Obsah stránky

Základní informace podrobněji

Cholesterol je steroidní látka (látka tukové povahy) přítomná v lidském těle a v tělech dalších živočichů. Je součástí každé lidské buňky. Většinu si ho organismus vytváří sám, převážně v játrech, část pak přijímá ve stravě. Pokud jsme zdraví a aktivní a přijmeme cholesterol ve stravě, játra ho neprodukují.


Lipidový metabolismus – oficiální hodnoty

Bezpečná hodnota
mmol/l
Zvýšené riziko
mmol/l
Vysoké riziko
mmol/l
Celkový cholesterol2,9 – 5,185,19 – 6,18nad 6,19
HDL cholesterolnad 1,2pod 0,9 -
LDL cholesteroldo 3,43,4 – 4,1nad 4,1
Triglyceridydo 1,951,95 – 4,0 nad 4,0
 • Triglyceridy (triacylglyceroly, TAG): zjednodušeně chápejme jako kapénky tuku, kdy část těchto látek volně proudí krevním oběhem. Podílejí se na hladině celkového cholesterolu v krvi. V lidském těle přenášejí tuky z potravy a zároveň slouží jako zdroj energie. Organismus je dle potřeby využívá pro funkci svalů, zbylou část, jež momentálně neupotřebí, ukládá do tukové tkáně. Jsou tedy jakousi zásobárnou tuku a zároveň fungují jako tepelný izolátor. Problém nastává, jakmile množství triglyceridů v krvi překročí onu magickou hranici hodnoty 2 mmol na litr krve.
  • Zvýšená hladina triglyceridů je spojována s výskytem srdečně cévních onemocnění a diabetu. Množství triglyceridů se zvyšuje následkem zvýšeného příjmu cukrů a bílé mouky, fyzickou nečinností, kouřením, nadměrným příjmem alkoholu a nadváhou.
 • Hladina samotného cholesterolu není nejlepším ukazatelem rizika srdečně cévních onemocnění a dokonce ani hodnoty LDL a HDL nejsou příliš vypovídající. Mnohem užitečnější je sledovat:
  • Lipoprotein (a) (Lp(a)): je složen z LDL cholesterolu a bílkoviny. Zvýšená hladina Lp(a) je významným rizikovým faktorem pro srdeční onemocnění, a proto mnohem důležitější při vyhodnocování rizika vzniku nemoci.
  • C-reactive protein (CRP): je základním ukazatelem zánětu cévních stěn. Hodnoty CRP pod 1 mg v litru krve znamenají nízké riziko. Mezi jedním až třemi mg jde o středně vysoké riziko, hodnoty CRP nad 3 mg znamenají vysoké riziko vzniku srdečně cévních onemocnění.
  • Poměr HDL/Cholesterol: ten zjistíme vydělením HDL hodnoty hodnotou celkového cholesterolu. Ideální je hodnota nad 24 %.
  • Poměr TG/HDL: ten zjistíme vydělením hodnoty triglyceridů hodnotou HDL. Výsledné procento má být pod hodnotou 2.

Funkce v těle

densita = hustota

 • Lipoproteiny: cholesterol se v těle váže na proteiny (bílkoviny) a tvoří s nimi lipoproteiny. Existují následující třídy lipoproteinů podle hustoty:
  • Chylomikrony: jsou největší lipoproteinové částice s nejnižší hustotou;
  • VLDL cholesterol (very low density lipoprotein – velmi nízkodenzitní lipoprotein): lipoprotein o velmi nízké hustotě, syntetizuje se v játrech a část ve střevech;
  • IDL (intermediate density lipoprotein): lipoprotein o střední hustotě;
  • LDL cholesterol (low density lipoprotein, nízkodenzitní lipoprotein) – tzv. “zlý” cholesterol: vzniká v játrech, když se cholesterol naváže na bílkovinu. Tvoří velké shluky obsahující váčky s tisíci molekul cholesterolu. V této podobě se cholesterol transportuje krví. LDL cholesterol se vyskytuje v různých velikostech. Zdá se, že větší z nich nejsou problémem, pouze menší částice o vyšší hustotě snadno procházejí cévami a usazují se v jejich stěnách a v případě zoxidování zánětlivě poškozují cévy;
  • HDL cholesterol (high density lipoprotein, vysokodenzitní lipoprotein) – tzv “hodný” cholesterol: transportuje cholesterol z cév do jater a tam jej využívá k tvorbě hormonů, žlučových kyselin a vitaminu D, potřebného pro stavbu kostí. Vysoký podíl cholesterolu v séru vázaný v HDL je známkou dobré schopnosti vyloučit nadbytečný cholesterol z organismu;
 • Transport v krvi: v krvi je cholesterol přenášen dvěma typy lipoproteinů (speciálními přenašeči pro tuky): LDL a HDL. LDL transportuje cholesterol z jater do cév.
 • Součást buněčných membrán.
 • Prekurzor mužských i ženských pohlavních hormonů a steroidních hormonů.
 • Účast na tvorbě žlučových kyselin, které jsou nezbytné pro trávení tuků. Čím více tuku přijmeme, tím více žluči, tedy i cholesterolu, bude muset naše tělo vytvořit.
 • V kůži se po slunečním ozáření přeměňuje na vitamin D.
 • Cholesterol je produkován játry vždy právě v takovém množství, které je nezbytné pro okamžité splnění všech funkcí v organismu.

