Obsah stránky

Základní informace

Jedná se o chemické látky, které nejvíce působí na centrální nervovou soustavu, kde mění mozkové funkce a způsobuje dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí, chování – jsou to například heroin, kokain, nikotin, alkohol atd. Samotné slovo droga označuje usušené části rostlin či živočichů používané v lékařství. Psychoaktivní drogy působí subjektivní změny v náladě a vědomí, jež mohou být příjemné (euforie) nebo výhodné (zvýšená ostražitost). Mnoho z nich je ale návykových. Časté užívání psychoaktivních látek může vést ke vzniku fyzické či psychické závislosti, návyku. K prvotnímu užívání těchto látek vede často zvědavost, co to asi s člověkem udělá, zda ho to zbaví nudy, zda mu to zlepší náladu nebo mu to zlepší sociální interakci, “lépe” se zařadí mezi vrstevníky či zlepší smyslovou zkušenost, nebo zlepší fyzický výkon. Jenže vzhledem k návykovosti se dávky při pravidelném užívání těchto látek zvyšují a daného jedince začnou poškozovat. Navíc je jednání pod vlivem těchto látek nebezpečné nejen pro jejich uživatele, ale často i pro ostatní lidi. Proto užívání většiny z těchto látek je trestné. Navíc vede u uživatele k častým negativním důsledkům zdravotním, sociálním či psychologickým.

Platí, že pokud se prostředí změní tak, že návyková látka přestane být snadno dostupná, začne se vytrácet i její užívání.


Vliv na lidský organismus

Některé návykové látky tlumí celkovou aktivitu, jiné ji povzbuzují a další vyvolávají halucinace.

Příčiny poruchy

Přesná příčina poruch způsobených užíváním návykových látek není známa. Mohou to být například:

 • prostředí: vliv rodinné situace, jejích hodnot a postojů, socializace v určité skupině vrstevníků
 • duševní zdraví: emocionální potíže, úzkost, deprese, posttraumatická stresová porucha, nízké sebevědomí nebo jiné psychické problémy
 • genetika: užívání návykových látek se vyskytuje častěji v některých rodinách

Příznaky poruch způsobené užíváním

Změny:

Chování a sociální

 • důvěrné nebo nečestné chování
 • nedostatek motivace k činnosti, apatie
 • změny stravovacích návyků
 • problémy se spánkem
 • ztráta zájmu o koníčky a aktivity
 • izolace od přátel a rodiny
 • špatný výkon v práci či ve škole
 • problémy s docházkou do práce či školy
 • zneužívání látek v potenciálně nebezpečných situacích, např. při řízení či obsluze strojů
 • vymlouvání se na zneužívání návykových látek, např. kvůli oslavě nebo pro odbourání stresu
 • zanedbávání rodinných nebo pracovních povinností
 • půjčování nebo krádež peněz
 • nepravidelné chování

Psychologické

 • náhlé změny nálady
 • změny osobnosti – podrážděnost, výbuchy hněvu
 • pocity hyperaktivity nebo nepříjemný stav extrémního vzrušení
 • působí úzkostně, vystrašeně nebo paranoidně bez konkrétního důvodu
 • problém se soustředěním
 • obranný postoj
 • chybný úsudek
 • malé sebevědomí
 • pocity zoufalství
 • zhoršení stávajících duševních potíží, jako je úzkost nebo deprese

Fyzické

 • náhlá změna hmotnosti nahoru či dolů
 • zarudlé oči
 • rozšířené zornice
 • otok obličeje
 • zvláštní barva pleti
 • špatný dech
 • nárazy nebo otřesy
 • celkové zhoršení vzhledu
 • stopy po vpichu (při zneužívání drog)
 • Vysoké zdravotní riziko: patří mezi ně například heroin, pervitin, organická rozpouštědla, u kterých je riziko vzniku závislosti a dalších komplikací v poměru s tím, co uživatel od drogy tzv. “získá”, velmi vysoké.
 • Mírnější zdravotní riziko:
 • X:

