systém odvádí tkáňový mok z tkání ve formě lymfy, tuky ve formě kapének do horní duté žíly, vede do krve živiny, odvádí z těla produkty metabolismu (škodlivé, nepotřebné látky).
Mitochondrie je organela (drobný mikroskopický útvar uvnitř buňky) obalená membránou oddělující mitochondrii od okolního prostředí buňky. Je známá převážně jako energetická jednotka buňky. Hrají velmi důležitou roli v oxidace mastných kyselin (odbourávání tuků).
Potraviny vyrobené z mléka, nejčastěji kravského, případně kozího nebo ovčího.
Mononenasycené MK – MUFA
Mononenasycené mastné kyseliny – MUFA (Mono Unsaturated Fatty Acid) – mají pouze jednu dvojnou vazbu. Tyto tuky jsou považovány za ideální, protože ve vztahu k hladině jednotlivých typů cholesterolu se chovají neutrálně. Patří sem napří
Základní informace o mozku. Co mozek potřebuje.
Mozek je orgán, který slouží jako organizační a řídící centrum nervové soustavy obratlovců. Informace o tom, co mozek potřebuje, co mozek ohrožuje, co mozku prospívá.
Kniha. Autor: David Perlmutter. Podnadpis: Netušená síla střevních mikrobů a cesta ke svěžímu mozku. Originál: anglicky, copyright David Perlmutter 2015. Překlad: Barbora Chrudinová. České vydání: nakladatelství Paseka, Praha 2016 ISBN: 978-80-7432-688-2. Anotace.
Myšlení znamená v širším slova smyslu souhrn všech vědomých mentálních (psychických) činností, v užším slova smyslu jejich nejsložitější a patrně jen člověku vlastní část, která je schopna abstrakce a reflexe.
Kniha. Autor: Daniel Kahneman, psycholog, nositel Nobelovy ceny za ekonomii. Podnadpis: Originál: anglicky Kahneman, 2011. Překlad: Eva Nevrlá České vydání: Jan Melvil Publishing, Brno 2012 ISBN: 978-80-87270-42-4.
Jan Tříska (1936 – 2017) – herec. Jak žít šťastný život.
Myšlenky dle mého výběru, které by mohly něčím inspirovat (skoro) každého. Seznam vybraných myšlenek.
Seznam inspirativních myšlenek.
Nerealistická očekávání vedou k frustraci a ta spolehlivě sežehne i dobře fungující vztah. Přehled mýtů.
Nerealistická očekávání vedou k frustraci a ta spolehlivě sežehne i dobře fungující vztah. Mnohá z nich mají ale tuhý kořínek, slyšíme je od známých, předávají nám je rodiče. Přehled mýtů podrobně.

N

Nadváha je definována jako zvýšené hromadění tuku v těle, které představuje zdravotní riziko. Ukazatel nadváhy: BMI 25-30 (Body Mass Index – index tělesné hmotnosti), měření tloušťky podkožního tuku, nebo obvod pasu (prokazatelnější údaj než BMI).
Výraz narcismus charakterizuje člověka s přehnaným obdivem sama k sobě, s arogantním vystupováním a nedostatkem pochopení pro druhé, které chápe jen jako nástroje pro vlastní cíle. Jedná se o vážnou poruchu osobnosti.
Nasycené MK – SAFA
Nasycené mastné kyseliny (SAFA – Saturated Fatty Acids – molekula neobsahuje dvojné vazby – omega-0) – saturovaný tuk. Nacházejí se většinou v živočišných tucích a tropických olejích a tělo si je vytváří ze sacharidů.
Nasycené tuky ze živočišných a rostlinných zdrojů představují základní stavební kameny pro naše buněčné membrány a řadu látek podobných hormonům, bez nichž tělo nemůže optimálně fungovat. Tuk kolem srdečního svalu je vysoce nasycený a při stresu srdce čerpá z této rezervy tuku. Spojitost mezi nasycenými tuky a srdečními chorobami se nikdy neprokázala.
Vyjadřuje specifické osobní hledisko jednotlivce, individuální stanovisko každého člověka, jedinečný postoj nějaké konkrétní osoby k určité skutečnosti. Je subjektivní, je vytvořen, interpretuje realitu, nemůže být ověřen, je prezentován v zaujatém jazyce. Je potřeba si dát pozor na konfirmační (potvrzovací) zkreslení, protože člověk má tendenci upřednostňovat ty informace a interpretace, které podporují jeho vlastní názor, a naopak ignorovat nebo podceňovat ty, které jsou v rozporu s jeho přesvědčením, případně vykládat nejednoznačné informace tak, aby byly v souladu s jeho názorem.
Seznam stránek řazený podle data vytvoření. Je uveden název a datum vytvoření včetně stručného popisu.
Charaktery onemocnění.
Nemoc (choroba, onemocnění) je patologický (chorobný) stav těla, porucha zdraví, která je projevem změny funkcí buněk a v důsledku i morfologickým (vnějším) poškozením těchto buněk, tkání a orgánů. Je to stav organismu vznikající působením zevních či vnitřních okolností narušujících jeho správné fungování a rovnováhu. Seznam vybraných nemocí a charaktery těchto onemocnění.
Nervová soustava
Slouží k zachycení a zpracování podnětů působících na organismus a zajištění odpovídající reakce na ně.
Nešťastné dětství neznamená, že kdo aspekty dobrého dětství nezažil, nemůže nalézt spokojenost v dospělosti. Znamená to, že má horší startovní pozici. Musí více překonávat, více se učit, mít větší ochotu měnit se.
Kniha. Autor: RNDr. Petr Fořt, CSc., Ing. Ivan Mach, CSc. Podnadpis: Jak vás klame potravinářský průmysl. České vydání: nakladatelství BizBooks, Brno 2014 ISBN: 978-80-265-0274-6.
Zde jsou uvedeny potraviny, které nebyly zařazeny do jiných kategorií. Například hořká čokoláda, kakaové boby, med.
Ne vše, co se dostane do těla, je pro něj prospěšné. Mezi takovéto látky patří například antinutriční látky, přídatné látky (aditiva) a toxické látky (jedy).
Deriváty B3 hrají klíčovou roli v energetickém metabolismu buňky. Je nutný pro uvolňování energie z potravy. Může se tvořit v játrech z tryptofanu, jeho biosyntéza je však velmi pomalá a je k ní potřebný vitamin B6. V těle se neukládá, je nutný jeho příjem v potravě.
Nikotin
Je to rostlinný alkaloid obsažený v tabáku. Má stimulační a uvolňující účinky. Užívá se zpravidla formou kouření, žvýkání či šňupání tabáku, nověji je používán jako součást náplní elektronických cigaret. Jedná se o základní návykovou látku.
Terapeutickou dieta s velmi nízkým příjmem sacharidů a vysokým podílem kvalitních (zdravých) tuků – LCHF – Low carb high fat. Úspěšně působí proti obezitě a civilizačním chorobám, například kardiovaskulárním, diabetu (cukrovce), nádorovým onemocněním, Alzheimerově chorobě. U většiny lidí tato dieta funguje velmi dobře. V mírnější variantě je možné ji užívat jako celoživotní stravovací styl.

