Obsah stránky

Základní informace

Vyšetření krevního obrazu patří k základním vyšetřením, které slouží pro zjištění stavu vašeho těla. Krevní obraz se určuje ze vzorku žilní krve pro zjištění hodnot, ze kterých je možné usoudit na případné zdravotní problémy, protože dokáže odhalit spoustu potíží, od banálních infekcí až po závažná onemocnění. Díky preventivnímu vyšetření se mohou začít řešit dříve, než se rozvinou a zkomplikují. Pro správný odběr je třeba znát důvody a okolnosti zdravotního stavu, pro které se vyšetření vyžaduje, a proto pečlivě vyplněnou žádanku vystavuje lékař na základě aktuálního zdravotního stavu pacienta. Analýza se provádí strojově automatickým analyzátorem ve specializovaných laboratořích.

Poznámka 1: v následujícím přehledu vybraných hodnot krve jsou uvedeny referenční hodnoty, které mohou být u různých laboratoří stanoveny trochu odlišně v důsledku odlišných analytických metod a používaných firemních souprav a navíc v čase se mohou i měnit na základě nových poznatků. Doporučené hodnoty jsou převzaté z knihy Krev od autora Ulricha Strunze.

Poznámka 2 – zkratky: S – sérum; P – plazma; S, P – hodnoty stejné pro sérum i plazmu; K – krev


Základní hodnoty krve

Hemoglobin
Referenční mez: K – muž: 135-175 g/l; žena: 116–163 g/l
Doporučeno: muž: nad 160 g/l; žena: nad 140 g/l
Míra kapacity transportu kyslíku z plic do tkání (žádoucí efekt výškového tréninku) a odvod oxidu uhličitého z tkání do plic, patologicky zvýšený při interních onemocněních, snížený většinou při nedostatku železa, vzácněji při nedostatku vitaminu B12 a kyseliny listové (B9)

Erytrocyty (červené krvinky)
Referenční mez: K – muž: 4,19-5,75 1012/l; žena: 3,54-5,18 1012/l
Doporučeno: muž: nad 5,5 1012/l = 5,5 mil./μl; žena: nad 5 1012/l = 5 mil./μl
Červené krvinky umožňující přenos kyslíku z plic do tkání, obsahují hemoglobin. Zjišťuje se počet.

Leukocyty (bílé krvinky)
Referenční mez: K – muž: 4,1-10,2 109/l; žena 1,00-10,70 109/l
Doporučeno: nad 3,5 – 9,0 103/μl
Základ imunitního systému. Reakce na infekci, zvýšená hladina je např. při rozmáhající se infekci nebo stresové situaci.

Glukóza
Referenční mez: S, K: 3,50-5,59 mmol/l; P: 4,2-6,3 mmol/l
Doporučeno: do 100 mg/dl, kde 1 mg/dl = 18 mmol/l, tedy 100:18 = 5,56, doporučeno: do 5,56 mmol/l
Potřebná k přísunu rychle disponibilních energií, mozek pracuje obvykle na bázi cukru (který ale tělo umí produkovat samo). Pří dlouhodobém zvýšení: předčasná arterioskleróza.

Celková bílkovina
Referenční mez: S, P: 65-85 g/l
Doporučeno: nad 7,7 g/dl, kde 1 dl = 0,1 l, tedy nad 77 g/l
Měřítko pro nejdůležitější součást živé substance. Stavební kámen důležitých enzymů a hormonů, přepravuje v krvi látky nerozpustné ve vodě. Pravidlo: čím je jí víc, tím lépe.

Cholesterol (celkový)
Referenční mez: S, P: do 40 roků – 3,1-5,2 mmol/l; nad 40 roků: 3,8-5,8 mmol/l
Doporučeno: do 150 mg/dl to odpovídá 150×0,02586= do3,87 mmol/l
Molekulární základ mnoha hormonů, součást buněčné stěny. Zvýšená hladina způsobuje rozhodujícím způsobem arteriosklerózu a srdeční infarkt. Pravidlo: čím nižší, tím lépe.

HDL
Referenční mez: S, P: muž: 1,1-2,1; žena: 1,3-2,3 mmol/l
Doporučeno: muž: nad 50 mg/dl to odpovídá 50×0,02586= nad 1,29 mmol/l; žena: nad 60 mg/dl to odpovídá 60×0,02586= nad 1,55 mmol/l
Složka cholesterolu, chrání před srdečním infarktem: čím vyšší hladina, tím lépe.

