Obsah stránky

Základní informace podrobněji

Alzheimerova choroba (nemoc) patří k nejčastějším příčinám úmrtí a stává se osobní tragédií i problémem společnosti. Narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Alzheimerovu nemoc poprvé popsal německý lékař Alois Alzheimer v roce 1907. Alzheimerova choroba bývá nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. Zdá se, že důležitá je i kvalita spánku, která může ovlivnit rozvoj neurodegenerativních poruch.


Příčiny

Jednoznačné příčiny nejsou ještě zcela známy. Navíc jsou velmi komplikované a pravděpodobně i poměrně variabilní.

 • familiární Alzheimerova choroba: často se objeví již před 60. rokem života, velký význam mají genetické příčiny
 • sporadická Alzheimerova choroba (85–90 % všech případů): první příznaky se objevují typicky mezi 60. a 70. rokem života. Obvykle je způsobena vrozenými mutacemi v některých důležitých genech.
 • hromadění bílkoviny (proteinu) amyloidu beta v mozku:
  • předpoklad: ve všech případech nakonec vede nemoc k hromadění amyloidu beta v mozkové tkáni. Pokud tělo produkuje příliš amyloidu beta nebo není dostatečně rychle rozkládán a odstraňován, vznikají tzv. amyloidní plaky – oblasti mozku především v hipokampu a mozkové kůře, s velkou koncentrací akumulovaného amyloidu beta. Dochází k poškození nervových synapsí a axonů, tedy důležitých mozkových struktur, jejichž narušení vede k širokému spektru neurologických projevů.
  • stárnutí: ve stáří se zhoršuje schopnost mozku čistit od amyloidu beta. Ten se začne měnit do jiné formy, tzv. oligomeru, který je toxický.
  • spánek: jde o pochopení fungování glymfatického systému, tedy cévního detoxikačního systém mozku, který je klíčový pro jeho každodenní „očistu“ a který funguje pomocí sítě kanálků v mezibuněčném prostoru. Jde o kanálky cév, které se otevírají, když spíme, zejména během hlubokého spánku, v takzvané čtvrté fázi NREM spánku. Právě při hlubokém spánku se mohou kanálky zcela otevřít a vymýt veškerý metabolický odpad z prostorů mezi mozkovými buňkami, a to včetně amyloidu beta.
   • přerušování spánku – obstrukční spánková apnoe: člověk opakovaně přestává dýchat během spánku. Kvůli zástavám dechu je narušen přísun kyslíku do těla a to ovlivňuje jeho zdraví i kvalitu spánku. Mozek při každé zástavě dechu vysílá signál, že je třeba se probudit a pak je nemožné dosáhnout hluboké fáze spánku. Projevem je chrápání a nadměrná denní spavost. Pokles koncentrace kyslíku v krvi má dlouhodobý vliv kromě mozku i na srdce
   • denní podřimování: to může být varovným signálem pro vznik mírné kognitivní poruchy nebo Alzheimerovy choroby.
  • věk: kvalita a délka hlubokého spánku se stárnutím zkracuje a tím pádem se amyloid beta méně odstraňuje. Současně s tím stárnutím ubývá průchozích kanálků.

Příznaky

Počáteční (rané) stádium

Člověk s Alzheimerovou chorobou například:

 • zapomíná: každý někdy na něco zapomene, ale zdravý člověk si nakonec vzpomene
 • odkládá věci na jiné místo: na rozdíl od běžného odložení, například mobilu, a následně jeho hledání, nemocný odkládá věci na nesmyslná místa, například dá mobil do lednice
 • obtížně se dorozumívá, má problémy s řečí: v důsledku nevzpomenutí si na to správné slovo je nahrazeno tak, že věta přestává dávat smysl (pozor, neplést si to s řečí politiků)
 • je dezorientován: bloudí na známých místech, ztrácení se na místech dříve dobře známých, problém jak se dostat domů, apod.
 • problémy v čase: neví co je za den, měsíc či rok, při pohledu na hodiny vůbec netuší, co to znamená, kolik je hodin
 • má změny nálady: zdravý člověk má vázanou náladu na emoce a události kolem sebe, u nemocného je změna náhlá, bez zjevné příčiny, úzkost, strach, deprese
 • změna osobnosti: objevuje se zmatenost, podezíravost, vztahovačnost, sobeckost
 • ztrácí iniciativu a zájem o koníčky: nemocný se musí k nějaké činnosti neustále nutit, vyhýbá se lidem, bojí se toho, že si lidé všimnou jeho potíží
 • abstraktní myšlení: nemocný má například problém s placením účtů, protože neví, co to znamená co je tam napsané (v dnešní době je to navíc problém i pro zdravé rozšifrovat například platbu za energie, za nájem), může mít problém s vařením, protože neví postup, nemá potřebné potraviny, atd.
 • vykonávání každodenních činností: nemocný v zimě vyjde do mrazu v letním oblečení, v létě naopak v zimním, problémy s nakupováním, hygienou, ovládání spotřebičů, atd.

Druhé (střední) stádium

Prohlubují se problémy a potíže z počátečního stádia, nemocný například:

 • potřebuje pomoc: při osobní hygieně, oblékání, s nákupem, při jídle, na procházce, s dopravou k lékaři
 • nemůže být dlouho bez dozoru: může nechat téct vodu, nezavře plyn na sporáku, nechá v zimě otevřené okno
 • špatně komunikuje: je zmatený, podezíravý, na něco si vzpomene, ale neví jak to sdělit

Třetí (pozdní) stádium

Nemocný již není schopen se o sebe postarat, potřebuje neustálou péči. Nepoznává své blízké, nerozumí svému okolí, neumí se vyjádřit, má problémy s chůzí, s jídlem a pitím, inkontinencí, hubne, má poruchy spánku, je tělesně připoután na lůžko, tělesně strádá.


Tipy

 • Důležitá je včasná diagnóza. Nemoc zatím nelze vyléčit, pouze zmírnit její důsledky.
 • Lék na Alzheimerovu chorobu: v USA se dostal do třetí fáze testování lék (pilulka) ALZ-801, který by měl přijít na trh v letech 2024 nebo 2025. Firmu na vývoj založil v roce 2013 český neurolog Martin Tolar.

Zdroje informací

Odkazy

Interní

 • Mozek – podrobně: mozek je orgán, který slouží jako organizační a řídící centrum nervové soustavy obratlovců.
 • Spánek – podrobně: je útlumová a odpočinková fáze organismu, kde kvalitní spánek představuje jednu ze základních tělesných potřeb.

Externí

Knihy