O

Kardiovaskulární systém, cévní soustava – slouží zejména k transportu živin, plynů, hormonů a odpadních látek z tkání nebo do tkání. Transportním médiem je krev nebo hemolymfa.
Obezita (otylost) je definována jako zvýšené až nadměrné hromadění tuku v těle, které představuje zdravotní riziko. Ukazatel obezity: BMI nad 30 (Body Mass Index – index tělesné hmotnosti), měření tloušťky podkožního tuku, nebo obvod pasu (prokazatelnější údaj než BMI). O sklonu člověka k obezitě se rozhoduje velmi brzy – dvouleté dítě si při nadměrném přísunu kalorií množí tukové buňky dvakrát rychleji než jeho vrstevníci.
Obilniny a pseudoobilniny
Jedná se o rostliny z čeledi lipnicovité, pěstované především pro semena (zrna), které slouží především k lidské výživě. V I. skupině se jedná o pšenici, žito, ječmen, oves, ve II. skupině to je kukuřice, proso, čirok, rýže. Do pseudoobilnin patří laskavec (amarant), merlík (např. čilský – quinoa), pohanka.
Olivový olej
Olivový olej je rostlinný olej získaný z oliv (Olea europaea). Je typickou součástí středomořské kuchyně. Jeho konzumace je považována za zdraví prospěšnou. Dělení olivových olejů Olivové oleje se obecně dělí na panenské, rafinované a s
Omega-3 mastné kyseliny
Například: alfa-linolenová (ALA – esenciální), eikosapentaenová (EPA – esenciální), dokosahexaenová (DHA – esenciální)
Omega-6 mastné kyseliny
Například: arachidonová (AA – esenciální), linolová (LA – esenciální), gama-linolenová (GLA – esenciální)
Seznam nejčastěji uváděných orgánových soustav člověka.
Podrobný seznam nejčastěji uváděných orgánových soustav člověka.
Ortorexie je jedna z poruch příjmu potravy (zatím ale nebyla uznána jako nové psychiatrické onemocnění) vyznačující se nepřiměřeným zájmem až posedlostí „zdravou výživou“ s nežádoucím vlivem na zdraví.
Pojmem ořech se nazývají různé plody a semena (skořápkové ovoce), které se používají jako potravina či surovina pro přípravu jídel. Ořechy a semena patří mezi velmi zdravé (poměrně velmi komplexní) potraviny. V poslední době ale velmi stoupají alergie na ořechy.
Oves
Oves je obilnina pěstovaná na zrno, nebo jako zelená píce. Velmi oblíbené jsou ovesné vločky (velmi výživné). Zrno průměrně obsahuje: 13 % bílkovin, 5 % tuku, 56 % sacharidů, 12 % vlákniny a asi 3,6 % minerálních látek. Oves je přirozeně bezlepkový, ale obsahuje bílkovinu avenin, která cca 5 % celiaků působí stejné potíže jako lepek.
Ovesné vločky
Oloupané a očištěné obilky ovsa se napařují, následně lisují do typických vloček a suší. Mají následující poměr makroživin: 67 % sacharidů, 14,5 % bílkovin, 7 % tuku. Dále obsahují nenasycené mastné kyseliny (kyselinu linolovou a olejo
Znamená obecně působení něčeho či někoho na něco či někoho, nebo navzájem dvou či více činitelů, tedy interakce. Stále na nás něco působí, něco nás ovlivňuje, ať už v přítomnosti, v minulosti nebo v budoucnosti, a zároveň i my působíme či ovlivňujeme něco či někoho a to s nějakým záměrem, nebo náhodně, nechtěně. V rámci společnosti tak dochází k sociální interakci, tedy působení jedince nebo skupiny na jiného jedince nebo skupinu. Ovlivňování patří k sociálním technikám, resp. všechny sociální techniky vedou k nějakému ovlivňování, které je vždy vzájemné.
Jsou důležitým zdrojem vitaminů, minerálů, flavonoidů (rostlinná barviva, která mají v lidském organismu podobný účinek jako vitaminy), jehož hlavní složkou bývá voda a sacharidy.
Oxytocin je chemická sloučenina, která v těle funguje jako hormon mající vliv na chemické procesy v těle a jako neuropeptid pomáhající přenášet nervové vzruchy. Oxytocin je známý jako „hormon lásky, věrnosti a důvěry“. Hladina oxytocinu se zvyšuje při doteku, například při objetí. Právě objímání je nejjednodušší způsob, jak si zlepšit náladu a ozdravit naše tělo.

