Obsah stránky

Základní informace

Konflikty se dají a mají řešit, nejlépe včas, aby nepřerostly ve velký konflikt. Správným výsledkem by mělo být to, že se vztah posune dál, od konfliktu k nekonfliktní situaci, a navíc nejlépe tak, že výsledek vyhovuje oběma stranám. Každý konflikt je příležitost, kterou buď využijeme a navzájem se přiblížíme, nebo se naopak vzdálíme.


Způsoby vyrovnání se s konfliktní situací

 • Konfrontace: agresivní a nekooperativní chování, snaha o prosazení svých zájmů (prosazuje se fyzickou hrozbou, formální autoritou, manipulací)
 • Kooperace: asertivní snaha prosadit se, respektující však i snahy protistrany
 • Vyhýbání: neasertivní, nerespektování zájmů svých ani zájmů jiných
 • Ústup: neasertivní, zřetel na zájmy protistrany, odhlížeje od zájmů svých
 • Kompromis: každá strana něco získá i něco ztratí
 • Konsenzus: znamená shodu mínění jistého společenství, zejména spontánní a živelný souhlas, obecně jakýkoliv vzájemný souhlas

Otázky k řešení konfliktu

 • Co se mně na tomto konfliktu zvlášť dotýká?
 • Jaký to má na mě vliv?
 • Proč je to pro mě důležité?
 • Jaké jsou moje hodnoty?
 • Mám vůči druhé straně nějaké předpojatosti či předsudky?
 • Co by pro mě zlepšilo situaci?

Techniky řešení konfliktu

Co pomáhá, jak uspět

 • Sebejistota: uspět v konfliktu znamená získat důvěru v to, že to dokážu; neuvažovat negativně, že je to marné
 • Sociální kompetence: sociální dovednosti (komunikace, vnímání druhého) jsou při řešení konfliktu důležitější spíše než množství znalostí
 • Spojenec a rádce: při složitějších konfliktech je dobré mít někoho, kdo radou pomůže – zdroj jistoty
 • Priority: stanovte si momenty, které jsou pro vás důležité a volte tu nejslibnější cestu k urovnání konfliktu
 • Pozitivní naladění k řešení problému: dobře to dopadne
 • Komunikace: schopnost komunikovat je polovina úspěchu
 • Lepší budoucnost: nacházejte smířlivost a hleďte do budoucnosti

Sedmibodový postup

 • Definovat problém: přesně formulujte problém, o co vám jde
 • Obhájit své stanovisko: „vynuťte“ si přijetí svého stanoviska – ať druhá strana vezme v úvahu váš postoj
 • Změnit téma komunikace: přetrvává-li u druhé strany rozhořčení, tak pro dořešení odveďte pozornost; pak se můžete k problému vrátit v konstruktivním duchu
 • Klást důraz na společné momenty: zdůraznit to společné, najít to, s čím obě strany souhlasí, upozornit na to, že sporné momenty vypadají důležitěji než opravdu jsou
 • Připomenout, že existují alternativy jednání: druhá strana má možnost se zamyslet nad svou pozicí a přehodnotit ji
 • Zapojit spojence: upozornit na to, že na vaší straně jsou i jiní, nejen fyzické osoby, ale i informace v knihách, článcích apod.
 • Navrhovat řešení: ustrnutí na jednom řešení, které není přijatelné pro obě strany, není konečným řešením

Optimální zvládnutí konfliktu

 • hledání různých alternativ
 • zpravidla neexistuje jen jedno jediné „správné“ řešení konfliktu
 • postupné řešení problému
 • naučit se předvídat důsledky navržených řešení
 • vybírat vhodná řešení
 • přináší „zisky“ všem účastníkům konfliktu
 • je realistické, uskutečnitelné
 • je přijatelné pro obě strany (nemusí být ideální, ale je přijatelné)
 • předchází opakovanému objevení konfliktu
 • je to řešení společné

Vyřešení konfliktní situace

 • Konfliktní situace je vyřešena, když s následným stavem jsou obě strany spokojeny. V zájmu vyřešení konfliktu obě strany musí věřit, že druhá strana sleduje zájem obou nebo aspoň to, že nechce bránit uspokojení jejích zájmů. Kooperativní řešení konfliktu vyžaduje vzájemnou důvěru, sebevědomí a takové chování stran, které důvěru podporují.
 • Je-li jedné straně řešení konfliktu vnuceno, které nerespektuje zájmy druhé strany, konflikt je odsunut a pravděpodobně se projeví později, když síla přestane působit. Konflikt řešený silou se sice může urovnat nebo se potlačí jeho projevy, ale podstata konfliktu se takto většinou nevyřeší. Jen se ukončí ve prospěch jedné strany.
 • Cílem řešení konfliktu není jen vyřešení problémové situace, ale změna konfliktní situace na nekonfliktní (aktivním řešením situace, adaptací na situaci, změnou vnímání dané situace…).

Zdroje informací

Odkazy

Interní

 • Spolupráce x Soupeření – Konflikty lze řešit spoluprací – vzájemnou důvěrou, dohodou a spoluprací přátel, nebo soupeřením – záští, nenávistí, rivalitou, vztahy typu „kdo s koho“, s perspektivou „já nebo ty“, bojem soků, soupeřů a nepřátel na život a na smrt.

Externí

Knihy