Obsah stránky

Základní informace

Odolnost (rezistence, resilience) je schopnost člověka odolávat a zvládat obtížné situace, které na něj působí ohrožujícími situačními silami, a to jak fyzicky, tak psychicky, jak zevnitř, tak zvenku. Současným nebývalým komfortem, pohodlím se stáváme křehcí (fragilní), nepružní, neflexibilní, tedy neodolní. Na cestě životem jsme neustále konfrontováni různými druhy zátěže (psychickými, fyzickými, biologickými, sociálními, atd.), na které reagujeme stresem. Přitom není důležité to, jakou silou na nás zátěž působí, ale to, jak ji dokážeme zpracovat, jak na ni reagujeme a emočně prožíváme, jak se dokážeme adaptovat. Přiměřený stres nás posiluje, zvyšuje nám odolnost, žádný stres nebo zejména velký stres nás oslabují. Nejhorší jsou stavy rezignace, apatie, deprese, bezmoci. Tu se můžeme dokonce naučit, tzv. naučená bezmocnost. Pro kvalitní život a eliminaci nežádoucích účinků všeho druhu na nás je vhodné a žádoucí již od dětství upevňovat nejrůznější druhy odolnosti tak, abychom jim dokázali co nejlépe vzdorovat po celý život.


Co znamená obecně odolnost (resilience)

V následujícím textu si pod slovem systém představte například: psychický stav jednotlivce, jeho svaly, zažívání, rodinu, firmu, město, stát, atd. Jedná se o následující schopnosti:

 • klást odpor, odolávat tlakům a nepříznivým okolnostem: za předpokladu, že systém nebude narušen, ale naopak dojde k jeho adaptaci na nový stav, tedy posílení
 • rychlá a pružná regenerace systému, plasticita, adaptace: co je mi platné, když ujdu 50 km a pak se z toho měsíc vzpamatovávám
 • změny systému pro lepší zvládnutí podobných situací: schopnost sebeorganizace, poučit se z chyb, zlepšit systém
 • efektivní využívání vnějších a vnitřních zdrojů: pokud například užívám vitamin D, aniž bych jeho vstřebání podpořil vhodným tukem, tak projde tělem bez užitku, zdroj vitaminu D jsem nevyužil
 • podpora rozvoje systému k účinné adaptaci v různých oblastech (doménách): nestačí být kulturistou (mít svaly), pokud se psychicky sesypu, když mám/musím promluvit na veřejnosti, ne ukazovat svaly
 • kompetence, připravenost, způsobilost: schopnost chovat se určitým způsobem v určitém prostředí pro dosažení žádoucích výsledků, to znamená umět a mít možnost jednat pro jejich dosažení
 • variabilita (rozptýlenost, proměnlivost) systému: čím více je systém variabilní, tím méně je náchylný na nenadálé události – “černé labutě”. Například koala se živí téměř výhradně listy blahovičníků, proto má smůlu, když blahovičníky shoří.
 • využít všech vnitřních a vnějších zdrojů pro funkční interakci s prostředím, které umožňují zvládat na systém kladené nároky: pokud například nedokážu plně využít svůj talent, pozitivní předpoklady, tak jako by nebyly
 • schopnost identifikovat nejslabší článek systému, kritický bod, a ten posílit: není nic platné mít vše předimenzováno na 200 %, když jeden prvek systému je nadimenzován pouze na 50 %, například nejslabší článek řetězu; mít plnou lednici potravin, ale jen skleničku pitné vody

Co pozitivního přináší odolnost

 • kvalitnější život
 • lepší zdraví fyzické i psychické
 • spokojenost
 • méně problémů v mezilidských vztazích
 • člověk se může sám na sebe spolehnout a je oporou pro druhé

Co oslabuje odolnost

Příliš malá nebo žádná zátěž

Příklady:

 • pohodlí, pohoda, nadměrný komfort: velký dostatek až nadbytek při uspokojování nějaké lidské potřeby
 • usnadňování cesty životem jinými: pokud nedosáhneme nějakého úspěchu vlastními silami, nevážíme si ho – snadno nabyl, snadno pozbyl – nezískáváme důležité znalosti a dovednosti pro další život. Úspěch se rodí z obtíží.
 • okamžité uspokojování tužeb a potřeb: “a já to chci hned teď” – lízátko, panenku, autíčko, auto, byt, dům atd.
 • ochablé svalstvo: problémy s pohybem

