Základní informace

Bílkoviny, sacharidy a tuky jsou tzv. makroživiny, které jíme v množství desítek až stovek gramů, ze kterých získáváme energii. Přitom energii získávají buňky z chemických vazeb přítomných v nejmenších složkách potravin. Těmi jsou potravinové makromolekuly – sacharidy, tuky a bílkoviny, které tělo zpracovává na molekuly menší, z nichž čerpá energii.

Vyjádření energetické hodnoty potravin se určuje pomocí přímého kalorimetru, kde výsledkem je spalné teplo vzniklé spálením potraviny. Jenže tělo potraviny takto nepálí, ale každou makroživinu zpracovává jiným způsobem, a navíc musí pro zpracování nějakou energii použít.

Ideální poměr makroživin je vysoce individuální záležitostí! Záleží například na metabolické individualitě každého člověka, jeho životním stylu. Pro zdravé lidi se dříve uváděl následující poměr: bílkoviny 10-15 %, sacharidy 55-60 %, tuky 25-30 %. To neodpovídá nejnovějším vědeckým poznatkům, zejména o poměru sacharidů a tuků. Správně je méně sacharidů, více tuků. Tuk nezpůsobuje tloustnutí, tloustnutí způsobují sacharidy.

Základní dělení:

Živiny z pohledu energie Podrobně