LDL
Referenční mez: S, P:
muži: do 25 roků: 1,5-3,9 mmol/l; 25-55 roků: 2,2-4,5 mmol/l; nad 55 roků: 2,2-4,3 mmol/l
ženy: do 25 roků: 1,5-3,7 mmol/l; 25-55 roků: 2,2-4,2 mmol/l; nad 55 roků: 2,2-4,5 mmol/l
Doporučeno: do 130 mg/dl to odpovídá 130×0,02586= do 3,36 mmol/l
Složka cholesterolu, vyvolává arteriosklerózu a srdeční infarkt, a proto čím nižší je jeho hladina, tím lépe.

Triglyceridy (Triacylglyceroly)
Referenční mez: S, P: 0,68-1,69 mmol/l
Doporučeno: do 100 mg/dl to odpovídá 100×0,01129= do 1,13 mmol/l
Tukové částice sloužící jako zdroj (skladování) energie. Zvýšenou hladinu způsobuje většinou dietní chyba, rychlý návrat k normálu je možný. Vzácně zvýšená při poruchách látkové výměny. Vyšší hladina triacylgylcerolů, vyšší LDL-cholesterol a nízký HDL-cholesterol zvyšují riziko podstatně více nežli izolovaný vzestup LDL-cholesterolu.

Gama-GT
Referenční mez: S, P: muž: 0,14-0,84 µkat/l; žena: 0,14-0,68 µkat/l
Doporučeno: do 40 J/l
Nejcitlivější jaterní parametr, rychlé zvýšení hladiny při zátěži jater (např. po požiti 3 až 4 piv), měl by se posléze vrátit do normálu při „dovolené“ pro játra. Při zvýšení bez dietní chyby lze doporučit další vyšetření jater.

Kyselina močová
Referenční mez: S, P: muž: 220-420 µmol/l; žena: 140-340 µmol/l
Doporučeno: do 5,0 g/dl to odpovídá 5,0×59,48= do 297 µmol/l
Parametr dny, také rizikový faktor druhého řádu. Při zvýšené hladině hrozí záchvaty dny, ledvinové choroby.

Lipoprotein (a) 1
Referenční mez: S, P: 0,0-72,0 nmol/l nebo 0,0-0,3 g/l
Doporučeno: do 75,0 nmol/l
Genetické riziko onemocnění arteriosklerózou – neovlivnitelné. Přilepování lipoproteinu na cévní stěnu brání vitamin C a lysin. Musí zůstat jediným faktorem.

Homocystein
Referenční mez: P: muž: 4,0-14,6 µmol/l; žena do 50 roků: 4,0-13,5, nad 50 roků: 4,0-14,6 µmol/l
Doporučeno: do 10 μmol/l, lepší je do 5 μmol/l
Bílkovina nebezpečná srdci, nebezpečnější než cholesterol. Lze jednoduše utlumit vitaminy B.

Omega-3-index
Referenční mez:
Doporučeno: 8-11 %
Mastná kyselina omega 3 je esenciální stejně jako aminokyseliny a vitaminy. Potírá záněty v těle, ředí krev, zabraňuje srdečnímu infarktu, poruchám srdečního rytmu a nádorovým onemocněním.

Sedimentace erytrocytů (SE)
Referenční mez:
Doporučeno: až 10/20 mm/hod.
Sedimentaci erytrocytů neboli sedlivost červených krvinek. Vyšší hodnoty nasvědčují zánětu.

Imunoglobulin E (IgE)
Referenční mez: S: 0,0–100,0 IU/ml
Doporučeno: do 20 kU/l – alergie nepravděpodobná, 20-100 kU/l – alergie pravděpodobná, nad 100 kU/l – alergie možná
Imunoglobulin E (IgE) hraje v alergickém procesu klíčovou roli. Objeví-li imunitní buňky případného nepřítele, vyplaví se IgE, který napadá řetězec alergických reakcí. Čím vyšší je jeho hodnota, tím pravděpodobnější je alergie.


Další vybrané hodnoty krevního obrazu

Esenciální aminokyseliny

Referenční meze neuvedeny.

Leucin
Doporučeno: 110 – 217 μmol/l
Důležitý pro svalovou výdrž, tělesnou vytrvalost.

