Základní informace

Nemoc (choroba, onemocnění) je patologický (chorobný) stav těla, porucha zdraví, která je projevem změny funkcí buněk a v důsledku i morfologickým (vnějším) poškozením těchto buněk, tkání a orgánů. Je to stav organismu vznikající působením zevních či vnitřních okolností narušujících jeho správné fungování a rovnováhu. Nepřítomnost nemoci je zdraví, tedy stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, který je výsledkem souladu ve vzájemném působení organismu a prostředí.

Prevencí je možné nemocem zabránit nebo je alespoň zmírnit. Čas, který prevenci věnujeme, je vždy mnohem kratší, než čas potřebný pro nápravu. Navíc je někdy i pozdě.

Charakter onemocnění může být:

  • organický – somatický;
  • duševní – psychický;
  • duševní na podkladě organickém – somatopsychický;
  • organický na podkladě psychickém – psychosomatický.

Popis a informace k vybraným nemocem je v následující části.

Nemoci Podrobně