Obsah stránky

Základní informace podrobněji

Oxytocin je chemická sloučenina, která v těle funguje jako hormon mající vliv na chemické procesy v těle a jako neuropeptid pomáhající přenášet nervové vzruchy. Oxytocin je známý jako “hormon lásky, věrnosti a důvěry”. Uvolňování oxytocinu probíhá například při objetí, dotýkání, mazlení, sexu. Právě objímání je nejjednodušší způsob, jak si zlepšit náladu a ozdravit naše tělo. Větší množství oxytocinu v těle znamená více duševní pohody, jsme empatičtí, ohleduplní, velkorysí a důvěřiví – podle posledních výzkumů však pouze ke “svým lidem, ke své skupině”. Hormon oxytocin je spouštěčem komplexního sociálního cítění: když je vazba pozitivní, oxytocin upevňuje prosociální chování; když je ale vazba negativní – “cizí skupina” -, přispívá oxytocin k nepříjemné náladě. Oxytocin nám dodává odvahu a sebedůvěru v těžkých chvílích. Jelikož však snižuje náš pocit strachu, který nás v mnohých situacích chrání, a navíc vede k přeceňování vlastních schopností, zvyšuje pravděpodobnost rizikového chování – nejčastěji jde o agresivitu, vychloubačnost a bojovnost.


Funkce oxytocinu v těle

 • má vliv na porod a na kojení
 • má vliv na budování vztahu mezi matkou a potomky
 • ovlivňuje naši spokojenost
 • ovlivňuje procesy učení a paměti – aktivuje specifickou část mozku, která zintenzivňuje paměť, avšak zejména v případech stresujících a emočně bolestivých sociálních situací
 • má vztah k našemu sexuálnímu chování a ke schopnosti orgasmu
 • má vliv při navazování vztahů
 • má vztah k důvěře
 • řídí naše chování ve skupině
 • podílí se na zmírňování stresu a úzkosti
 • pomáhá snižovat chronickou a opakovanou bolest
 • oxytocin může být účinný v prevenci stárnutí kůže
 • je nezbytný pro zdravé udržování a opravy svalů
 • podporuje zdravé kosti
 • působí protizánětlivě

Výskyt

 • mozek: nejvíce se vytváří v buňkách hypothalamu, odkud putuje do hypofýzy (podvěsku mozkového), kde se “skladuje” a následně uvolňuje do krve
 • oči – sítnice
 • nadledvinky
 • slinivka břišní
 • ženy:
  • vaječníky (žluté tělísko)
  • placenta: v těhotenství
 • muži:
  • varlata

Rozdílné působení oxytocinu na muže a ženy

Ženy

Pod vlivem oxytocinu:

 • reagují rychleji na společenské podněty než muži – jsou empatičtější a snadněji soucítí s těmi, kteří prožívají utrpení
 • jsou opatrnější a podezíravější, obzvláště vůči členům z jiné skupiny
 • na opakovanou hrozbu reagují rychleji a s větší intenzitou
 • síla oxytocinu je podpořena estrogeny, proto častěji mohou ženy vyhodnocovat situaci jako ohrožující a častěji mají strach
 • když se ženy dostanou do stresu, sdružují se do skupin a upřednostňují přátelství, vzájemnou podporu a bezpečí skupiny

Muži

 • testosteron (mužský pohlavní hormon) potlačuje vliv oxytocinu
 • oxytocin hraje důležitou roli v přepínání z pozice lovce do pozice rodinného člena. Během lovu (v práci, při vydělávání peněz) jsou pod vlivem testosteronu. Jsou draví, soutěživí, agresivnější, mají víc energie a síly. Jakmile něco “uloví”, stávají se vítězi. Cítí uspokojení, je aktivováno centrum odměn v mozku a ještě naroste množství testosteronu. Jakmile se vrátí domů, zvýší se množství oxytocinu a ten umožní muži, aby se o svůj úlovek rozdělil se svými blízkými. Tímto způsobem muži podporují přežití svého rodu.
 • z mužů se ve stresu stávají osamělí bojovníci usilující o zvýšení svého společenského statusu

Skupinová dynamika

Vliv oxytocinu na chování lidí ve skupině (každý člověk je při tom v mnoha skupinách, které si buď nějak vybere nebo se v nich ocitne) – jako skupina se může brát rasa, obyvatelé jednoho státu, voliči určité politické strany, fanoušci fotbalového klubu, vyznavači určitého umění, členové rodiny apod.:

 • zvyšuje důvěru a empatie pro členy stejné skupiny
 • vyvolává podezíravost a odmítání všech, kteří do dané skupiny nepatří
 • podporuje sounáležitost a loajalitu se skupinou, se kterou se ztotožňujeme
 • přináší nejen pozitivní, ale někdy i negativní chování a jednání, protože podporuje například lhaní, jestliže výsledek bude sloužit zájmům vlastní skupiny
 • dokáže podpořit i agresi, nenávist, škodolibost či v negativním smyslu se projevující touhy – vůči jiné skupině, kdy odměnou bývá přijímání “vlastní” skupinou, pocitem bezpečí a větší síly

Tipy

 • Jak si vyvolat uvolňování oxytocinu? Hlazením, mazlením, objímáním, dotekem kůže na kůži, stimulací bradavek, genitálií a celého pohlavního ústrojí, pocitem, že nás lidé přijímají mezi sebe a do skupiny, u žen porodem, kojením či pohledem novorozeného dítěte do jejích očí. Obecně – při jakýchkoliv pozitivních společenských interakcích.
 • Spokojené muže v manželství, s partnerkou, kteří mají dostatek oxytocinu, nepřitahují jiné ženy. Oxytocin podporuje setrvávání v monogamním vztahu. Partnerky mužů se jim zdají být atraktivnější než ostatní ženy.
 • Lidé, kteří žijí ve spokojených partnerských vztazích, mají dle výzkumů vyšší hladinu oxytocinu v krvi. Naopak stres, pocit úzkosti, nevyrovnanosti nebo nebezpečí jeho produkci snižuje. Příroda nás tak nenechá spřátelit se s někým, kdo nás ohrožuje.
 • Oxytocin vyvolává pocity spokojenosti, snížení úzkosti a pocity klidu a bezpečí, když jste ve společnosti milovaného partnera.
 • Oxytocin může snižovat úzkost a chránit před stresem, zejména v kombinaci se sociální podporou.
 • Dostatek vyplaveného oxytocinu má pozitivní vliv na hojení ran.
 • Deset minut vyplavování oxytocinu (např. tulením se, mazlením, objímáním) vede k relaxaci těla a z toho plynoucího lepšího spánku.
 • Dostatek vitamínu C ovlivňuje jednu část procesu tvorby oxytocinu.
 • Více oxytocinu znamená snadnější hubnutí.

Zdroje informací

Odkazy

Interní

 • Posttraumatický růst vs. Závažná situace – Z vědeckého výzkumu vyplývá, že závažné situace, například přírodní katastrofy (koronavirová pandemie), často vyvolávají v lidech to nejlepší. Podstatná hrozba či krize mohou vyvolávat v lidech i posttraumatický stres, z výzkumu ale vyplývá, že tzv. “osobnostní růst v důsledku nepřátelského prostředí” je také velmi častou reakcí.

Externí

Knihy