Obsah stránky

Základní informace

Slovo chaos označuje neuspořádanost, zmatek, změť. Opakem chaosu je řád. Někdy je lepší chaos, někdy řád, v každém případě je svět dynamický a neustále proměnlivý.

Výskyt

 • Chaos ve smyslu neuspořádanosti, zmatku, změti, se vyskytuje všude okolo nás. Někde nebo v něčem je chaos větší, jinde menší a nastoluje se řád. I řád může být ale na závadu. 

Tipy

Pro uspořádání jakéhokoliv chaosu je potřeba čas a energie.

 • Chcete mít doma pořádek? Musíte (alespoň občas) uklidit.
 • Chcete mít své tělo v pořádku? Musíte se o něj starat.
 • Cvičení: Doplňte si další příklady.

Pokud není na něco čas nebo energie, jakákoliv uspořádanost se navrací k chaosu.

 • Nestaráte se o dům? Chátrá!
 • Nestaráte se o své tělo? Rychleji spěje k zániku!
 • Nepečujete o partnerský vztah? Rozpadá se!
 • Cvičení: Doplňte si další příklady.

S čím je potřeba u chaosu reálného světa ještě počítat?

 • I když ne na první pohled, tak má chaotický reálný svět řád.
 • Je to však řád vysoce dynamický a neustále proměnlivý.
 • To, co platilo a prospívalo před časem, nemůže ve stejné míře platit a prospívat i nyní.
 • Pravidla platná v přítomnosti nemohou v nezměněné podobě platit pro budoucnost, ale nejsou bezezbytku platná ani pro minulost.
 • Nekonečně mnoho systémů se navzájem ovlivňuje a nám se to může zdát náhodné. Svět je zkrátka svrchovaně dynamický.
 • Jedinou jistotou, která je dnes zcela neochvějná, je tedy vlastně nejistota. Vše ostatní je jisté jen pro konkrétní okamžiky: po jejich odeznění svou platnost ztrácí a musí být upraveno. 
 • Chaos reálného světa proto vyžaduje čas a energii. Příklady:
  • Máte výhodné zaměstnání? Zítra nemusíte mít zaměstnání žádné, natož pak výhodné. Změnit to lze. Chce to ale čas a energii. Může to být dokonce i lepší!
  • S partnerem začínáte mít problémy v komunikaci? Čím dříve to začnete řešit, tím lépe. Změnit to lze. Chce to ale čas a energii. Po změně to může být dokonce i lepší!
  • Zjistili jste, že přibýváte na váze? Čím dříve to začnete řešit (a správně), tím lépe. Změnit to lze. Chce to ale čas a energii. Může to být dokonce i lepší!

Zdroje informací

Odkazy

Interní

Externí

Knihy