Obsah stránky

Základní informace podrobněji

V současné době si pod pojmem dětství představujeme období dítěte od narození až po období dospívání. Přitom o dětství se začalo specificky uvažovat teprve během posledních dvou až tří století. Do té doby se o dítěti a vůbec dětství moc neuvažovalo. To vedlo k mylnému přesvědčení, že dětství je považováno pouze za přechodné stadium k dospělosti.


Kdo má v životě dětí 6-15 let rozhodující vliv a jaký?

Uvedené údaje jsou z průzkumu zveřejněného v roce 2011 – vedoucí Mgr. Hana Maříková. Položena byla otázka „Řekni mi, kdo si myslíš, že tě nejvíce ovlivňuje.“ Možná byla pouze jediná odpověď a děti vybíraly z následujících aktérů: rodiče, sourozenec, kamarád/i, časopisy a televize, učitel, vedoucí kroužku, někdo jiný, nikdo- sám/a.

V čem ovlivňují ti rozhodující – rodiče, kamarádi, nikdo/sám

Poznámka 1: Se vzrůstajícím věkem dítěte vliv rodičů zcela očekávaně ve všech oblastech klesá, a to nejčastěji na úkor kamarádů a vrstevníků a také stoupající vlastní nezávislosti. Nejvýrazněji se ovšem působení rodičů mění v případě ne tak zásadních záležitostí jako je výběr oblečení a účes. Rovněž výběr způsobu trávení volného času a také věcí, které si děti kupují, ovlivňují rodiče se zvyšujícím se věkem dítěte stále méně.

Poznámka 2: Na předních místech se neobjevují média. Toto zjištění bylo poměrně překvapivé, a to zejména s ohledem na to, že sledování televize je jednou z nejčastějších činností ve volném čase a doba strávená před televizními obrazovkami je poměrně dlouhá. Rovněž velká část vzorů a idolů, kterým se děti chtějí podobat, se rekrutuje z mediálního světa. Domníváme se, že skutečný vliv médií zůstává pro mnoho dětí skrytý a děti si jej zcela jasně neuvědomují. O to větší pozornost by měla být ze strany dospělých směřována k tomu, aby děti uměly informace, které k nim prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků proudí, zpracovávat a rozpoznat jejich skutečnou hodnotu.

OblastiRodiče
[%]
Kamarádi
[%]
Nikdo/sám(a)
[%]
Kupování věcí651613
Chování k ostatním611220
Čím chce být53831
Oblékání502711
Názor481530
Účes422818
Volný čas373420
Výběr přátel222350
Hudba124130

V čem ovlivňují rodiče – údaje v %

Poznámka: Lze konstatovat, že rodiče jsou pro děti ve věku 6-15 let nepochybně významnou autoritou a mravním vzorem pro jejich jednání. Největší vliv je jim připisován v tom, jaké věci si děti kupují. To lze z velké části připisovat objektivním důvodům jako je výše kapesného. Přibližně polovina dětí ovšem uvádí, že rodiče je ovlivňují v tom, jak se chovají k ostatním, v tom, čím se chtějí ve svém životě stát a také ve formování názorů. V podobné míře rodiče na své děti působí také v případě výběru oblečení a účesu. Dvě pětiny dětí uvedly, že rodiče významně ovlivňují způsoby trávení volného času, pětina potom výběr přátel a nejmenší vliv naopak rodiče mají na výběr hudby.

OblastiRodiče
[6 - 9 let]
Rodiče
[10 - 12 let]
Rodiče
[13 - 15 let]
Kupování věcí786749
Chování k ostatním706450
Oblékání705227
Účes644219
Čím chce být595548
Názor574835
Volný čas513723
Výběr přátel332013
Hudba2394

V čem ovlivňují kamarádi – údaje v %

Poznámka: Na rozdíl od rodičů kamarádi neslouží jako vzor, ale spíše jako zdroj inspirace, a to v ne zcela zásadních věcech.

OblastiKamarádi
[6 - 9 let]
Kamarádi
[10 - 12 let]
Kamarádi
[13 - 15 let]
Hudba284848
Volný čas243842
Výběr přátel172726
Účes152837
Oblékání142539
Kupování věcí81722
Chování k ostatním81016
Názor81421
Čím chce být4710

V čem neovlivňuje nikdo/rozhoduje se sám(a) – údaje v %

Poznámka: Nejčastěji se děti necítí být ovlivňovány ve volbě přátel, výběru hudby, v tom, čím se chtějí stát a jaké mají názory. Největší vliv naopak přisuzují svému okolí v oblékání, účesu a věcech, které si kupují. Se vzrůstajícím věkem oslovených dětí mírně stoupá podíl odpovědí, které vyjadřují vyšší míru autonomie a možnosti se samostatně rozhodovat, a to ve většině oblastí. Výrazněji se tato tendence projevuje ve výběru přátel, volbě účesu a oblečení a formování názorů.

OblastiNikdo/sám(a)
[6 - 9 let]
Nikdo/sám(a)
[10 - 12 let]
Nikdo/sám(a)
[13 - 15 let]
Výběr přátel454858
Hudba302732
Čím chce být293033
Názor272837
Volný čas171925
Chování k ostatním151727
Účes101726
Kupování věcí101019
Oblékání6818

Zdroje informací

Odkazy

Interní

  • Šťastné dětství: pro šťastné dětství je více rozhodující šťastný rodič (tedy rodič přiměřeně spokojený, vyrovnaný, moudrý) než majetek nebo uspokojení všech přání a tužeb expandující dětské mysli.
  • Nešťastné dětství – vyrovnání se s ním: nešťastné dětství neznamená, že kdo aspekty dobrého dětství nezažil, nemůže nalézt spokojenost v dospělosti. Znamená to, že má horší startovní pozici. Musí více překonávat, více se učit, mít větší ochotu měnit se.

Externí

Knihy