Obsah stránky

Základní informace

Co nepoužíváte, o to přicházíte!
  • Nečtete? Čtenářská dovednost mizí.
  • Nemluvíte cizím jazykem? Zapomínáte ho.
  • Přestáváte se hýbat? Tělo ochabuje.

Tipy

  • Cvičení: doplňte si další příklady toho, co jste uměli, dovedli, znali a nepoužíváním se ztrácí – a hlavně, začněte to opět používat!

Zdroje informací

Odkazy

Interní

Externí

Knihy