Živiny z pohledu energie
Milan Jirsák
Posted in Výživa, Základní informace

Živiny z pohledu energie

Základní informace Bílkoviny, sacharidy a tuky jsou tzv. makroživiny, které jíme v množství desítek až stovek gramů, ze kterých získáváme energii. Přitom energii získávají buňky z chemických vazeb přítomných v nejmenších složkách potravin. Těmi jsou potravinové makromolekuly – sacharidy, tuky a bílkoviny, které tělo zpracovává na molekuly menší, z nichž čerpá energii. Vyjádření energetické hodnoty potravin […]

Mozek
Milan Jirsák
Posted in Tělo, Základní informace

Mozek

Základní informace Lidský mozek je řídící a spojující (integrační) orgán nervové soustavy. Řídí a kontroluje veškeré tělesné funkce, například činnost srdce, trávení, pohyb, řeč, ale i samotné myšlení, paměť nebo vnímání emocí. Váží přibližně 1300–1400 g, tedy 2 % lidské hmotnosti. Obsahuje přibližně 50–100 miliard (tedy asi 1011) nervových buněk (neuronů). Mezi nervovými buňkami existuje až biliarda (tedy […]

Komunikace mezi lidmi
Milan Jirsák
Posted in Vztahy, Základní informace

Komunikace mezi lidmi

Základní informace Komunikace mezi lidmi je proces sociálního vzájemného působení (interakce) mezi dvěma nebo více osobami, při kterém probíhá sdělování a výměna informací. Cílem je (mělo by být) vzájemné pochopení a porozumění. Jedná se o proces nepřetržitý (komunikujeme neustále), neopakovatelný (vždy je to jinak, nově), nevratný (co se stalo, řeklo, je okamžitě minulostí – to nelze změnit, jen nově […]

Výchova
Milan Jirsák
Posted in Vztahy, Základní informace

Výchova

Základní informace Výchova (edukace) je/by měla být cílevědomá, plánovitá a všestranná činnost směřující k přípravě člověka pro jeho společenské úkoly a osobní život. Výchova je celoživotní působení na procesy lidského učení a socializaci s cílem přeměny člověka po všech stránkách, tedy tělesné i duševní. Výchova je zprostředkování znalostí (vzdělání), dovedností a postojů, které jsou přítomny v dané společnosti a které se pokládaly a pokládají za důležité, předat […]

Mýty ničící vztahy
Milan Jirsák
Posted in Vztahy, Základní informace

Mýty ničící vztahy

Dobrý vztah je ten, na němž se nemusí pracovat: opak je pravdou.
Hádky vztah ničí: to, co vztah ničí, je, když hádky skončí, aniž by se problém vyřešil.
Aby byl vztah úspěšný, musí se ten druhý změnit: případné změny se musí účastnit oba, nejlépe začít u sebe.