Obsah stránky

Základní informace

Nemoc (choroba, onemocnění) je patologický (chorobný) stav těla, porucha zdraví, která je projevem změny funkcí buněk a v důsledku i morfologickým (vnějším) poškozením těchto buněk, tkání a orgánů. Je to stav organismu vznikající působením zevních či vnitřních okolností narušujících jeho správné fungování a rovnováhu. Nepřítomnost nemoci je zdraví, tedy stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, který je výsledkem souladu ve vzájemném působení organismu a prostředí.

Přesnou klasifikaci nemocí komplikuje fakt, že různé nemoci mohou způsobovat stejné nebo téměř stejné potíže (či vůbec projevy), a naopak že tatáž nemoc se může v konkrétních případech projevovat různými způsoby a působit různé potíže. Každý jsme zkrátka jiný. Nejproblematičtější z hlediska zařazení pod pojem nemoc jsou stavy, jimž se věnuje psychiatrie. Používá se pro ně souhrnné označení duševní poruchy a poruchy chování.

Postup onemocnění ve smyslu zhoršení je progrese, ve smyslu zlepšení regrese.


Seznam vybraných nemocí

Alergie může být buď na kasein (asi 80 % bílkovin) nebo na syrovátkové bílkoviny. Zapojuje se imunitní systém.
Narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku.
Vysoce infekční onemocnění způsobené koronavirem SARS-CoV-2.
Souhrnný název pro skupinu závažných chronických onemocnění, která se projevují poruchou metabolismu sacharidů. Rozlišují se dva základní typy: diabetes 1. typu a diabetes 2. typu, které vznikají důsledkem absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu (hormon snižující hladinu cukru v krvi).
Nemoc obvykle charakterizovaná opakujícími se záchvaty akutní zánětlivé artritidy, projevující se zarudlým, velmi citlivým a horkým otokem kloubu. V 50 % bývá postižen kloub u kořene palce u nohy. Dna je způsobena zvýšenou hladinou kyseliny močové v krvi.
Chronický zánět
Je vždy patologický – organismus poškozující, jako důsledek opakovaného nebo neléčeného akutního zánětu, ale i jako primárně chronický, kdy hlavně buňky imunitního systému masivně infiltrují do tkáně.
Důvodem nesnášenlivosti laktózy je to, že v těle buď zcela chybí enzym laktáza, nebo jej tělo vyrábí v nedostatečném množství.
Jedná se o velmi častou oční refrakční vadu zraku, která se projevuje špatným viděním do dálky. Hlavním znakem myopie je neostré nebo zamlžené vidění na delší vzdálenost.
Krevní tlak pod hodnoty normálního nižšího tlaku 90/60 mm Hg.
Jsou definovány jako zvýšené až nadměrné hromadění tuku v těle, které představuje zdravotní riziko.
Je to jedna z poruch příjmu potravy vyznačující se nepřiměřeným zájmem až posedlostí “zdravou výživou”. Nadšení do zdravého stravování se stane úchylkou pouze v případě, když jsou negativně ovlivněny stravovací zásady, které postupně vedou k omezení konzumace většiny potravin. To často vede jak k úplnému půstu (hladovění), tak k jednostrannému upřednostňování jednoho konkrétního druhu potravin (například zeleninových šťáv) anebo k nadměrné závislosti na detoxikačních dietách a kúrách.
Jedná se o hluboce zakořeněné a trvalé vzorce chování, ukazující neměnnou odpověď na širokou škálu osobních a sociálních situací. Reprezentují extrémní nebo významné odchylky od způsobů, kterými průměrný člověk v dané kultuře vnímá, myslí, cítí a zvláště má vztahy k druhým.
Jedná se o poruchu trávicího ústrojí s častějším vyprazdňováním řídké a málo formované stolice, které se opakuje několikrát za den.
Jedná se o stav organismu, který je obecnou odezvou na jakoukoliv výrazně působící zátěž (skutečnou či domnělou) – fyzickou nebo psychickou, při které se uplatňují obranné mechanismy, které umožňují přežití organismu při tomto nebezpečí.
Syndrom vrátného
Též syndrom domovníka, malého šéfa, šatnáře, komplex náhlého božstva. Nemoc, která postihuje nejnižší formy vyšších primátů. Realizuje se v touze „malého člověka“ co nejlépe využít své malé síly. Jinými slovy, „zavřít a nepustit“, kompenzovat si vědomí vlastní bezvýznamnosti a bezvýznamnosti pracoviště, které má ve svém držení.
Krevní tlak nad hodnoty normálního vyššího tlaku 140/90 mm Hg.

Seznam vybraných statistických údajů

Diabetes 2. typu

 • Rok 1960
  • USA: 1 člověk ze 100
 • Rok 2000
  • Česká republika: 6,5 člověka ze 100 se léčilo, cca 200 tisíc o ní zatím neví
 • Rok 2015
  • USA: 9,4 člověka ze 100
  • Česká republika: 8,6 člověka ze 100 se léčilo, cca 300 tisíc o ní zatím neví

Zdroje informací

Odkazy

Interní

Externí

Knihy