Co zvyšuje cholesterol v těle

 • Zvýšený zánět v těle z části způsobuje zvýšený krevní cholesterol.

Léčba

Klasická medicína

Ta považuje cholesterol za hlavního viníka kardiovaskulárních nemocí a farmaceutický průmysl tuto teorii podporuje velkým množstvím léků, které mají hladinu cholesterolu snižovat:

 • Statiny:
  • léky na snížení hladiny cholesterolu – fungují na principu snížení aktivity (inhibice) jaterních enzymů potřebných při tvorbě cholesterolu, ale současně ochuzují organismus o koenzym Q 10, jehož nedostatek vede k únavnosti, svalové slabosti a bolestem, popř. až k srdečnímu infarktu;
  • užívání je spojováno se zvýšením rizika výskytu polyneuropatie (bolestivé poškození nervů v končetinách s následkem zhoršení pohyblivosti), závratí, poškození kognitivních funkcí včetně ztrát paměti, snížení funkce imunitního systému, deprese a jaterních potíží;
  • neovlivňují velikost LDL cholesterolu (“zlého”) – menší částice se shlukují a jsou příčinou chronického zánětu.
 • Léky zvyšující HDL:
  • HDL cholesterolu je několik druhů a ne všechny jsou “hodné”, proto se snaha na zvyšování pomocí léků ukazuje jako nevhodná.

Zdravý životní styl

 • pomáhá vždy, nikdy to nevede k nějakým vedlejším nežádoucím účinkům. Nejbezpečnější cestou, jak si zvýšit ty správné varianty dobrého HDL cholesterolu, je zhubnout, hýbat se, přestat kouřit a zvýšit si hladiny hodného cholesterolu konzumací ryb nebo rybího oleje pro obsah omega-3 mastných kyselin.

Co snižuje LDL cholesterol a zvyšuje HDL cholesterol v těle

 • Odborníci na výživu již dlouho vědí, že konzumace mandlí a jiných ořechů (hrst či 1/3 šálku denně) má tendenci ke snížení škodlivého LDL cholesterolu a zvýšení požadovaného HDL cholesterolu.
  • V jedné studii vyvolala “mandlová strava” (hrst) příznivější distribuci podtypů HDL cholesterolu a zlepšila schopnost těla vylučovat cholesterol z krevního řečiště. Tyto účinky byly zřejmé z nejasných důvodů pouze u lidí se zdravou hmotností, ne u těch, kteří měli nadváhu nebo obezitu.
 • Vlašské ořechy – denně 50 g, nutno skladovat v chladu a temnu a chránit před vzduchem, jinak žluknou.

Výskyt

 • Cholesterol je součástí každé lidské buňky.

Tipy

 • Nejbezpečnější cestou, jak si zvýšit správné varianty dobrého HDL cholesterolu, je:
  • zhubnout (snížit příjem sacharidů);
  • hýbat se;
  • nekouřit;
  • když alkohol, tak velice střídmě;
  • konzumace ryb nebo rybí olej pro obsah omega-3 mastných kyselin.

Zdroje informací

Odkazy

Interní

Externí

Knihy