Strava

Uživatelé návykových látek mají tendenci jíst méně potravin bohatých na živiny a jejich tělo má sníženou schopnost vstřebávat živiny v důsledku účinků drog nebo alkoholu. Důležité při odvykání je následující:

 • zdravá strava: dostatek správných živin pomáhá tělu k návratu do normálu – lidé v rekonvalescenci nemusí dobře rozpoznat rozdíl mezi hladem a touhou po návykové látce
 • dostatek tekutin – vody: při užívání návykových látek dochází často k dehydrataci – tekutiny odvádí z těla toxické látky

Prevence

Nejdůležitější v působení proti návykových látkám je prevence, zejména již u dětí. Výrobci, prodejci a lobbisté dokonale zneužívají nejnovější vědecké poznatky o chování mozku k tomu, aby budoucí uživatele sofistikovaně ohlupovali a přiváděli je k návykovým látkám. Je to i na rodičích, aby věděli, co jejich děti dělají, s kým se stýkají, co čtou. Je to i na státu, aby účinně znemožňoval snadný přístup k drogám.

Fyzická aktivita

Správně vedená fyzická aktivita, zejména dětí, může velmi napomoci v prevenci před návykovými látkami. Musí vést k potěšení z pohybu, k přiměřenému zdolávání překážek, ke zvyšování odolnosti, nikoliv k honění se za nesmyslnými výkony, které naopak k návykovým látkám mohou směrovat.

Zdravá strava

K fyzické aktivitě je nutné přidat i související zdravou stravu, která udržuje tělo v dobrém fyzickém i duševním stavu. Nadměrné množství cukru, či dokonce fruktózy mimo ovoce a zeleninu má


Čtyři fáze návyku

1. Experimentování

 • experiment či dobrovolnost: dospívající či mladí dospělí
 • tlak vrstevníků: zkoušení s přáteli, ve skupině
 • reakce na životní problémy: starší lidé – reakce na rozchod, rozvod, ztráta rodiny či zaměstnání

2. Pravidelné nebo rizikové užívání

 • časté užívání: nemusí být každý den, například každý víkend
 • předvídatelná situace: nuda, osamělost, úzkost, rozrušení
 • rizikové potíže: emocionální, fyzické, sociální
 • začínají problémy: v práci, ve vztazích, nehody, zranění, řízení pod vlivem

3. Zvyk

 • pravidelné užívání: i přes již existující fyzické, sociální a emocionální poškození
 • omezení v určitých obdobích: uživatel je ještě schopen občas užívání omezit
 • dopady na okolí: uživatel již obtížně rozeznává negativní vliv na své okolí – například řízení pod vlivem, neplnění povinností

4. Závislost

 • užívání bez kontroly: nekontrolovaná touha po užití, neustálé hledání, jak látku získat, užívání i v těch nejhorších situacích
 • stálé zhoršování: pokud se uživatel neléčí, tak se jeho zdravotní stav neustále zhoršuje

Vybrané druhy psychoaktivních látek

Heroin

Nejnávykovější látka jak psychická tak fyzická, která dokáže zvýšit hladinu dopaminu až o 200 %. Je to látka velmi nebezpečná, protože dávka dostačující ke smrtelnému předávkování je pouze 5krát větší, než je běžná dávka drogy.

Kokain

Přímo ovlivňuje činnost dopaminu pro přenášení informací mezi neurony a zabraňuje neuronům vypnout signály dopaminu, což vede k abnormální aktivaci drah, které jsou spojeny s centrem odměn v mozku. Je to psychicky vysoce návyková látka.

Nikotin

Je hlavní návykovou složkou tabáku. Nikotin se dostává do organismu plícemi, následně přejde do krve a pak do mozku. Společně s nikotinem v kouři spáleného tabáku je dalších cca 4 000 plynných i pevných látek. Kouř obsahuje 43 prokázaných karcinogenů (rakovinotvorných látek) a další škodlivé toxické látky, například je bohatý na oxid uhelnatý. Důsledkem kouření bývá zejména nádor plic, dále nádory horních cest dýchacích, močového měchýře, slinivky, ischemická choroba srdeční, CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc – zúžení dýchacích cest). Tabákový kouř v prostředí obsahuje stovky toxických látek, takže i pasivní kouření nekuřákům způsobuje například nádor (karcinom) plic, infarkt myokardu, záněty horních a dolních dýchacích cest, atd.