Isoleucin
Doporučeno: 110 – 217 μmol/l
Důležitý pro svalovou výdrž, současně aminokyselina podporující aktivitu mozku, produkuje neurotransmitery (stejně jako tryptofan a fenylalanin).

Valin
Doporučeno: 206 – 317 μmol/l
Důležitý pro výstavbu aktivního imunitního systému.

Methionin
Doporučeno: 25 – 40 μmol/l
Je u zrodu jakékoli bílkoviny. Součást karnitinu přepravujícího tuk do buňky, kde se posléze spálí. Důležitý pro obrannou funkci zabijáckých buněk v krvi. Jeho nedostatek signalizuje zvýšené opotřebení organismu (metylace) a tím také možné autoimunní onemocnění, zvýšené riziko vzniku rakoviny atd.

Lysin
Doporučeno: 139 – 240 μmol/l
Nejdůležitější, protože limitující aminokyselina v rostlinné bílkovině. Součást karnitinu, tedy látky dopravující tuk do buňky a tím vůbec umožňující jeho spálení. Stimuluje antivirovou obranu.

Fenylalanin
Doporučeno: 51 – 109 μmol/l
Výchozí substance pro hormony štěstí, jako jsou noradrenalin, ACTH a endorfiny. Důležitý pro náladu člověka.

Tryptofan
Doporučeno: 36 – 125 μmol/l
Výchozí substance pro „šéfovský hormon“ serotonin. Hormon vnitřního klidu, vyrovnanosti. štěstí. Regulátor stresu. Při jeho nedostatku dochází k depresím až psychózám. Klíčová substance pro produkci melatoninu, vysoce potentního antioxidantu, tzv. spánkového hormonu.

Threonin
Doporučeno: 118 – 210 μmol/l
Typicky snížená hladina při přetížené obraně organismu (např. v případě AIDS nebo revmatismu). Rizikový faktor.

Arginin
Doporučeno: 110 – 180 μmol/l
Oxid dusnatý (NO) je ochrannou molekulou organismu. Oxid dusnatý vzniká z argininu a rozšiřuje cévy – také v mozku, jakož i ve středu těla. NO může normalizovat krevní tlak, chránit před krevními sraženinami a zánětlivými krevními sraženinami a zánětlivými reakcemi v arteriích a tím předcházet srdečnímu infarktu a mozkové mrtvici.

Minerální látky, stopové prvky a těžké kovy

Feritin
Referenční mez: S, P: muž: 22-322 µg/l; žena: 10–291 µg/l
Doporučeno: muži: 120 – 400 ng/ml, ženy: 60 – 106 ng/ml
Sklad železa v krvi, hladina zásob železa. Míra pro zásobování svalstva a také srdce kyslíkem.

Sodík
Referenční mez: S, P, K: 137 – 146 mmol/l
Doporučeno: 134 – 150 mmol/l
Stabilizuje krevní oběh, aktivuje enzymy.

Draslík
Referenční mez: S, P, K: 3,8 – 5,0 mmol/l
Doporučeno: 3,8 – 5,6 mmol/l
Minerál podporující výkonnost, posiluje kontrakci svalů, obzvláště srdce. Snižuje krevní tlak.

Vápník
Referenční mez: S, P: 2,00 – 2,75 mmol/l
Doporučeno: 2,25 – 2,62 mmol/l
Řídí správnou funkci nervů a svalů, včetně srdečního, srážlivost krve, potřebný k výstavbě kostí.

Hořčík
Referenční mez: S, P: 0,7 – 1,0 mmol/l
Doporučeno: 0,90 – 1,10 mmol/l
Sůl vnitřního klidu, sůl zatížitelnosti. Určuje počet elektráren (mitochondrie) v buňce.

Měď
Referenční mez: S: muž: 11,0–22,0 µmol/l; žena: 12–24,3 µmol/l
Doporučeno: 700 – 1 500 μg/l
Důležitá pro buněčné dýchání, tedy zásobování mitochondrií kyslíkem. Důležitá pro krvetvorbu.

Zinek
Referenční mez: 9,6 – 16,4 μmol/l
Doporučeno: 780 – 1 500 μg/l
Rozhodující faktor pro stavbu tělesné bílkoviny. Zinek reguluje hladinu testosteronu, tedy sexuální aktivitu muže.