Příliš velká, zejména dlouhotrvající zátěž

Příklady:

 • počáteční nadměrná fyzická zátěž: bez tréninku si: jít zaběhnout maraton, zvednout 100kilovou činku, udělat 100 kliků atd.
 • nadměrná psychická zátěž: přihlásit se na školu, na kterou nestačím; vybrat si stresující zaměstnání, které mě vyčerpává
 • mrazivé počasí: vyjdu si na výlet v lehkém oblečení, aniž bych byl otužilý
 • pozice, na kterou nestačíme: kývnu na vedení kolektivu, aniž bych měl jakékoliv zkušenosti s vedením lidí, mám strach s lidmi komunikovat, neznám potřebný obor
 • obezita (otylost): příliš velká zátěž pro organismus

Co posiluje odolnost

Opak toho, co odolnost oslabuje, ale v přiměřené síle. Musíme počítat s tím, že každý jsme jiný. Někdo například uběhne 100 m a víc nemůže, někdo maraton a je v pohodě, někdo je rád, že vůbec jde. Někdo se na někoho na chvilku zamračí, a ten je na týden vystresován, někdo na někoho zařve, ale ten si myslí své a dál si prozpěvuje. To platí i pro posilování odolnosti. Každý začíná z jiné úrovně. Příklady:

 • prevence: odolnost není zadarmo – abych byl odolný, musím se před tím přiměřeně namáhat, zatěžovat
 • trénink: co člověk používá či dělá, to se učí, to posiluje
 • přiměřená odměna až za výsledek snahy a práce: nestačí jen talent; nestačí jen natáhnout ruku pro peníze rodičů se slovy: “je to vaše povinnost!” – zásadní omyl, není
 • zdravá strava: ta má pozitivní vliv jak na fyzickou, tak i psychickou stránku života – příznivý mikrobiom dokáže zázraky
 • činnost se zaujetím: věnujeme se jakékoliv prospěšné činnosti se zaujetím, jsme bdělí a ve stavu plynutí
 • vzdělání: čím více máme prověřených informací, se kterými umíme zacházet a rozumíme jim, tím snadněji a kvalifikovaněji můžeme žít
 • vyhýbání se návykovým látkám: žádné švindly nevedou ke štěstí
 • přiměřená psychická zátěž: psychickou odolnost je možné získat pouze prožitím reálných nástrah
 • zkušenosti, dovednosti: mozek při reakci na situaci sahá jako první do uložených informací, čím více jich má, tím lépe může vybírat
 • optimismus, pozitivní myšlení, sebedůvěra, humor: s takovouto výbavou jde hned všechno lépe
 • kritické myšlení: myšlení nezávislé, nepodléhající dezinformacím
 • vyhnout se hlupákům: a k tomu si najít cestu k moudrým

Dítě a odolnost

Pro děti platí to stejné, co pro dospělé, navíc:

 • rodina či skupina bez hierarchizace (nadřízenosti a podřízenosti): dítě v tomto případě nemůže uplatnit instinktivní touhu po dosažení vyššího postavení, vnímá to jako slabošství, situaci začne zneužívat, je v roli vůdce, ale bez silnějšího se cítí nechráněno.
 • přiměřená “frustrace”: dítě musí být z biologického principu trochu “frustrované”. Když nenaráží u dospělého na odpor, nerespektuje ho a tak se s ním nikdy nebude identifikovat. Z toho důvodu pak ani neuzná jeho kulturní hodnoty. Tisíce dnešních dětí se stávají nešťastnými neurotiky v důsledku “nefrustrující” formy výchovy.
 • co ohrožuje zdravý vývoj dítěte: přehnaně starostliví rodiče, kteří se pokoušejí odstranit ze života dítěte pokusy a omyly, odvést je z oblasti přirozeného vývoje.
 • proporce ochrany a samostatnosti v průběhu vývoje dítěte: důležité je, aby se v průběhu dospívání odpovědnost a samostatnost při řešení úkolů a aktivit přiměřeně přenášela stále více na dítě
 • pravidla fungování světa: dítě je nezná, proto je s některými musí postupně seznámit dospělí, na některé si ale musí přijít samo
 • rodina s méně stabilními vazbami mezi manželi: například nevlastní rodič, nevlastní sourozenec. To v některých případech nemusí snižovat odolnost, ale v každém případě nastoluje řadu možných složitých problémů v mezilidských vztazích v dospělosti.
 • pevný vztah s pečující osobou: je velmi důležitý od raných fází pro zdravý vývoj osobnosti. Tento vztah částečně zachraňuje problémy z nestabilních rodin.

