Základní informace

Sexualita není špinavá nebo sprostá. Je to báječná součást života.

  • anatomické, hormonální a reprodukční rozdíly mezi mužem a ženou;
  • souhrn projevů chování a cítění, tedy dispozice k určitému chování a cítění vyplývající z tělesných i psychických rozdílů mezi pohlavími, včetně reprodukčních jevů a aktivit;
  • erotické projevy a chování se pod pojem sexuality zpravidla zahrnují i tehdy, nejsou-li pohlavně specifické;
  • rozdílné sociální role.

U sexuality:

  • nezáleží na věku, pokud nemáme nějaká omezení, například zdravotní;
  • je dobrý a dlouhodobý partnerský vztah ku prospěchu;
  • je její vnímání u muže a ženy rozdílné.

Sexualita Podrobně