P

Paměť je schopnost centrální nervové soustavy (CNS – mozek a mícha) uchovávat a používat předchozí zkušenosti a informace. Jde o proces vštěpování, uchovávání a vybavování zkušenosti.
Para ořech
semena stromu juvie ztepilé, mají vysoký obsah tuku (nasycené 15 %, polynasycené 21 %, mononenasycené 25 %), bílkoviny 14 %, sacharidy 12 %, z toho vláknina 8 %. Významný zdroj selenu, dále obsahují měď, hořčík, fosfor, mangan, vápník, zinek. Vitaminy E, B1. Pozor je potřeba dát na plísně.
Pekanové ořechy
Semena stromu ořechovce pekanového. Obsahují asi 70 % rostlinných olejů (nasycené 6 %, polynasycené 22 %, mononenasycené 41 %), 9 % bílkovin a 14 % sacharidů, z toho cca 10 % vlákniny. Mají podobnou chuť jako vlašské ořechy.
Pohanka je zdravá bezlepková pseudoobilnina. Používá se podobně jako obilniny. Má trochu výraznější chuť, na kterou se dá ale snadno zvyknout.
Přehled pozitivních vlivů pohybu na zdraví.
Tělesný pohyb se kromě jiného liší v jeho intenzitě. Každá intenzita pohybu má na tělo různý vliv, využívají se různé zdroje energie, které má tělo k dispozici. Při některé intenzitě se hubne, při jiné se získává vytrvalost, při další se získává síla.
Dostatek fyzické aktivity působí jak na mysl, tak na tělo. Současně platí, že odpočinek (regenerace) je stejně důležitý jako pohyb. Seznam vybraných pohybových aktivit a jejich základní popis. Tipy, jak si zlepšit pohyb.
Polynenasycené MK – PUFA
Polynenasycené mastné kyseliny – PUFA (vícenasycené). Největší zastoupení mají v tucích rostlinného původu a v rybím tuku. Patří sem omega-3, omega-6, omega-9 mastné kyseliny. Zůstávají tekuté, dokonce i v ledničce. Snadno žluknou. Nikd
Polysacharidy (karbohydráty)
Jedná se o polymerní sacharidy. Jsou tvořeny monosacharidovými jednotkami, které jsou spojeny glykosidovou vazbou. Často jsou amorfní (látky v pevném skupenství, které nemají pravidelnou – krystalickou – strukturu), nerozpustné ve vodě a nemají sladkou chuť. Je jich velké množství. Jsou rostlinného původu, například celulóza, škroby, inulin, pektiny, nebo živočišného původu, například glykogen, chytin, heparin, kyselina hyaluronová.
Je možné jednoduše pomoci sobě i druhým. Jak?
Podle Mezinárodní klasifikace nemocí vytvořené Světovou zdravotnickou organizací jsou poruchy osobnosti hluboce zakořeněné a trvalé vzorce chování, ukazující neměnnou odpověď na širokou škálu osobních a sociálních situací. Reprezentují extrémní nebo významné odchylky od způsobů, kterými průměrný člověk v dané kultuře vnímá, myslí, cítí a zvláště má vztahy k druhým.
Z posledních vědeckých výzkumů vyplývá, že stres nemusí způsobovat jen bolestivé emoce, nejistotu, fyzické utrpení a psychologické potíže prostřednictvím reakce “boj nebo útěk”, ale může to být i reakce “přátelství, posttraumatický růst”.
Potraviny (živiny) slouží k výživě lidí, mají tedy obsahovat výživové látky, které lidský organismus potřebuje k získání energie, růstu a obnově buněk, tkání a orgánů. Druhy potravin – příklady zdravých.
slouží k výživě lidí, mají tedy obsahovat výživové látky, které lidský organismus potřebuje k získání energie, růstu a obnově buněk, tkání a orgánů
Příběh o „mudrlantovi“. Příběh, jak se jeden mudrlant rozhodl, že zjistí, jaký je vztah mezi počtem nožiček blechy a jejím sluchem.
Prebiotika
Prebiotika jsou nestravitelné složky stravy, které představují v tlustém střevu důležitý substrát pro růst a aktivitu střevního mikrobiomu (mikroflóry – např. bifidobakterie a laktobacily), který prokvašováním podporuje dobrý zdravotní.
Priming
Je to název funkce jednoho druhu automatické nevědomé paměti, a současně účinný postup, kterým se do mozku vkládá nějaká informace, která následně může ovlivňovat vědomé myšlenkové pochody, aniž si to ovlivněný jedinec uvědomuje. Priming proto rozsáhle využívá reklama a zneužívá propaganda. Příkladem primingu je fenomén „bílého auta“, podle kterého člověk, který si koupil bílé auto, najednou vidí auta této barvy všude. Příkladem v mediální komunikace je stav, při kterém média věnují pozornost některým událostem a jiné ve své agendě vynechávají.
Probiotika
Probiotika jsou živé organismy přidávané do potravin, které mají příznivě ovlivnit zdraví zlepšením rovnováhy střevního mikrobiomu, které jsou obsaženy například v bílém jogurtu, kefíru, acidofilním mléku, nebo jsou v podobě doplňků stravy.
Je vnímána jako rozšiřování názorů a informací za účelem vyvolání anebo zesílení určitých postojů nebo jednání mas ovládaných skupinou, která dané mase vládne pomocí ideologie. Dnes je propaganda definována jako ovlivňování veřejného mínění pomocí prostředků politických symbolů, případně jako management skupinových postojů prostřednictvím manipulace symbolů. Cílem je předat příjemcům určitý názor či úhel pohledu, přičemž je snaha docílit toho, aby tento názor či myšlenku publikum „dobrovolně“ přijalo za své.
Jedná se o poruchu trávicího ústrojí s častějším vyprazdňováním řídké a málo formované stolice, které se opakuje několikrát za den.
Potravinářské přídatné látky (aditiva) jsou chemické látky, které se přidávají do potravin kvůli vylepšení nebo zachování jejich trvanlivosti nebo vzhledu, konzistence, chutě, vůně, atd. Příklady potravinových přídatných látek.
Potravinářská přídatná látka je látka, která není obvykle určena ke spotřebě jakožto potravina a ani není obvykle používána jako charakteristická složka potraviny a jejíž záměrné přidání do potraviny z technologického důvodu při výrobě, zpracování, přípravě, úpravě, balení, dopravě nebo skladování má nebo pravděpodobně bude mít za následek, že se tato látka nebo její vedlejší produkty stanou přímo či nepřímo složkou této potraviny.
To, zda nás osloví nové informace, se řídí určitými zákonitostmi. Nestačí tzv. objektivní fakta. Ta mohou být pro jednoho argumentem, pro druhého útok na jeho identitu. Názory a poznání se nevytváří racionálně na základě dat a argumentů, ale například tím, v jaké skupině je jedinec členem.
Reguluje a řídí prožívání a chování člověka na základě přijímání, zpracovávání a vyhodnocování informací z jeho vnějšího a vnitřního prostředí, má funkci informační a regulační.
Purin
Puriny jsou biologicky významné látky, součásti nukleových kyselin i jiných látek klíčových pro život. V nukleových kyselinách jsou hlavními purinovými bázemi adenin a guanin. Volně v buňkách se nacházejí puriny, které jsou produkty metabolismu purinových bází.
Půst je zřeknutí se pevné potravy na určitou dobu a pouze pití. Stavy při půstu.
Slovo půst znamená pro různá společenství i jednotlivce odlišné zřeknutí se potravy od hladovění až pouze k různě omezenému stravování po různě dlouhou dobu.
Vitamin rozpustný ve vodě. Pyridoxin je ve 3 formách: pyridoxal, pyridoxol a pyridoxamin. Jsou to látky nezbytné k účinku více než 50 enzymových reakcí (tzv. koenzymy). V organismu vznikají deriváty, které ovlivňují metabolismus aminokyselin a sacharidů. Všechny formy vitaminu B6 se mohou vyskytovat v potravě a jsou vstřebávány do střeva.

Q

Je to bezlepková pseudoobilnina bohatá na bílkoviny s vyrovnanou skladbou aminokyselin a vlákninu. Má neutrální chuť. Je lehce stravitelná a nenadýmá. Konzumuje se nasladko i naslano.

