Obsah stránky

Základní informace

V každém vztahu vznikají konflikty, jsou přirozenou součástí života. Konflikt je jednou z náročných životních situací. Jako konfliktní vnímáme situaci, v níž je nutno vybrat jednu z určitých variant či alternativ. Čím jsou vztahy mezi konfliktními stranami užší, tím se může stát konflikt intenzívnějším. To často neplatí při krátkodobém, povrchním nebo obchodním vztahu.

Synonyma k pojmu konflikt: problém, hádka, rozpor, názorový střet, nedorozumění, spor, jiný názor.

 • Konflikt mezi stranami je nevyhnutný a přirozený – je možné se vyhnout konfrontaci s druhou stranou, je možné z konfliktu uniknout, je možné ho přehlédnout, popřít ho, nebo si ho nepřipustit. Ale také je možné ho řešit!
 • Konflikt může mít pro zúčastněné strany průběh konstruktivní (pozitivní) nebo destruktivní (negativní). Strany můžou vyjednávat a hledat řešení, nebo se obviňovat, útočit na sebe, používat násilí, odmítat hledat řešení. Tedy spolupráce nebo soupeření.
 • Konflikt plní ve vztahu hodně pozitivních funkcí – je zdrojem změn, zabraňuje stagnaci, stimuluje zájem, podněcuje řešení problémů, ověřuje a přehodnocuje vztahy, upravuje sociální systém, uvolňuje napětí…
 • Konflikt není soutěž – většina konfliktů se může úspěšně vyřešit maximálním společným ziskem pro zúčastněné strany a dá se k tomu dopracovat spoluprací a hledáním společných řešení.

Pocity při konfliktu

 • negativní: rozčilení, napětí, úzkost, strach, lítost, pocit viny, pocit křivdy, bezmoc, zlost, agrese
 • pozitivní: uvolnění, uspokojení, aktivace sil, radost

Typy postojů

Dvojrozměrný model: cíle x vztahy

Orientace na vlastní cíle x Orientace na vztahy (lidi)

 • Spolupracující: silná orientace na cíl x silná orientace na vztahy
  • snaží se řešit konflikt tak, že zachová vzájemné vztahy a snaží se o to, aby obě strany dosáhly svých cílů
  • má na mysli zájem nejen svůj, ale i svého protivníka
  • uvědomí-li si, že vznikl konflikt, použije vhodné metody jeho zvládnutí
  • strategie: výhra x výhra
 • Kompromisník: vyjednávaná orientace na cíl x vyjednávaná orientace na vztahy
  • předpokládá, že řešení výhra/výhra není možné a jeho vyjednávací strategie se snaží o malý zisk za cenu malé ztráty vzhledem k osobním vztahům i cílům zúčastněných stran
  • používá hlavně přesvědčování a manipulace
  • strategie minivýhra x miniztráta
 • Ustupující: slabá orientace na cíl x silná orientace na vztahy
  • snaží se za každou cenu udržet vzájemné vztahy, s malým ohledem nebo bez ohledu na zájmy zúčastněných stran
  • chrání vztahy tím, že se vzdává, ustupuje a vyhýbá se konfliktu
  • strategie ústup-ztráta / výhra; ustupující za cenu své vlastní ztráty dovolí druhému zvítězit
 • Autoritář: silná orientace na cíl x slabá orientace na vztahy (lidi)
  • řeší konflikt tak, aby byly uspokojeny jeho osobní cíle bez ohledu na vzájemné vztahy
  • v konfliktu lze podle něj buď vyhrát nebo prohrát, přičemž výhra je spojena s prestiží a postavením
  • je to způsob orientovaný na sílu, při kterém autoritář použije všech vhodných silových prostředků k tomu, aby prosadil nebo ubránil své stanovisko, které považuje za správné, nebo prostě aby zvítězil
  • strategie výhra x ztráta
 • Uhýbající: slabá orientace na cíl x slabá orientace na vztahy
  • dívá se na konflikt jako na něco, čemu je třeba se za každou cenu vyhnout
  • hlavním rysem tohoto stylu je beznaděj, která ústí do výrazné frustrace všech zúčastněných stran
  • obvykle nedojde ani k dosažení cílů, ani k zachování vztahů
  • tento styl může mít podobu diplomatického odvracení problému, odkládání na “lepší časy”, nebo jednoduše úniku z hrozící situace
  • strategie únik-ztráta x výhra; uhýbající za cenu úniku dovolí druhému zvítězit

Tipy

 • Nepodceňovat, neznevažovat, nezlehčovat problém
 • Nezahrávat problém do „autu“ – ten se projeví jindy a jinak, třeba i silněji
 • Nepřehlížet problémy: „my spolu nemáme problém“
 • Rezignace na řešení problému: ustoupení z tendence aktivně v konfliktu vystupovat, smíření se s nastalou situací – to může někdy pomoci, ale může se to stát problémem v “autu”, tedy projevem jindy a jinak, třeba i silněji
 • Taktické operace:
  • Sliby: „Budete-li v následujícím kroku volit tak, jak já si přeji, pak za to dostanete tuto konkrétní odměnu.“ => sdělení, podmínka, odměna
  • Přísahy: zdůraznění pravdivosti určitého výroku => vzbuzení výrazného dojmu, že to, co daná osoba říká, myslí smrtelně vážně a že to zcela jistě udělá. Může mít kladný nebo záporný důsledek.
  • Inspekce: “Mít tak možnost podívat se druhému do karet!“ => získání informací o partnerově situaci. Možnost podívat se do tajů partnerovy situace a bezprostředně ji prozkoumat, prohlédnou a hlouběji ji poznat. Může být dobrovolná a nedobrovolná.
  • Hrozba: – „Když se neudělá to, co vyžadují, pak…“ => prohlášení záměru jednoho účastníka konfliktního střetu o tom, že druhému bude nebo může být způsobeno něco pro něho nepříjemné.

Zdroje informací

Odkazy

Interní

 • Řešení konfliktů: konflikty se dají a mají řešit, nejlépe včas, aby nepřerostly ve velký konflikt. Správným výsledkem by mělo být to, že se vztah posune dál, od konfliktu k nekonfliktní situaci, a navíc nejlépe tak, že výsledek vyhovuje oběma stranám.
 • Spolupráce x Soupeření: konflikty lze řešit spoluprací – vzájemnou důvěrou, dohodou a spoluprací přátel, nebo soupeřením – záští, nenávistí, rivalitou, vztahy typu “kdo s koho”, s perspektivou “já nebo ty”, bojem soků, soupeřů a nepřátel na život a na smrt.

Externí

Knihy