Obsah stránky


Základní informace

Konflikty lze řešit spoluprací – vzájemnou důvěrou, dohodou a spoluprací přátel, nebo soupeřením – záští, nenávistí, rivalitou, vztahy typu “kdo s koho”, s perspektivou “já nebo ty”, bojem soků, soupeřů a nepřátel na život a na smrt.

Charakter spolupráce

Celkový objem hodnot se zvyšuje (když dva jsou více než jeden plus jeden) – každý dostane něco navíc, takže všichni jsou nakonec o něco bohatší než na začátku. Symetrické rozdělení hodnot, tzn. že já dostanu tolik, kolik ty, je podstatně přitažlivějším cílem spolupráce než jakékoliv asymetrické rozdělení hodnot.

Důvody soupeření

K soupeření dochází obvykle tam, kde je něčeho málo a kde si na to dělají nárok dva soupeři, ale dostat to může jen jeden z nich. Proto dochází mezi nimi k boji typu „kdo s koho“. Výsledkem je jeden vítěz a druhý poražený. Je to ryze soupeřivý vztah: má ztráta = sokův zisk.


Vidění sebe a toho druhého

HlediskoSpolupráceSoupeření
Citlivost zvětšena (oči otevřené) pro:podobnosti, společný zájem a ziskrozdíly, vlastní zájem a zisk
Citlivost zmenšena (oči zavřené) pro: rozdíly, vlastní zájem a ziskpodobnosti, společný zájem a zisk
Zkreslené vnímání: zlé vůle druhé stranydobré vůle druhé strany
Tendence:sbližováníneshoda, oddalování
Předtucha:shody, jsme na tom stejněneshody,  já jsem dobrý, ale soupeř špatný

Postoje jedné strany k druhé

HlediskoSpolupráceSoupeření
Typ vztahu:přátelský - benevolentnínepřátelský - až po zapřísáhlé nepřátele do krajnosti
Vztah:dialog, diskuze, rozhovor, kontaktnapjatý, předstíraný nezájem, ztráta kontaktu, bez kontaktu
Důvěra k soupeři:značná, velká, až příliš velká malá, nepatrná, až naprosto žádná („nikomu se nikdy v ničem nic nesmí věřit“)
Podezíravost:téměř neznámá (není)běžná, samozřejmá
Pohotovost: nabídnout ruku k pomoci využít každé nepříznivé situace soupeře
Hodnoty:společný zisk má vyšší hodnotu než maximalizace rozdílu ziskuvlastní zisk a zvětšování rozdílu zisku má prioritu před společným ziskem

Sdílení informací

HlediskoSpolupráceSoupeření
Množství informací:velkémalé
Kvalita informací:dobrášpatná
Věcnost dobrého sdělení:velkáproblematická
Správnost informací:značná jistota o správnostiznačná nejistota o správnosti
Způsob podávání informací:otevřené a čestné sdělování věcných a potřebných informacískrývání informací a jejich záměrné zkreslování
Způsob přijímání informací:přímá žádost, dotaz, prosbašpionáž – snaha získat informace, které soupeř nechce dát
Záměr:být maximálně informován a informovat druhou stranubýt maximálně informován a soupeře zkreslenými, falešnými informacemi zmást

Charakteristické znaky

HlediskoSpolupráceSoupeření
Vidění problému:oboustrannéjednostranné
Vidění obtíží:vlastní i druhé stranyjen vlastní (druhé straně do toho nic není)
Oprávněnost požadavků je viděna:na obou stranáchjen na mé straně (oprávněnost požadavků druhé strany je vyloučena)
Hledáno řešení vyhovující:oběma stranám mně (do druhé strany mi nic není)
Snaha rozsah konfliktu:zmenšovat (jde o nepodstatné detaily)zvětšovat (jde o podstatné hlavní principy)
Snaha vidět vlastní sílu:menšívětší a přeceňovat ji
Snaha vidět sílu soupeře:většímenší a podceňovat ji
Zaměření:sociálnísobecké, egoistické
Malý vlastní ústupek je viděn jako: nepodstatnýprincipiálně nepřípustný
Malý soupeřův ústupek je viděn jako:projev snahy o řešenívelká porážka, vítězství mé „spravedlivé“ věci
Snaha o posílení pozice:obou stranjen vlastní strany
Duplikace prací:zbytečnostsamozřejmá nutnost
Dělba práce:běžnánepřichází v úvahu

Zdroje informací

Odkazy

Interní

Externí

Knihy