Obsah stránky

Základní informace

  • Autor: Daniel Kahneman, psycholog, nositel Nobelovy ceny za ekonomii
  • Podnadpis:
  • Originál: anglicky Kahneman, 2011
  • Překlad: Eva Nevrlá
  • České vydání: Jan Melvil Publishing, Brno 2012
  • ISBN:> 978-80-87270-42-4

Obal

Obal K92

Anotace

Daniel Kahneman, nositel Nobelovy ceny za ekonomii, patří k nejvýznamnějším současným psychologům. Jeho myšlenky měly zásadní a široce uznávaný vliv na ekonomii, lékařství nebo politiku, ale až nyní shrnul desítky let svých výzkumů do jediné knihy. Ve svém díle nás zavádí na průkopnickou cestu po naší mysli a vysvětluje dva systémy, které určují způsob, jak uvažujeme a jak se rozhodujeme. Systém 1 je rychlý, intuitivní a emocionální. Systém 2 je pomalejší, rozvážnější a logičtější.

Odkazy na související stránky webu STRUČNĚ – ZDRAVĚ

  • Myšlení: je spjato s vnímáním, představami, pamětí a řečí – jedná se o poznávací proces.