Obsah stránky

Základní informace

Aktivní naslouchání není jen zdvořile předstíraná pozornost, ale citlivé vnímání partnera.


Popis techniky

Povzbuzování

 • Cíl:
  • projevit zájem;
  • povzbudit mluvčího k dalšímu hovoru.
 • Je třeba:
  • nevyslovovat souhlas či nesouhlas;
  • neužívat neutrální slova;
  • měnit tón hlasu.
 • Příklady otázek:
  • Můžeš mi o tom říct něco více?
  • Co se vlastně stalo?
  • Jak se to stalo?

Objasňování

 • Cíl:
  • objasnit to, co vám druhý říká;
  • získat více informací;
  • pomoci mluvčímu, aby viděl i další hlediska problému.
 • Je třeba:
  • klást otázky;
  • opravovat chybný výklad problému;
  • podněcovat mluvčího, aby dále vysvětloval.
 • Příklady otázek:
  • Kdy se to stalo?
  • Co si o tom myslíš?
  • Jak to vidíš ty?

Parafráze

 • Cíl:
  • ukázat mluvčímu, že mu nasloucháme a že mu rozumíme;
  • ověřit, zda jeho slova správně chápeme.
 • Je třeba:
  • jinak, novým způsobem formulovat myšlenky a fakta;
  • shrnout sdělení.
 • Příklady sdělení:
  • Takže ty bys rád, aby se ti více důvěřovalo…
  • Jestli tomu dobře rozumím, tak bys chtěl…

Zrcadlení (reflexe) pocitu

 • Cíl:
  • projevit, že chápeme a rozumíme tomu, co mluvčí cítí;
  • pomoci mu přehodnotit jeho pocity.
 • Je třeba:
  • vyjádřit základní pocity a emoce mluvčího.
 • Příklady sdělení:
  • Vypadá to, že tě to pěkně štve…
  • Cítím ve vašem hlase smutek…

Shrnutí

 • Cíl:
  • zhodnotit dosažený pokrok;
  • shrnout důležité myšlenky a fakta;
  • položit základ k další diskuzi.
 • Je třeba:
  • zopakovat hlavní vyřčené myšlenky a pocity.
 • Příklady sdělení:
  • Takže to, co jsi mi řekl…
  • Chci si být jist, že mi nic neuteklo, takže…

Uznání

 • Cíl:
  • respektovat mluvčího;
  • dát mluvčímu najevo, že mu věříme.
 • Je třeba:
  • uznat závažnost pocitů mluvčího;
  • ocenit mluvčího.
 • Příklady sdělení:
  • Věřím, že…
  • Skutečně si cením vaší snahy o …

Tipy

 • Naslouchejte objektivně – do komunikace zasahujte objektivně – zaměřte se na obsah slov, ne na přednes a na to, zda vám osoba je sympatická či ne.
 • V naslouchání nepřestávejte – a to i v případě, že dané téma vás zrovna moc nezajímá. I na nudném tématu se snažte najít něco užitečného – “Co se mohu naučit?”
 • Zajistěte klidné prostředí – vyhněte se ruchu televize, odložte rozečtené noviny a naslouchejte váš protějšek.
 • Věnujte vašemu protějšku plnou pozornost a oddanost – nesledujte ostatní dění v místnosti, ale ani to co se děje z okna. Pokud se nemůžete už soustředit a nudíte se, změňte pozici sedu.
 • Udržte přirozený pohled do očí – pohyb očima ze strany na stranu značí Váš nezájem. Pokud dlouho nevydržíte dlouho se dívat do očí, můžete pohled krátce odklonit dolů.
 • Nedělejte rychlé závěry – vše si poslechněte až do konce.
 • Nepřerušujte vašeho partnera – pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se až domluví.
 • Ptejte se – pokud jste něco nepochytili, nebo si nejste jisti, zda jste to pochopili dobře, ptejte se. Ujistěte se, že to chápete správně.
 • Zpětná vazba – dávejte signál, že tomu rozumíte (kývání hlavou, změna výrazu obličeje, úsměv – neverbální komunikace). Opravdu naslouchejte.

Zdroje informací

Odkazy

Interní

Externí

Knihy