Lithium
Referenční mez:
Doporučeno: 2 – 30 μg/l (esenciální)
Anti-aging; stimuluje proteiny FOXO. Chrání mozkové buňky, působí antidepresivně.

Fosfát
Referenční mez: S, P: 0,65–1,61 mmol/l
Doporučeno: 2,5 – 5,0 mg/dl
Důležitý pro ukládání a výrobu energie v buňce. Používá se ve sportu ke zvýšení duševní a tělesné výdrže.

Mangan
Referenční mez:
Doporučeno: 0,2 – 5 μg/l
Významná složka antioxidačních enzymů v buňce. Uchovává každou buňku v těle déle mladou tím, že chrání telomery (koncové části chromozomů).

Chrom
Referenční mez:
Doporučeno: 0,2 – 5 μg/l
Součást faktoru glukózové tolerance. Správné množství chrómu čtyřnásobně zvyšuje spalování tuků.

Selen
Referenční mez: S: 46–143 µg/l
Doporučeno: 150 – 200 μg/l (WHO)
Nepostradatelný pro vnitřní dynamiku, antioxidant v buňce, snižuje riziko rakoviny.

Olovo
Referenční mez: K: do 250 µg/l
Doporučeno: do 50 μg/l
Těžký kov, jedovatý, poškozuje nervy a kosti. Vyskytuje se v potravinách, zvláště pak v rybách.

Kadmium
Referenční mez: K: 0,3–1,2 μg/l
Doporučeno: do 1,0 μg/l
Jedovaté, poškozuje ledviny. Obsažené především v tabáku.

Rtuť
Referenční mez:
Doporučeno: do 2,0 μg/l
Jedovatá, poškozuje ledviny a játra. Způsobuje také nevolnost a závratě.

Hliník
Referenční mez:
Doporučeno: do 20 μg/l
Jed pro mozek. Používá se jako barvivo (E173).

Vitaminy a další parametry

Vitamin A
Referenční mez: S: 0,4–2,0 mg/l
Doporučeno: 1 000–2 000 μg/l1–2 mg/l
Jako antioxidant chrání každou buňku. Snižuje riziko infarktu (spolu s vitaminem C).

Vitamin B1
Referenční mez:
Doporučeno: 40 – 100 μg/l
Palivo pro mozek. Zvyšuje výkon paměti, schopnost učit se a koncentraci. Jeho nedostatek způsobuje demenci.

Vitamin B2
Referenční mez:
Doporučeno: 150 – 200 μg/l
Zlepšuje ochranu před volnými radikály, důležitý pro produkci energie v buňce, podílí se na metabolismu sacharidů a tuků.

Vitamin B6
Referenční mez:
Doporučeno: 100 – 200 μg/l
Působí přímo na svalu. Směruje jednotlivé aminokyseliny ke svalům, nervům a imunitnímu systému. Podílí se také na produkci dopaminu a serotoninu.

Vitamin B9
Referenční mez:
Doporučeno: 15 – 25 μg/l
Reguluje buněčné dělení, je důležitý pro tvorbu tkání a krve, zabraňuje arterioskleróze odbouráváním vlastního rizikového faktoru homocysteinu.

Vitamin B12
Referenční mez: S, P: 160–197 ng/l
Doporučeno: 1 000 – 2 000 μg/l
Důležitý pro růst a dělení buněk, jakož i pro krvetvorbu. Příliš málo kobalaminu má za následek zapomnětlivost, únavu a tloustnutí.

Vitamin C
Referenční mez: S: 28–86 µmol/l
Doporučeno: 20 – 30 mg/l
Důležitý pro imunitní systém, dobrou náladu a spalování tuků. Stimuluje v nadledvinách noradrenalin. Jeho nedostatek vyvolává únavu, nesoustředěnost, netečnost.

Vitamin D – 25-OH-chol.
Referenční mez: S, P: kalcidiol: 8,9–46,7 ng/ml; kalcitriol: 19,9–67,0 ng/l
Doporučeno: 40 – 80 ng/ml
Důležitý vitamin, vlastně hormon: imunitní systém, obrana proti rakovině, srdce. Působí proti autoimunním onemocněním.

