Obsah stránky

Základní informace

Z posledních vědeckých výzkumů vyplývá, že stres nemusí způsobovat jen bolestivé emoce, nejistotu, fyzické utrpení a psychologické potíže prostřednictvím reakce boj nebo útěk, ale může to být i reakce přátelství, posttraumatický růst. To je zásadní pro naše psychologické zdraví, kterou cestou půjdeme. Stres tedy našemu zdraví nutně nemusí škodit ani narušovat schopnost plnit zadané úkoly. Naopak, často funguje jako přirozené povzbuzení a příval energie, které nám umožní dosáhnout nejlepšího výkonu. Dokonce umí posílit i naši imunitu a procvičit naši houževnatost. Například přírodní katastrofy (mezi nimi i koronavirová pandemie), často vyvolávají v lidech to nejlepší.

Lidé mají schopnost nejen závažné situace, nejrůznější krize, překonat, ale zároveň je také mohou posílit. Může dojít k přehodnocení priorit, soucítění s druhými lidmi, které způsobí, že zmoudří a stanou se odolnějšími. Dlouhodobý odkaz traumatu zahrnuje ztráty i zisky. “Přeživší” se může koncentrovat na jedno či druhé, ale obojí je přítomno – ztráta iluzí i očekávání; ztráta budoucnosti i připravenost; citlivost i síla. Stres škodí zdraví a štěstí pouze tehdy, pokud závažnou situaci přijmeme pouze jako negativní a podlehneme.


Vysvětlení mechanismu posttraumatického růstu

Oxytocin – hormon, který je znám jako “hormon lásky, věrnosti a důvěry”, který se uvolňuje v okamžiku, kdy například někoho obejmete, někoho se dotknete. Ve velkém množství je uvolňován po porodu, aby si matky vytvořily pouto k svému nově narozenému dítěti, a také je uvolňován, když hledáme ve společnosti během stresu podporu. Počáteční otupělost pomáhá přeměnit v produktivní přístup tím, že mozek uvede do společenské nálady, a my jsme naladění na to nevzdávat se. Větší množství oxytocinu v těle znamená více duševní pohody, jsme empatičtí, ohleduplní, velkorysí a důvěřiví. Ale pozor – podle posledních výzkumů však pouze ke “svým lidem, ke své skupině”.


Příklady závažných situací

Řazeno abecedně:

 • finanční potíže
 • invalidita
 • násilný zločin
 • nástup do důchodu
 • nehoda
 • nemoc akutní nebo chronická
 • přírodní katastrofa
 • rozvod
 • stěhování
 • válka
 • změna pracovní pozice
 • změny odpovědnosti v rodině
 • zranění
 • ztráta milované osoby
 • ztráta zaměstnání

Reakce na závažnou situaci

Když lidé zažijí závažnou situaci (krátce nebo dlouho trvající) neobvykle hrozivého nebo katastrofického rázu – vážnou nemoc či zranění, zemře někdo blízký, náročná životní okolnost – tak z výzkumu vyplývá, že se jejich vztah ke světu změní. Často to vede k tomu, že začnou život vnímat nově. Zlepší své vztahy k druhým a pomůže jim to získat osobní odolnost a sílu. Jak je v příslovích: Co tě nezabije, to tě posílí; Čím hůře, tím lépe; Všechno zlé je k něčemu dobré. V situacích sociálního stresu začnou fungovat naše primitivní instinkty.


Oblasti posttraumatického růstu

 • vztahy s druhými lidmi:
  • větší zapojení druhých lidí do vlastního života vnitřního či vnějšího
  • větším soucítěním s jejich potřebami
  • pocitem větší sounáležitosti a blízkosti
  • lepším vyjadřováním pocitů směrem ke druhým
  • věnováním větší pozornosti vztahům obecně
 • nové životní možnosti:
  • objevení nových oblastí zájmů a příležitostí
  • zlepšené nakládání s časem/span>
  • napřením vůle k věcem, které je zapotřebí změnit
 • osobnostní růst:
  • pocitem zvýšené sebedůvěry
  • lepším zvládáním životních obtíží
  • zvýšenou akceptací životního běhu
  • zvýšením empatie, vcítěním se do jiných lidí
 • ocenění života:
  • úvahou o podstatných věcech v životě
  • uznáním možností, které nám všem život uděluje
 • spirituální změna:
  • porozumění svým duchovním potřebám či druhých osob
  • větší zájmem o duchovní oblast
  • někdy i zesílením víry

Tipy

 • Při řešení závažné situace vyvolávající stres může být dobrým pomocníkem znalost příběhu s houževnatým přístupem, tzn. příkladem, který vedl ke zvládnutí obdobné situace.
 • Přístup starat se o druhé a přátelit se s nimi snižuje množství posttraumatického stresu a podporuje posttraumatický růst. Podporuje empatii a soucit, poskytuje lepší společenské povědomí, způsobuje, že jsme lépe schopni vnímat potřeby druhých a chovat se laskavě, vstřícným a empatickým způsobem.
 • Lidé mají prospěch, pokud čelí krizi kolektivně, namísto toho, aby jí čelili o samotě. Vzájemná společenská podpora během doby traumatu může vést v dlouhodobé perspektivě k lepšímu emocionálnímu zdraví a k méně vážným stresovým reakcím.
 • Pozitivní reakce na závažnou situaci, posttraumatický růst, může snížit výskyt hněvu, pomsty, předsudků a násilí.

Zdroje informací

Odkazy

Interní

Externí

Knihy