Obsah stránky

Základní informace

Česky skutečnost – je pojem pro jednotlivou poznanou a ověřenou dílčí skutečnost, je objektivní, popisuje realitu, může být ověřen, je prezentován v neutrálním jazyce, je nezávislý na pozorovateli. Rozdílný je názor, který fakta interpretuje.


Charakteristiky

  • fakt znamená pořád to stejné: platí pro všechny stejně, nejde je interpretovat jinak, proto jsou na rozdíl od názorů objektivní (fakt: XY má dva bratry; názor: XY má hezké sourozence)
  • fakt lze najít či zjistit, nelze ho vytvořit: může se například zjistit, že teplota vzduchu na teploměru je 30 °C; to nelze prezentovat jako názor, ale jako fakt
  • fakt popisuje realitu: například vítr fouká rychlostí 2 m/s, tj. 7,2 km/hod; pokud tuto realitu interpretujeme, například vyjádřením “moc tam nefouká”, nebo “trochu venku fouká”, jedná se o názor, každý tuto realitu (fakt) interpretuje jinak
  • fakt lze ověřit: například měřením, výpočtem

Tipy

  • Pozor na zaměňování faktu a názoru. Fakt je objektivní, názor subjektivní. Fakt je nalezen, názor vytvořen. Fakt popisuje realitu, názor ji interpretuje. Fakt se dá ověřit, názor nelze ověřit.
  • Někdy bývá použit názor vydávaný za fakt k manipulaci, pak nezbývá než dokázat, že se nejedná o fakt využitím znalosti rozdílů uvedených v předchozím textu.
  • Fakty lze argumentovat, často bývá ale naprosto chybně užívána argumentace názorem.

Zdroje informací

Odkazy

Interní

  • Názor: vyjadřuje specifické osobní hledisko jednotlivce, individuální stanovisko každého člověka, jedinečný postoj nějaké konkrétní osoby k určité skutečnosti. Je subjektivní, je vytvořen, interpretuje realitu, nemůže být ověřen, je prezentován v zaujatém jazyce. Názory často při vyjádření uvozují specifická slova, například: věřím, myslím, cítím, vždycky, nikdy, žádný, atd.
  • Příjem nových informací: to, zda nás osloví nové informace, se řídí určitými zákonitostmi. Nestačí tzv. objektivní fakta. Ta mohou být pro jednoho argumentem, pro druhého útok na jeho identitu.

Externí

Knihy