Vitamin E
Referenční mez: S: 5,0–15,0 mg/l
Doporučeno: 20 – 30 mg/l
Snižuje riziko vzniku rakoviny, antioxidant na buněčné membráně, chrání rozhodujícím způsobem prokazatelně před arteriosklerózou. Významný výkonnostní parametr.

Vitamin K
Referenční mez:
Doporučeno: 200 – 1 000 ng/l
Důležitý pro srážlivost krve. Produkují ho rovněž střevní bakterie. Nedostatek vitaminu K je možný při poruchách střevní flóry, např. při onemocněních způsobených střevní houbou.

DAO Diaminooxidáza
Referenční mez:
Doporučeno: 30 – 10 U/ml pravděpodobná histaminová intolerance, > 10 U/ml málo pravděpodobná histaminová intolerance
Mnohoznačná: často nadýmání, ale také svědění, bolesti hlavy, závratě, únava, poruchy spánku.

Gliadin-AK
Referenční mez:
Doporučeno: IgA < 25 RE/ml, IgE < 25 RE/ml
Když je mírně zvýšený, nadýmání. Když je znatelně zvýšený, dochází k narušování sliznice tenkého střeva. Říká se tomu sprue nebo celiakie.

Hormony

Volný testosteron
Referenční mez:
Doporučeno:
muži: 18 – 39 let: 8,8 – 27 pg/ml; 40 – 59 let: 7,2 – 23 pg/ml; 60 – 80 let: 5,6 – 19 pg/ml
ženy: 18 – 39 let: do 2,57 pg/ml; 40 – 59 let: do 2,03 pg/ml; 18 – 39 let: do 1,55 pg/ml
Hormon mužských pohlavních žláz, je ale nepostradatelný také v ženském hormonálním hospodářství. Podporuje vnitřní hnací sílu, dynamiku, „šmrnc“, když se jeho hladina pohybuje v horní oblasti normy. Testosteron se podílí na výstavbě svalstva a odbourává špatnou náladu. Příliš málo testosteronu způsobuje apatii, únavu, depresi. Příliš mnoho pak agresivitu. Rovněž výkonnostní parametr.

Kortizol
Referenční mez:
Doporučeno: do 100 ng/ml
Hlavní stresový hormon v lidském těle, zvýšené hladiny ničí organismus, např. imunitní systém, kosti, mozek.

IGF-I
Referenční mez:
Doporučeno: 70 – 490 ng/ml
Inzulinu podobný růstový faktor| I, „měřitelný nejvýmluvnější“ následný produkt růstového hormonu STH. Nejdůležitější antiagingový hormon. STH odbourává tuk, buduje svaly, udržuje každou buňku mladou. Příliš málo IGF-I má stejný význam jako nedostatek růstového hormonu STH.

Volný T3
Referenční mez:
Doporučeno: 2,0 – 4,4 pg/ml
Reguluje aktivitu štítné žlázy, podporuje „zážeh“ při spalování tuků v buňce. Volný T3 je aktivní hormon.

Volný T4
Referenční mez:
Doporučeno: 0,9 – 2,0 ng/dl
Úložná forma hormonu štítné žlázy.

TSH
Referenční mez:
Doporučeno: 0,27 – 4,2 μMJ/ml
Hormon adenohypofýzy, stimuluje štítnou žlázu.


Tipy

Jak se připravit na odběr

Pro co nejpřesnější výsledky krevního rozboru je důležité se již den před samotným odběrem připravit. Je potřeba se vyhnout sportovním aktivitám a jiným fyzicky namáhavým činnostem. Také je potřeba si dát pozor na zvýšenou aktivitu těsně před příchodem k odběru, například nedobíhat na poslední chvíli. Den před odběrem je vhodné po čtvrté hodině odpolední konzumovat pouze lehkou stravu a omezit některé potraviny. Je nutné vyhnout se alkoholu, čokoládě, ořechům, obecně tučným jídlům. Ráno před odběrem je potřeba vůbec nejíst, přijít tedy nalačno. Naopak je potřeba vypít alespoň čtvrt litru vody nebo neslazeného slabšího čaje. Mléko, čaj nebo káva jsou zakázané. Kuřáci by neměli ráno před odběrem kouřit a den předen kouření co nejvíce omezit.


Zdroje informací

Odkazy

Interní

  • Krev: je kapalná tkáň rozvádějící nejrůznější potřebné substance po těle.

Externí

Knihy