R

Nejsem kuchař, ale osud zařídil, že jsem zůstal nedobrovolně sám (manželka bohužel zemřela). A pokud jsem nechtěl jíst něco, co připravil někdo neznámý, který dal do jídla nevím co, zpracoval to nevím jak, s trvanlivostí předem určenou a prostředky pro zdraví případně nevhodnými, tak abych neumřel hlady, jsem se musel naučit sám si něco k jídlu připravit. Moje zásady pro jídlo.
Uvedené recepty jsou většinou pro 2 osoby (které hodně jedí a přesto jsou štíhlé). Vycházím ze základních velikostí balení či potravin. Seznam jídel je rozdělen do kategorií.
Zahrnuje: retinol (starý název axeroftol); retinal; kyselinu retinovou. Je rozpustný v tucích. Vytváří se v organismu z beta karotenu (β-karotenu) a některých jiných karotenoidů. Ke vstřebání je nutná žluč.
Rezistentní (nestravitelný) škrob
Působí podobně jako nerozpustná vláknina. Jedná se o typ škrobu, který není stráven v tenkém střevě a dostane se do tlustého střeva neporušený. Je rezistentní vůči trávení. Existují 4 typy: 1. Škrob je absolutně nepřístupný, vázaný ve vláknitých buněčných stěnách rostlin. Nachází se v celozrnných obilninách, semenech a luštěninách. 2. Škrob s vysokým obsahem amylózy, která je nestravitelná v syrovém stavu. Nachází se v bramborách, zelených (nezralých) banánech. Vařením těchto potravin uděláme škroby stravitelné. 3. Retrográdní, je odvozen od typu 1 a 2, kdy se tyto potraviny uvaří a následně ochladí, například vařené a zchlazené brambory nebo těstoviny, namočené, uvařené a ochlazené luštěniny nebo zmrazený a znovu rozmrazený chléb. 4. Různé doplňky jako rezistentní škrob z brambor nebo kukuřice, ale i třeba psyllium.
Vitamin rozpustný ve vodě. Jeho další názvy – E 101 (zelenožluté bezpečné barvivo), vitamin G, ovoflavin, laktoflavin – vitamin B2 patří mezi flaviny. Má klíčovou úlohu v oxidačním metabolismu. Má významný vliv na metabolismus cukrů, tuků, aminokyselin a ovlivňuje celkovou energetickou přeměnu v organismu.
Rozmnožovací (pohlavní) soustava
Jejím úkolem je zajištění vzniku pohlavních buněk (gamet) a přenosu jejich dědičné informace na potomky, tedy pohlavní rozmnožování. Rozlišujeme samčí (mužskou) a samičí (ženskou) rozmnožovací soustavu.
Tvoří se v předním laloku hypofýzy/podvěsku mozkovém (adenohypofýze). Jeho sekrece je větší, pokud se vyhýbáme cukrům ve stravě. Přibližně 70 % růstového hormonu je uvolňováno ve spánku, a to zejména po začátku spánku. Celkově působí pozitivně na tvorbu bílkovin.

Ř

Kniha. Autor: MUDr. Mark Hyman. Podnadpis: Ultra zdravý program pro hubnutí, prevenci chorob a pro to, abyste se ihned cítili skvěle! České vydání: nakladatelství ANAG, 2015. ISBN: 978-80-7263-965-6.
Konflikty ve vztazích se dají a mají řešit, nejlépe včas, aby nepřerostly ve velký konflikt. Správným výsledkem by mělo být to, že se vztah posune dál, od konfliktu k nekonfliktní situaci, a navíc nejlépe tak, že výsledek vyhovuje oběma stranám.
Nebo také hledání řešení patří mezi myšlenkové schopnosti a dovednosti a je součástí rozhodování, kde problémem je situace, sporná nebo složitější otázka, kterou je třeba řešit, ale nelze ji řešit obvyklým způsobem. Řešit problém znamená hledat a nalézat za daných okolností uspokojivou odpověď, vysvětlení, východisko, kde zvládnutí vyžaduje jiný přístup, který by vedl k nalezení nového řešení.

