Živiny z pohledu energie
Milan Jirsák
Publikováno v Výživa, Základní informace

Živiny z pohledu energie

Základní informace Bílkoviny, sacharidy a tuky jsou tzv. makroživiny, které jíme v množství desítek až stovek gramů, ze kterých získáváme energii. Přitom energii získávají buňky z chemických vazeb přítomných v nejmenších složkách potravin. Těmi jsou potravinové makromolekuly – sacharidy, tuky a bílkoviny, které tělo zpracovává na molekuly menší, z nichž čerpá energii. Vyjádření energetické hodnoty potravin […]

Mozek
Milan Jirsák
Publikováno v Tělo, Základní informace

Mozek

Základní informace Lidský mozek je řídící a spojující (integrační) orgán nervové soustavy. Řídí a kontroluje veškeré tělesné funkce, například činnost srdce, trávení, pohyb, řeč, ale i samotné myšlení, paměť nebo vnímání emocí. Váží přibližně 1300–1400 g, tedy 2 % lidské hmotnosti. Obsahuje přibližně 50–100 miliard (tedy asi 1011) nervových buněk (neuronů). Mezi nervovými buňkami existuje až biliarda (tedy […]

Komunikace mezi lidmi
Milan Jirsák
Publikováno v Vztahy, Základní informace

Komunikace mezi lidmi

Základní informace Komunikace mezi lidmi je proces sociálního vzájemného působení (interakce) mezi dvěma nebo více osobami, při kterém probíhá sdělování a výměna informací. Cílem je (mělo by být) vzájemné pochopení a porozumění. Jedná se o proces nepřetržitý (komunikujeme neustále), neopakovatelný (vždy je to jinak, nově), nevratný (co se stalo, řeklo, je okamžitě minulostí – to nelze změnit, jen nově […]

Výchova
Milan Jirsák
Publikováno v Vztahy, Základní informace

Výchova

Základní informace Výchova (edukace) je/by měla být cílevědomá, plánovitá a všestranná činnost směřující k přípravě člověka pro jeho společenské úkoly a osobní život. Výchova je celoživotní působení na procesy lidského učení a socializaci s cílem přeměny člověka po všech stránkách, tedy tělesné i duševní. Výchova je zprostředkování znalostí (vzdělání), dovedností a postojů, které jsou přítomny v dané společnosti a které se pokládaly a pokládají za důležité, předat […]

Mýty ničící vztahy
Milan Jirsák
Publikováno v Vztahy, Základní informace

Mýty ničící vztahy

Dobrý vztah je ten, na němž se nemusí pracovat: opak je pravdou.
Hádky vztah ničí: to, co vztah ničí, je, když hádky skončí, aniž by se problém vyřešil.
Aby byl vztah úspěšný, musí se ten druhý změnit: případné změny se musí účastnit oba, nejlépe začít u sebe.