Obsah stránky

Základní informace podrobněji

Ortorexie je jedna z poruch příjmu potravy (zatím ale nebyla uznána jako nové psychiatrické onemocnění) vyznačující se nepřiměřeným zájmem až posedlostí “zdravou výživou” s nežádoucím vlivem na zdraví. Americký lékař Steven Bratman v roce 1997 navrhl, že některá dietní omezení, jejichž cílem je podpora zdraví, mohou paradoxně vést k nezdravým důsledkům. Nadšení do zdravého stravování se stane úchylkou ale pouze v případě, když jsou negativně ovlivněny stravovací zásady, které postupně vedou ke zdravotním, psychickým či sociálním problémům, například omezením konzumace většiny potravin. To pak často vede jak k úplnému půstu (hladovění), tak k jednostrannému upřednostňování jednoho konkrétního druhu potravin (například zeleninových šťáv) anebo k nadměrné závislosti na detoxikačních dietách a kúrách. Při ortorexii se tedy jedná o nepochopení či neznalost skutečně zdravého stravování s negativním důsledkem pro jedince. Skutečně zdravá výživa vede naopak k pevnému zdraví a psychické pohodě.


Příčiny

 • Zásadní nepochopení zdravého stravování.
 • Zásadní neznalost či chybné informace nebo chybné vyhodnocení správných informací.
 • Lidé trpící ortorexií nedokáží dobře řešit úkoly vyžadující flexibilní řešení problému, nedokáží déle udržet pozornost.
 • Lidé s ortorexií přestávají vnímat, že strava, kterou konzumují, jim přestává sloužit k lepšímu zdraví a kvalitnějšímu životu, ale naopak jim začíná škodit.

Projevy

 • předsudky spojené s výběrem potravin vhodných pro optimální zdraví konkrétního jedince
 • při porušení vlastních stravovacích návyků dochází k rozvoji úzkosti, strachu z nemoci nebo k nepříjemným pocitům, narušení psychického stavu
 • stravovací zásady vedoucí k postupnému omezení konzumace většiny potravin (nejen průmyslově zpracovaných)
 • podvýživa, závažný úbytek váhy nebo jiné zdravotní komplikace
 • narušení sociálních vztahů, narušené fungování v zaměstnání nebo ve škole

Léčba

 • nejdůležitější je vůbec rozpoznání problému a jeho příčiny
 • obecně platí, že se dá léčit mnoha způsoby
 • dobrý je tým odborníků, kde by měl být lékař, výživový poradce a psycholog (to může být ale problém, aby dotyční odborníci znali nejnovější vědecké poznatky a neaplikovali zastaralá doporučení)
 • může pomoci poučení o vědecky ověřených účincích jednotlivých potravin na zdraví člověka
 • léčba bývá velmi obtížná, motivace ke změně je často nízká, protože dosažený způsob stravování se opírá o určitý společenský ideál, který je však v konkrétním případě velmi pokroucený

Tipy

 • zásadně platí, že nejzdravější je pestrá strava z průmyslově nezpracovaných potravin s přihlédnutím k individuálním potřebám, zdravotnímu stavu, věku a typu činností (zda má jedinec nějaký pohyb, jak intenzivní, jak často apod.)
 • občasné porušení zásad zdravého stravování nemůže být na závadu, pokud není člověk specificky nemocný (např. reakce na lepek)

Zdroje informací

Odkazy

Interní

Externí

Knihy