S

Sacharidy (staré názvy – uhlovodany, uhlohydráty, karbohydráty) – jeden ze tří zdrojů energie. DDD – doporučená denní dávka Energetická hodnota 1 g sacharidů je přibližně 17 kJ.
Selen (Se – Selenium)
Stopový prvek. Lidské tělo ho nemůže produkovat samo o sobě, je odkázáno na jeho příjem ze stravy. Zmírňuje poškození DNA i oxidační stres, posiluje imunitu.
Co k sexualitě patří.
Sexualita není špinavá nebo sprostá. Je to báječná součást života. Jedná se o soubor vlastností a jevů, které vyplývají z pohlavních rozdílů.
Sezamové semínko
Semeno sezamu indického, které může mít různou barvu od krémově bílé po černou. Obsahují asi 50 % rostlinných olejů (nasycené 7 %, polynasycené 22 %, mononenasycené 19 %), 20 % bílkovin a 20 % sacharidů, z toho cca 12 % vlákniny. Mají vysoký obsah karotenu, hořčíku, vápníku a zinku jako účinný lék při chorobách očí, sliznic, kůže, nehtů a vlasů.
Přehled seznamů webu Stručně – Zdravě.
Podle studie amerických psychologů v čele s Johnem M. Gottmanem se signály budoucího rozpadu vztahu skrývají v tom, jakým způsobem se partneři hádají. Seznam poplašných signálů.
Fáze ukončování vztahu. Seznam poplašných signálů podrobně.
Skořice je aromatická kůra, převážně ze dvou druhů stromu skořicovníku ceylonského (Cinnamomum zeylanicum – tzv. “pravá” skořice, světle hnědá) a čínského (Cinnamomum cassia – skořice tmavě hnědá) a patří mezi nejzdravější koření.
Skořice – hodnoty
Vybrané nutriční hodnoty, vitaminy a minerály v potravině Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Vždy záleží na zdroji potraviny, proto se reálné hodnoty mohou lišit. Energetické hodnoty ve 100 g energie 973 kJ kalorie 237 kcal Nutriční hodnoty [g] (ve 1
Abecedně řazená hesla se stručným vysvětlením. Pokud je vysvětlení obsáhlejší, je na něj odkaz.
Smyslová soustava
Velice úzce souvisí s nervovou soustavou. Skládá se z pěti základních smyslů, tedy zraku, hmatu, čichu, sluchu a chutě.
Znamená nadměrné sledování vlastního prospěchu a zájmu i na úkor druhých. Sobci se příliš nestarají o pocity a potřeby druhých, neberou ohledy na dopad jejich jednání na jejich okolí. Sobci nepečují o nikoho jiného než sami o sebe, a to chtěním, braním, hromaděním.
Orientační doba spánku pro různý věk – tabulka.
Spánek je útlumová a odpočinková fáze organismu. Kvalitní spánek představuje jednu ze základních tělesných potřeb.
Konflikty lze řešit spoluprací – vzájemnou důvěrou, dohodou a spoluprací přátel, nebo soupeřením – záští, nenávistí, rivalitou, vztahy typu “kdo s koho”, s perspektivou “já nebo ty”, bojem soků, soupeřů a nepřátel na život a na smrt.
Tvrzení: celozrnné obiloviny jsou dobré pro všechny!
I celozrnné obiloviny nám mohou zvýšit hladiny inzulinu a leptinu. Celozrnné obiloviny obsahují větší množství vlákniny, což je pro dospělé dobré, pro malé děti do 3 let ne, od 3 do 5 let je dobrá jednou týdně, starší děti podle pravidla věk + 5 gramů na den.
Tvrzení: potraviny z geneticky upravených plodin jsou bezpečné a srovnatelné s tradičními potravinami!
Jako potravina či krmivo mohou být v současné době v EU uváděny na trh produkty z geneticky modifikovaného (GM) bavlníku, kukuřice, brambor, řepky, sóji, cukrové řepy. Dovozy GM plodin jsou do EU vysoké a především pro krmivářský průmysl nezbytné. Jednou z nejdůležitějších komodit v evropském krmivářství je sója, kterou jsou z 68 % krmena hospodářská zvířata.
Tvrzení: nízkotučné potraviny jsou prevencí obezity a srdečních onemocnění!
Nízkotučná strava zhoršuje všechny spolehlivé ukazatele dobrého zdraví. Zatímco strava bohatá na tuk, jak se opakovaně ukázalo v mnoha klinických zkouškách i z poznatků historie, zlepšuje prediktory onemocnění srdce, krevní tlak i diabetes a je výhodnější pro hubnutí.
Tvrzení: nasycené tuky způsobují srdeční choroby!
Spojitost mezi nasycenými tuky a srdečními chorobami se nikdy neprokázala. Nasycené tuky nezpůsobují kardiovaskulární onemocnění.
Tvrzení: základní příčinou obezity a nadváhy je energetický nepoměr mezi přijatými kaloriemi (moc jíme, zejména tuku) a vydanými kaloriemi (málo se hýbeme)!
Záleží na stravě, protože příliš mnoho konzumovaných sacharidů, zejména s vysokým glykemickým indexem, resp. vysokou glykemickou zátěží podněcuje slinivku k produkci inzulinu, který přebytek sacharidů ukládá do buněk ve formě tuku. V souvislosti s obezitou, diabetem 2. typu, záněty v těle atd. záleží především na stravě (omezit sacharidy a zvýšit tuky), snížit negativní stres, mít dobré vztahy – výdej energie, tedy pohyb, je velmi důležitý, ale z jiných důvodů, než prosté vydávání energie.
Tvrzení: rostlinné a semenné oleje s převažujícím množstvím omega-6 mastných kyselin jsou pro nás dobré!
Potraviny vyrobené z vysoce zpracovaných olejů patří k tomu nejhoršímu, co ničí zdraví. Z mastné kyseliny omega-6 vytváří buňky eikosanoid řady 2, který spouští záněty – způsobuje stažení cév, zúžení průdušek a shlukování krevních destiček. Nadměrná produkce způsobuje chronické záněty, vysoký krevní tlak, astma a trombózu. Potraviny (rostlinné oleje) s vysokým množstvím omega-6 mastných kyselin zdraví škodí.
Tvrzení: sacharidy by měly být naším největším zdrojem kalorií!
Sacharidy (cukry) se v těle působením inzulinu ukládají do buněk ve formě tuku, na tuk z potravin inzulin nereaguje. Strava s vysokým obsahem sacharidů narušuje signalizaci inzulinu a leptinu a časem může velmi snadno vést k inzulinové a leptinové rezistenci, diabetu 2. typu, obezitě, kardiovaskulárních nemocí. Snížením množství sacharidů ve stravě (s výjimkou vlákniny) a zvýšením zdravých tuků minimálně na 35 %, lépe 40 % a více prospějeme svému zdraví, aniž bychom museli počítat kalorie.
Spor: Snídaně je “nejzdravější”
Tvrzení: Snídaně je nejzdravější jídlo dne a měli byste jíst více malých jídel denně. Známe matky, které by ráno nedovolily odejít z domu bez snídaně. Matka může vědět nejlépe hodně věcí, ale jak se ukázalo, tato k nim nepatří. Nyní probíhá mnoho výzkumů.
Spor: Sója je “zdravá”
Tvrzení: Sója je zdravá potravina. Raketový vzestup sóji jako “zdravé potraviny” je dokonalým příkladem toho, jak geniální marketingová strategie může oklamat miliony lidí. Ale nenechme se mýlit, nezkvašené sójové produkty nejsou zdravé. Něco jiného je řádně fermentovaná a nejlépe organická sója jako je tempeh, miso a natto. Ty nabízejí velké zdravotní výhody, díky prospěšným bakteriím (probiotika), které proces fermentace provází.
Tvrzení: umělá sladidla jsou bezpečná náhrada cukru i pro diabetiky a pomáhají při hubnutí!
Výsledky poměrně přesvědčivě naznačují, že konzumace umělých sladidel, zejména sacharinu, může mít na obezitu a diabetes spíše negativní účinek, resp. může u citlivých jedinců napomoci jejich vyvolání. Umělá sladidla zachovávají chuť na sladké a tím dříve máme pocit hladu. Umělá sladidla nejsou dobrým nápadem. Při správném stravování chuť na sladké časem vymizí.
Tvrzení: vejce jsou špatná pro srdce, protože obsahují velké množství cholesterolu!
Klinické studie s účastí až několik set tisíc osob jednoznačně potvrdily, že lidé, kteří jedí celá vejce, nemají zvýšené riziko výskytu kardiovaskulárních onemocnění. Některé z těchto klinických studií dokonce prokázaly, že konzumace vajec dokonce snižuje riziko mozkové mrtvice. Nesmí se ale jednat o diabetiky. Některé studie zjistily, že u diabetiků zvyšuje konzumace vajec riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Není ale jisté, zda je to jediná příčina. Vejce patří mezi nejzdravější potraviny na světě, zejména od drůbeže z volného chovu.
Tvrzení: vysoký cholesterol je špatný!
Cholesterol je součástí každé lidské buňky (buněčných membrán). Většinu si ho organismus vytváří sám, převážně v játrech, část pak přijímá ve stravě – to pak játra cholesterol neprodukují (zajištění stabilní úrovně) – cholesterol přijatý potravou má jen minimální vliv na hladinu celkového cholesterolu v krvi. Cholesterol je hlavní složkou žlučových kyselin, je prekurzorem steroidních hormonů a vitaminu D, mozek obsahuje cca 15 % čistého cholesterolu. Vysoký celkový cholesterol je méně vypovídající hodnota o možnosti kardiovaskulárního onemocnění než vysoké triglyceridy, vysoký LDL cholesterol a nízký HDL cholesterol.
Stále je potřeba dávat si pozor na výživové poradenství hlavního proudu „odborníků“, neboť může být založeno na vědě nebo na základě špatných informací, které jsou již několik let, dokonce i desítek let, zastaralé. Vybrané mýty a omyly – tvrzení.
Základní pravidlo: Rada, tvrzení musí u nás vést k očekávaným výsledkům. Pokud se tak neděje, musíme něco změnit. Každý jsme jiný. Bohužel musíme být trpěliví a pracovat metodou pokus – omyl. Obecné závěry nám mohou pomoci v rychlejším hledání toho správného pro nás. Důležité jsou proto správné informace, abychom zbytečně dlouho netápali.
Staří lidé
Stáří je poslední část lidského života. Dělí se na rané stáří – 60 až 75 let, vysoké stáří – 75 až 90 let a dlouhověkost (stařec, kmet) – nad 90 let. Stárnutí je velmi individuální nezvratný fyziologický proces, který u každého člověka probíhá jinak.
Jestliže prožíváme sami se sebou vnitřní konflikty, tak nemůžeme věřit tomu, že lidé kolem nás budou se mnou spokojeni a že budu kolem sebe šířit jakési silové pole pohody, klidu a dobra. Když mám své vnitřní stavy špatné, budu mít i vztahy špatné.
Stav nás samých, tedy duševní rozpoložení, fyzická kondice, zdraví, práce či (ne)spokojenost s něčím mají zásadní vliv na naše vztahy. A naopak. Naše vztahy mají vliv na náš stav. Pokud máme se vztahem problémy, nastávají problémy v našem stavu. Stavy a vztahy se vzájemně ovlivňují.
Strach je jednou ze základních emocí. Podnětem je skutečné nebezpečí nebo jeho očekávání, nějaká nejistota; reakcí je příprava na útěk (únik), nebo boj. Psychologické stavy zahrnují pocit emocionálního přetížení, nepřekonatelnou úzkost, neklid či naopak pocit ochromení, tzv. paralýza. Strach vzniká tam, kde je nejistota. Strach se snadno přenese na další lidi.
Jedná se o stav organismu, který je obecnou odezvou na jakoukoliv výrazně působící zátěž (skutečnou či domnělou) – fyzickou nebo psychickou, při které se uplatňují obranné mechanismy, které umožňují přežití organismu při tomto nebezpečí.
Některé studie a jejich výsledky zásadně ovlivnily, resp. ovlivňují lidské poznání. Ne vždy ale byla získaná data správně interpretována, dokonce i zmanipulována. Na této stránce budou zmíněny některé z nich a co bylo z jejich výsledků pozitivní, resp. negativní, a to pro možnost rozhodnutí se, čemu věřit.
Svalová soustava
Tvoří ji přibližně 600 svalů. Existují 3 typy svalů – kosterní (příčně pruhované), které tvoří 40 – 50 % celkové tělesné hmotnosti; hladké a speciální (srdeční). Společně s kosterní soustavou tvoří pohybovou soustavu.
Kniha. Autor: Edward Griffin. Podnadpis: Příběh vitaminu B17. Originál: anglicky, American Media 1997. České vydání: nakladatelství Mladá fronta, Praha 2011 ISBN: 978-80-204-2517-1.
Svoboda je možnost, případně schopnost volit, rozhodovat a jednat podle své vůle, ať je jakákoli a nést za to přiměřenou odpovědnost. Nemůže se ale jednat o libovůli a tato zásadní možnost člověka je různými způsoby omezena, protože jinak by se jednalo o anarchii. Svoboda je tedy i schopnost potlačit své žádosti, protože žijeme ve společnosti a není možné, aby každý dosáhl vždy svého na úkor druhých.

