Obsah stránky

Základní informace

Co nepoužíváte, o to přicházíte! Schopnost vybavit si to, co vím, umím, dovedu, závisí na opakovaném použití této informace či dovednosti (nutnost udržovat paměťové dráhy stále funkční) a na tom, že si vytvoříme účinné nápovědy pro vybavování, které pomáhají vzpomínky reaktivovat – při pravidelném (opakovaném) vybavování naučených informací se posilují spojení v paměti i nápovědy pro vybavování a zároveň se oslabují paměťové dráhy ke konkurenčním vzpomínkám.


Funkce v těle

  • opětovné vybavení: navíc vždy dochází k nové interpretaci zapamatované informace či dovednosti doplněné a propojené o nové informace, resp. dovednosti, které byly mezi tím získány. Některé části mohou být při delším odstupu při vybavování naopak ztraceny.

Tipy

  • Nečtete? Čtenářská dovednost mizí.
  • Nemluvíte cizím jazykem? Zapomínáte ho.
  • Přestáváte se hýbat? Tělo ochabuje.
  • Cvičení: doplňte si další příklady toho, co jste uměli, dovedli, znali a nepoužíváním se ztrácí – a hlavně, začněte to opět používat!

Zdroje informací

Odkazy

Interní

  • Učíme se učit se: učení se není nic jiného než zlepšování funkce a výkonnosti mozku.
  • Vzpomínání: je proces vybavování si paměťového vtisku, kterým si oživujeme minulost.

Externí

Knihy