Inspirace krajinou

Stručně

Pro docílení přehlednosti jsou témata uváděna ve více úrovních:

1. úroveň – Přehled – základní informace o tématu

2. úroveň – Podrobnosti – rozšířené informace k podrobnějšímu seznámení se s vybraným tématem rozdělené do kapitol, seznamy

3. úroveň – Detaily – vybrané informace s detailními údaji (například tabulky, vybrané položky ze seznamu atd.)

Pozorné čtení

Text je pokud možno zbaven balastu slov, tedy napsán stručně, často formou “seznamů”. To ale neznamená, že se text má číst rychle a povrchně. Naopak, čtení je potřeba věnovat dostatek času, pozornosti, přemýšlení, dávání do souvislostí, kriticky při čtení myslet.

Zdravě

Poznámka: Modré texty jsou odkazy na příslušné stránky tohoto webu.

Inspirace pro kvalitní život zaměřená na:

Tělo:

Výživu:

Vztahy:

Podpůrné části

Hledání:

Seznamy:

O mně