Š

Pro šťastné dětství je více rozhodující šťastný rodič (tedy rodič přiměřeně spokojený, vyrovnaný, moudrý) než majetek nebo uspokojení všech přání a tužeb expandující dětské mysli.
Štěstí je vnitřní stav prožívání sebe sama, způsob, jak prožít život. Struktura štěstí. Výskyt. Terapie. Tipy.
Pradávný čínský příběh. Tipy.

T

Nutriční hodnoty pro vybrané potraviny – bílkoviny.
Nutriční hodnoty pro vybrané maso a ryby.
Nutriční hodnoty pro vybrané mléčné výrobky.
Nutriční hodnoty pro vybrané nápoje.
Nutriční hodnoty pro vybrané nezařazené potraviny.
Nutriční hodnoty pro vybrané ořechy a semena.
Nutriční hodnoty pro vybrané ovoce.
Nutriční hodnoty pro vybrané pečivo, přílohy, zákusky a hotová jídla.
Nutriční hodnoty pro vybrané potraviny – Sacharidy – nejméně ve 100 g.
Nutriční hodnoty pro vybrané potraviny – Sacharidy – nejvíce ve 100 g.
Nutriční hodnoty pro vybrané potraviny – tuky.
Nutriční hodnoty pro vybrané potraviny – vláknina.
Nutriční hodnoty pro vybranou zeleninu.
Odkazy na vybrané tabulky jsou dvojí. Buď jsou součástí tohoto webu, nebo je uveden odkaz mimo tento web.
Těhotenství – výživa
Zlepšená mateřská výživa je výhodná jak pro matku, tak pro plod. Mateřskou výživou je myšleno období před těhotenstvím, v průběhu těhotenství a v době kojení. Zdraví dítěte je významným způsobem závislé na zdraví matky.
Těhotenství a kojení
Vybrané informace nejen pro období těhotenství, ale i přípravy na něj a po něm – kojení.
Aktivní naslouchání není jen zdvořile předstíraná pozornost, ale citlivé vnímání partnera.
Myšleno je lidské tělo. Seznam stránek o tělu.
Tenké střevo
Je to část trávicí trubice mezi žaludkem a tlustým střevem, kde dochází ke konečné fázi trávení a ke vstřebávání většiny živin. Tenké střevo člověka je asi 3-5 metrů dlouhé a 3-3,5 cm široké. Jeho části jsou dvanáctník, lačník a kyčelník.
Ve vodě rozpustný vitamin, který je vylučován močí. Musí být stále přítomen v potravě, protože se v lidském těle neukládá a jeho zásoba vydrží jen na 4-10 dní. V našich zeměpisných šířkách je nedostatek vitamínu B1 vzácný. Ovlivňuje metabolismus (vstřebávání) cukrů v centrální nervové soustavě a ve svalech.
Vitamin E je souhrnný název pro přírodní chemické látky, jinak též tokoferoly. Je rozpustný v tucích. V organismu slouží jako důležitý antioxidant. Chrání buněčné membrány před poškozením volnými radikály. Udržuje stabilitu nenasycených mastných kyselin.
Toxické látky (jedy) jsou rostlinného i živočišného původu a představují reálná rizika. Tyto látky vytváří rostliny často za účelem vlastní ochrany. Tyto látky mohou být toxické pro všechny jedince – vyvolávající otravu (intoxikaci) -, nebo jen pro určité jedince, vyvolávající potravní nesnášenlivost (intoleranci). Přehled vybraných toxických látek.
Prakticky všechny chemické sloučeniny mohou být při užití příliš velkého množství toxické. Například i požití velkého množství vody může rozvrátit homeostázu a způsobit člověku smrt. Prakticky všechny syntetické léky jsou ve větším množství toxické, přičemž čím jsou účinnější, tím jsou toxičtější.
Pojem toxický vztah je používán pro něco chybného v mezilidském vztahu, ať už se jedná o vztah partnerský, mezi generacemi, na pracovišti, atd. Toxický nemusí být jen jednotlivý vztah, jeden člověk, ale může se jednat i o celou toxickou skupinu. Toxický člověk je kdokoliv, kdo se snaží druhého ovládat, vydírat, manipulovat, vybíjet si své mindráky, vedle koho se již delší čas necítíme dobře a jehož přítomnost nás vyčerpává.
Jedná se o metabolický biochemický proces, jehož cílem je získání živin z potravy. Při trávení se disacharidy a sacharidy mění na jednoduché cukry, tuky se štěpí na (acyl)glycerol a mastné kyseliny, bílkoviny zase na aminokyseliny.
Zajišťuje příjem potravy, její mechanické a chemické zpracování, vstřebání živin, vyloučení nestrávených a nestravitelných zbytků. Cílem je získání živin z potravy, tedy trávení. Člověk má trávicí soustavu dlouhou téměř 8 metrů a ve svém průběhu se člení, kroutí a různě rozšiřuje. Probíhá od ústního až k řitnímu otvoru a je tvořena dvěma typy orgánů. Zatímco orgány trávicí trubice tvoří především dostatečně velkou plochu k trávení a vstřebávání živin, druhý typ orgánů, žlázy (např. játra, slinivka břišní), vylučují enzymy a jiné látky sloužící k trávení.
V rámci internetu je troll účastník online diskusních fór, chatů či blogů, který začíná hádky, provokuje čtenáře a rozsévá neshody tím, že zveřejňuje záměrně provokativní, urážlivé nebo irelevantní (bezvýznamné, nedůležité, vedlejší) příspěvky k citlivým tématům. Cílem je znemožnit racionální a věcnou diskusi vyprovokováním ostatních uživatelů k negativním emočním reakcím nebo jinak narušit normální diskusi, například odkloněním od původního tématu debaty. Záměrem trolla bývá snaha vnutit představu, že odlišnost názorů je vždy nepřekročitelná, jakákoliv debata je nesmyslná, konfrontace je zbytečně bolestná a nikam nevedoucí.
Seznam vybraných tuků a olejů se základním popisem.
Tuky v lidské výživě patří k nejvydatnějšímu zdroji a zásobárně energie v potravě. Tvoří stavební složku buněk. Tuky, které jsou kapalné za pokojové teploty, označujeme jako oleje. Čím více tuků (zdravých) jíme, tím více tuku ztrácíme a jsme zdravější!