Když už bylo neudržitelné pro firmy vyrábějící tabákové výrobky popírat jejich škodlivost, tak si vymysleli náhražky s tím, jak jsou tyto výrobky “téměř zdravé” a jak budou sloužit odvykání kouření. Ale pro jistotu k nikotinu přimíchávají různé vůně, aby to bylo příjemnější, takže další podpora návyku k samotnému návykovému nikotinu. Přesto jsou výrobky obsahující nikotin legální a zatím i snadno dostupné dětem! Co bychom neudělali pro kšeft.

Sedativa – barbituráty

Jedná se o skupina drog původně určených k léčbě úzkosti a nespavosti. V malém množství způsobují euforii, při vyšších dávkách mohou být život ohrožující, protože potlačují dýchání.

Alkohol

Přibližně 20 % lidí požívající alkohol si na něm během života vypěstují závislost. Psychická závislost na alkoholu je vysoká, fyzická závislost je střední, společensky je nebezpečný a je toxický. Je to ale legální návyková látka.


A co cukr?

O cukr se zatím vedou spory. Přibývá ale důkazů, že příliš mnoho přidaného cukru by mohlo vést ke skutečné závislosti.

Definice látkové závislosti: závislost na látce nastává, pokud jedinec pokračuje v užívání nehledě na problémy spojené s užíváním této látky. Přitom opakované užívání může vést k toleranci vůči účinkům látky a k abstinenčním příznakům pokud je užívání omezeno nebo přerušeno.

A co cukr? Při konzumaci cukru se v našem těle uvolňují opioidy a dopamin. To je spojení mezi přidaným cukrem a návykovým chováním. Dopamin je neuropřenašeč, který je klíčový v systému potěšení a „odměn“ spojeného s návykovým chováním, například při požití stimulační drogy kokainu. Když jíme cukr, posilujeme tyto nervové dráhy “potěšení” v mozku a tím si vytváříme větší toleranci jako při užívání jiné návykové látky. Časem se může stát, že potřebujeme stále větší množství cukru k uspokojení. A čím větší množství snědeného cukru, tím více tloustneme a dochází ke zpomalení kognitivních funkcí a deficitům paměti a pozornosti.

Když určité chování způsobí nadměrné uvolňování dopaminu, cítíte příjemné „vznešení“, že jste nakloněni znovu zažít, a tak chování opakujte.

Z celosvětových výzkumů vyplývá, že na cukru je závislých 5 až 10 % populace. Cukr má potenciál závislosti stejně významný jako drogy: alkohol, kokain, heroin, metamfetamin apod. Dnes už víme, že chronická a dlouhodobá konzumace cukru vede – stejně jako u dalších drog – k trvalým biologickým změnám v mozku. Cukr stimuluje stejnou část mozku, jako návykové látky. Epidemie obezity posledních desetiletí je spojena s radikální změnou ve stravování, s nadbytkem průmyslových produktů bohatých na cukr včetně limonád. Část velkých konzumentů cukru ztratila nad svou závislostí kontrolu.


Tipy

 • Pozor na nikotinové sáčky: běžně je již užívají školáci na druhém stupni základních škol. Nedávný průzkum zjistil, že zkušenost s touto formou užití nikotinu má přes 50 % dotázaných žáků. Přitom jsou volně prodejné. Vláda začíná uvažovat (2022), že se nebudou moci prodávat dětem. A co na to výrobce a prodejci? “Nevidíme žádné pozitivum na této vyhlášce, stojíme si za tím, že by se měla spíše zlepšit prevence a osvěta ze strany výrobců, prodejců, rodičů a veřejných institucí.” Už neuvádějí, že jejich záludná a lživá reklama hravě překoná prevenci a osvětu.

Zdroje informací

Odkazy

Interní

Externí

Knihy