Základní informace

Slovem generace jsou označováni lidé, kteří vyrůstají přibližně ve stejné době, sdílejí dobově podmíněný styl života, způsob myšlení, problémy a postoje. Jsou ovlivňováni historickými, kulturními, socioekonomickými a politickými událostmi dané doby a vykazují tedy společné znaky. Nelze je však považovat za obecně platné a potlačovat tak individualitu každého jedince. Délka trvání jedné lidské generace odpovídá přibližně průměrnému věku žen při porodu. Bývalo to tedy zhruba 20 let, ale nyní se to prodloužilo zhruba na 30 let. Z důvodu současného prodlužování celkové průměrné délky lidského života se na světě nyní potkává 4 až 5 generací současně žijících lidí.

Základní přehled současně žijících generací

Poznámka: Členění lidských generací a jejich pojmenování se odlišují podle autorů a oborů, například:

  • Válečná generace: do roku 1945
  • Baby boomers: 1946-1967
  • Generace X – Husákovy děti: 1968-1982
    • Xeniálové: 1978–1983
  • Generace Y – mileniálové – Havlovy děti: 1983-1997(2005)
  • Generace Z – generace M (multitasking): 1998(2005)-2015
  • Generace alfa – iGen – internetová: po 2015