U

Pro zdravé stravování nejsou důležité pouze zdravé a kvalitní potraviny, ale i jejich správná úprava. A jako je to se vším, tak pro každého se hodí něco jiného. Záleží například na věku, zdravotním stavu, na aktivitě (sportování), atd., ale některá úprava je obecně zdravá, jiná méně a některá vyloženě nezdravá (ale může být velmi chutná). Přehled úprav potravin.

V

Vápník (Ca – Calcium)
Nejhojnější minerál v lidském těle obsažený zejména v kostech a zubech (99 %). Zbylé 1 % je v krvi, svalech a dalších tkáních. Organismus si vápník bere ze stravy nebo kostí. Koncentrace vápníku se s přibývajícím věkem snižuje.
Je propastný rozdíl mezi jedním a více dětmi. Již pořadím narození do rodiny formuje děti jiný přístup k nim (čas rodičů), jejich komunikační a jiné dovednosti, znalosti, jiný emoční vývoj. Rodiče již nemají tolik času přemýšlet nad kaž
Jedná se o tuk v břišní dutině, který obklopuje vnitřní orgány, například játra, slinivku, ledviny. Pokud je břicho vystouplé a široký pas, je to potvrzení viscerálního tuku, který je mnohem nebezpečnější než tuk podkožní.
Zahrnuje: retinol (starý název axeroftol); retinal; kyselinu retinovou. Je rozpustný v tucích. Vytváří se v organismu z beta karotenu (β-karotenu) a některých jiných karotenoidů. Ke vstřebání je nutná žluč.
Ve vodě rozpustný vitamin, který je vylučován močí. Musí být stále přítomen v potravě, protože se v lidském těle neukládá a jeho zásoba vydrží jen na 4-10 dní. V našich zeměpisných šířkách je nedostatek vitamínu B1 vzácný. Ovlivňuje metabolismus (vstřebávání) cukrů v centrální nervové soustavě a ve svalech.
Vitamin rozpustný ve vodě. Jeho další názvy – E 101 (zelenožluté bezpečné barvivo), vitamin G, ovoflavin, laktoflavin – vitamin B2 patří mezi flaviny. Má klíčovou úlohu v oxidačním metabolismu. Má významný vliv na metabolismus cukrů, tuků, aminokyselin a ovlivňuje celkovou energetickou přeměnu v organismu.
Vitamin rozpustný ve vodě. Jeho další názvy – vitamin PP, kyselina nikotinová (druh B3, který se používá k léčbě vysokého cholesterolu a srdečních onemocnění), nikotinamid (druh B3, který nesnižuje hladinu cholesterolu, ale pomáhá léčit diabetes 1. typu, některá kožní onemocnění a schizofrenii). Deriváty B3 hrají klíčovou roli v energetickém metabolismu buňky. Je nutný pro uvolňování energie z potravy. Může se tvořit v játrech z tryptofanu, jeho biosyntéza je však velmi pomalá a je k ní potřebný vitamin B6. V těle se neukládá, je nutný jeho příjem v potravě.
Ve vodě rozpustný vitamin, který se účastní metabolismu všech živin v těle. Vylučuje se močí.
Vitamin rozpustný ve vodě. Pyridoxin je ve 3 formách: pyridoxal, pyridoxol a pyridoxamin. Jsou to látky nezbytné k účinku více než 50 enzymových reakcí (tzv. koenzymy). V organismu vznikají deriváty, které ovlivňují metabolismus aminokyselin a sacharidů. Všechny formy vitaminu B6 se mohou vyskytovat v potravě a jsou vstřebávány do střeva.
Vitamin rozpustný ve vodě. Je důležitý pro metabolismus aminokyselin a mastných kyselin. Dřívější označení vitamin H, faktor R.
Kyselina listová (vitamin B9, Folát), společně s vitaminem B12, je nezbytná pro tvorbu nukleových kyselin a tím i pro syntézu DNA. Účastní se ve všech procesech buněčného dělení, je proto důležitá ve tkáních s vysokou aktivitou.
Vitamin B12 (Kobalamin) je rozpustný ve vodě. Je to kolektivní název pro několik sloučenin, které mají jako centrální atom kobalt. Je důležitý především pro správnou funkci krvetvorby, podílí se na syntéze DNA a je nezbytný pro správnou
Člověk si nedokáže vitamin C syntetizovat, musí ho přijímat v potravě, v našem těle se podílí odhadem na 15 000 metabolických reakcích a na tvorbě všech důležitých hormonů a neurotransmiterů.
Je rozpustný v tucích. Dva typy vitaminu D: D2 (ergokalciferol) je rostlinného původu, D3 (cholekalciferol) je živočišného původu. Za normálních okolností vzniká D3 v lidské kůži působením slunečního UV záření B (vlnová délka 290–315 nm) a to by mělo stačit na pokrytí až 80 % denní potřeby v závislosti na zeměpisné šířce a ročním období.
Vitamin E je souhrnný název pro přírodní chemické látky, jinak též tokoferoly. Je rozpustný v tucích. V organismu slouží jako důležitý antioxidant. Chrání buněčné membrány před poškozením volnými radikály. Udržuje stabilitu nenasycených mastných kyselin.
Existují dvě přirozeně se vyskytující formy vitaminu K. Vitamin K1 (fylochinon), je syntetizován rostlinami. Vitamin K2 (menachinon), je produkován bakteriemi v tlustém střevu. Existuje ještě syntetický vitamin K3. Vitamin K je rozpustný v tucích. Působí v procesu srážlivosti krve.
Vitaminy (i vitamíny) jsou nutné pro udržení mnohých tělesných funkcí a jsou schopny posilovat a udržovat imunitní reakce. Podílejí se na metabolismu bílkovin, tuků a cukrů. Seznam vitaminů se stručným popisem a látek již nepovažovaných za vitaminy.
Vitaminy, minerály a stopové prvky jsou označovány jako mikronutrienty či mikroživiny. To znamená, že naše tělo jich potřebuje malé množství, přesto jsou pro naše zdraví nezbytně důležité. Jejich funkce v těle je taková, že tělo vyživují, aktivují, stimulují, vytváří, spravují, udržují, čistí a ochraňují.
Kniha. Autor: Andreas Jopp. Podnadpis: Optimalizace látkové výměny. Význam pro imunitní a nervový systém. Originál: německy, copyright 2008, Andreas Jopp. Překlad: Jana Vladarzová. České vydání: nakladatelství Eminent, 2014. ISBN: 978-80-7281-489-3. Anotace.
Je to významná složka potravy, která je sama ale obtížně stravitelná. Existují dva druhy vlákniny: rozpustná a nerozpustná. Vláknina slouží především jako prebiotikum, to znamená substrát pro bakterie, které mají prospěšný účinek pro lidský organismus.
Plody stromu ořešáku královského. Patří k nejzdravějším potravinám.
Výchova je cílevědomá, plánovitá a všestranná činnost směřující k přípravě člověka pro jeho společenské úkoly a osobní život. Styly výchovy.
Styly výchovy podrobně. Výsledky studií. Tipy.
Vylučovací soustava
Lidská vylučovací soustava zpracovává vodu a vylučuje z těla moč, která je vyráběna v ledvinách a protéká močovody do močového měchýře a odtud do močové trubice. Je to ústrojí, které zbavuje organismus škodlivých látek.
Vyměšování (vylučování, sekrece) – stolice, močení – témata, o kterých se často nemluví. Přesto jsou to pro zdraví velice důležité ukazatele.
Pozorovat svou stolici nebo výsledek močení v toaletě není moc vábné, ale velice užitečné, protože lze snadno zjistit, zda vše probíhá správně.
Tabulka vývojových období člověka (název – pojmenování, věk).
Průběh vývoje lidského jedince se nazývá ontogeneze, v každé fázi ontogenetického vývoje nastává řada změn, které jsou dvojího druhu: růstové a vývojové.
Seznam stránek o výživě.
Vzpomínka je vybavený paměťový vtisk, oživující minulý zážitek. Vzpomínky nikdy nejsou ale přesným zachycením prožité reality, vždy jsou do určité míry přetvářeny vlivem zapomínání. Vyvolaná vzpomínka se pojí s určitým citovým doprovodem.
Seznam stránek o vztazích. Tři kvalitní vztahy. Faktory ovlivňující vztahy.

