Obsah stránky

Základní informace

Inzulinový index (II) slouží k určení inzulinové odpovědi těla na různé druhy potravin. Tento index je velmi podobný glykemickému indexu, avšak nespoléhá se pouze na hodnocení vhodnosti dané potraviny podle zvýšení glykemie. Je založen na sledování množství vyloučeného inzulinu na různé potraviny. Je vhodný především při hodnocení potravin obsahujících vysoký podíl bílkovin (kde je téměř nulový glykemický index) a jiných potravin způsobujících nepřiměřenou reakci sekrece inzulinu v poměru k jejich sacharidovému zatížení.

Studie z roku 1997, publikovaná v The American Journal of Clinical Nutrition, objevila, že ačkoli k nejmarkantnějšímu zvýšení hladiny inzulinu dochází při konzumaci potravin s vyšším obsahem sacharidů, naše tělo reaguje menším zvýšením i u potravin s nulovým obsahem sacharidů, ale s podílem bílkovin. U sacharidových zdrojů tedy bude glykemický index velmi často odpovídat inzulinovému indexu. U zdrojů bílkovinných je glykemický index roven nule, přesto se může v menší míře uvolňovat inzulin a mohou mít tzv. inzulinový index.


Funkce v těle

  • V beta buňkách slinivky břišní se tvoří hormon inzulin. Ten se z nich v pulzních dávkách vylučuje trvale po celých 24 hodin denně. To je základní množství inzulinu tvořící 50 %.
  • Pokud sníme potravu se sacharidy, tak se do krevního oběhu vyloučí další inzulin v závislosti na hodnotě glykemie (krevního cukru), tedy množství glukózy v krvi. Čím je více glukózy v krvi, tím větší je vylučování inzulinu. Úkolem inzulinu je snižování hodnoty glykémie tím, že glukózu z krve dostává do cílových buněk, které mají pro inzulin specifický receptor. Nejtypičtějšími cílovými buňkami pro inzulin jsou buňky tkáně svalové, jaterní a tukové. Inzulin tedy působí tak, že ukládá glukózu nejprve do zásoby ve formě svalového a jaterního glykogenu, ale protože má tělo jen omezenou kapacitu pro jeho uložení, začne ho ukládat ve formě tuku.
  • Poslední možností pro vyloučení malého množství inzulinu z beta buněk jsou bílkoviny v potravě. Ty obsahují určitou část aminokyselin, které jsou tzv. glukogenní. Jsou to takové aminokyseliny, které mohou být procesem glukoneogeneze převedeny na glukózu.

Tipy

  • Inzulinový index se v praxi nevyužívá, protože v běžné praxi stačí používat glykemický index, protože potraviny s vysokým inzulinovým indexem mají též vysoký glykemický index. Navíc hodnoty inzulinového indexu se stanovují obtížně.

Zdroje informací

Odkazy

Interní

Externí

Knihy