Tipy

 • Co tě nezabije, to tě posílí. To je ta hranice pro zvýšení odolnosti, ale jak ji správně určit? Když už se něco stane, a přežijeme to, tak bychom to měli vyhodnotit, určit chyby a poučit se z nich. Aby nás to ale zbytečně negativně neovlivnilo, máme možnost takovouto událost interpretovat optimisticky, s důrazem na klady takové události (…, to tě posílí.).
 • Nestačí rozvíjet jen jednu odolnost, ale je vhodné se rozvíjet celkově. Pokud je například stavba odolná proti zemětřesení, ale ne proti povodni, která ale nastala, tak jí to moc nezachrání.
 • Pokud je to možné, je dobré se vyhýbat situacím, které jsou jasně velmi zátěžové, rizikové, kde působí silné negativní situační síly. Například jít na výlet na ledovec v letních botách. Nepomůže, že jsme otužilí. Stejně to klouže.
 • Zvednu činku o určité váze, nechám tělo zregenerovat, adaptovat, příště zvednu nepatrně víc, a zase adaptace. Takto posiloval Nassim Nicholas Taleb – viz Antifragilita.
 • Odolnost je nikdy nekončící proces, protože svět je dynamický. Přestaneš běhat, po čase můžeš začít běhat téměř od začátku.
 • Odolnost záleží nejen na osobnostních předpokladech, ale i na nárocích pro danou oblast, na vnějších podmínkách, například dalších lidech. Smůla je, když se člověk ocitne ve špatnou chvíli na špatném místě – tedy kde právě zapůsobí negativní situační síly.
 • Pozor na souhru malých zátěží. Když je každá zátěž sama o sobě nízká, není to problém, ale pozor na kumulaci v jeden okamžik. Špatně jsem spal, bolí mě zub, v práci jsem dostal vynadáno, manželku potkala menší nehoda a děti zrovna musí řádit.
 • Nemorální odolnost, odolnost na účet jiných. Pozor na chytráky, kteří sami shrabují zisky, ale rizika a ztráty přenáší na jiné.
 • Zvýšením odolnosti systému snížíme některá rizika hrozící systému. Například posílením svalů snížíme riziko úrazu.

Zdroje informací

Odkazy

Interní

 • Bezmoc – bezmocnost: slova vyjadřující pesimistický pocit, že se jedinec dostal do situace, z níž pro něj v tu chvíli neexistuje žádné východisko.
 • Kritické myšlení: je myšlení nezávislé, založené na informacích, kterým rozumíme, které prověřujeme, které testujeme.
 • Riziko: nebezpečí je zdrojem ohrožení a riziko můžeme chápat jako míru tohoto ohrožení. Jedná se o možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne při dalším vývoji negativní událost.
 • Stres – zátěž organismu: jedná se o stav organismu, který je jeho obecnou odezvou na jakoukoliv výrazně působící zátěž, skutečné či domnělé přetížení – fyzické nebo psychické.

Externí

Knihy

 • Antifragilita (K281) – Nassim Nicholas Taleb; copyright 2012 by Nassim Nicholas Taleb, Praha 2014 – ISBN 978-80-7432-498-7
  Jak těžit z nahodilosti, neurčitosti a chaosu.
 • Posilování stresem (K354) – Pavel Kolář; nakladatelství Euromedia Group, 2021 – ISBN 978-80-242-7465-2
  Cesta k odolnosti.
 • Psychologie lidské odolnosti – Karel Paulík; nakladatelství Grada, 2016 – 2. vydání