W

X

Y

Z

Krátké seznámení, jak se po webu Stručně-Zdravě pohybovat.
Každý člověk je jiný – co platí pro jednoho, nemusí platit pro druhého. Zdravé stravování je celoživotní styl zajišťující zdraví – nejlépe celá rodina. I tady je ale potřeba rozlišovat a přihlédnout například k věku (děti, senioři), těhotenství, nemoci, k fyzické námaze atd.
Změnou stravy je možné se změnit fyzicky (například celkově lepší vzhled, kondice, anebo naopak horší) i metabolicky (například lepší zažívání, lepší využití energie z potravy, anebo naopak horší) – k vlastnímu (ne)prospěchu. Záleží jen na nás, pro co se rozhodneme!
Kniha. Autor: David Frej, Jiří Kuchař. Podnadpis: Komplexní prevence a terapie trávicích a střevních potíží a onemocnění. České vydání: nakladatelství Eminent, Praha 2016 ISBN: 978-80-7281-510-4. Anotace.
Je důležitým zdrojem vitaminů, minerálních látek, vlákniny a dalších prospěšných látek.
Zelí je označení pro tři druhy listové zeleniny (zelí hlávkové – bílé a červené, pekingské a čínské) z rodu brukev. Jakýkoliv druh zelí je zdraví velmi prospěšný. Kysané zelí je výborným zdrojem vitaminu C, bakterií kyseliny mléčné, v menší míře pak zdrojem vitaminu K a skupiny vitaminů B. Všechny podoby zelí jsou velmi prospěšné zejména v syrovém stavu.
Kniha. Autor: MUDr. Mark Hyman. Podnadpis: Tuky jako klíč k ideální tělesné hmotnosti a plnému zdraví. České vydání: nakladatelství NOXI, s. r. o. Bratislava 2018 ISBN: 978-80-8111-449-6.
Zinek (Zn – Zincum)
Má velmi významný vliv na správný vývoj všech živých organismů. V lidském organismu má zinek důležitou úlohu jako součást velké řady enzymů. Tělo dospělého člověka obsahuje pouze přibližně 2 g zinku.
Je prokázáno, že vinou znečištěného ovzduší jsou hloupí dospělí, obézní děti, častější cukrovka, zásadně se zvyšuje riziko spontánního potratu. I takové mohou být důsledky znečištění ovzduší, na jehož následky také v České republice každoročně umírá přes 10 tisíc lidí.

Ž

Jedná se o jedlé houby několika druhů. Průmyslově pěstovaná je pečárka dvouvýtrusá. Žampiony jsou součástí jídelníčku řady národních kuchyní jako předkrmy, polévky, omáčky, omelety, pod masa, hlavní jídla či saláty. Mladé žampióny se nakládají do kyselých nálevů a jsou pak nízkokalorickou přílohou salátů či pokrmů z masa. U polévek, omelet a omáček jsou ceněny jako jemná kořenitá přísada.
Jsou to bílkoviny, sacharidy a tuky, tzv. makroživiny, které jíme v množství desítek až stovek gramů, ze kterých získáváme energii.
Ideální poměr živin, tedy bílkovin, sacharidů a tuků je vysoce individuální záležitostí! Záleží na metabolické individualitě každého člověka, na věku, zdravotním stavu atd.
Žlázy s vnější sekrecí (exokrinní)
Tato soustava sdružuje všechny žlázy, jejichž produkt je vylučován na povrch přímo nebo prostřednictvím vývodu. Obvykle se sekrety těchto žláz uvolňují do tělních dutin či na samotný povrch těla.
Jsou odpovědné za tvorbu a uvolňování většiny hormonů, které představují skupinu bezvývodových či endokrinních žláz. Nazývají se tak proto, že své produkty odevzdávají přímo do krve a ne prostřednictvím vývodů jako exokrinní žlázy.