Obsah stránky

Základní informace

Energetická hodnota potravin vyjadřuje množství energie, kterou organismus přijme při jejím strávení. Obecně energie se udávají v kaloriích, resp. v joulech. U potravin je užívána jednotka kilokalorie (kcal), resp. kilojouly (kJ), přitom 1 kcal=4,185 kJ. Často bývá tato hodnota uváděna pro 100 g potraviny.

Trochu teorie

Jíme nepravidelně, v časovém odstupu, ale buňky těla musí mít zajištěn pravidelný přísun energie. Zařízeno je to tak, že v rámci fotosyntézy, složitého biochemického procesu, dochází k přeměně přijaté energie světelného záření na energii chemických vazeb, například v zelených rostlinách. Tyto složité molekuly obsažené v potravě živočichů se v jejich těle uvolňují a následně ukládají jako chemická energie ve formě tzv. makroergních sloučenin. To jsou takové sloučeniny, při jejichž následném hydrolytickém štěpení se uvolní velké množství zásobní energie. Patří k nim zejména ATP (adenosintrifosfát), ADP (adenosindifosfát), GTP (guanosintrifosfát) a další. Všechny slouží jako volný přenos energie v buňce. Buňky si tak plynule odčerpávají potřebné množství energie a přísunem živin se tyto vazby opět obnovují.

Pokud přijme tělo takové množství sacharidů, tuků a bílkovin, že to stačí nejen na obnovu všech makroergických vazeb, začne vytvářet některé zásobní sloučeniny, ve kterých si nadbytečně přijatou energii uchovává na “horší časy”. Nejdůležitějšími zásobními sloučeninami jsou glykogen a zejména pak tuky.

Veškerá energie uvolněná v těle z živin se nakonec přemění v teplo. Velikost energetické přeměny živin lze tedy stanovit změřením množství tepla, které se v těle vytváří. Přeměna energetických živin, tedy sacharidů, tuků a bílkovin (proteinů), vede na konci k oxidaci, tzn. ke spálení za přítomnosti kyslíku. Je jedno, zda se daná živina spálí najednou v kalorimetru, nebo proběhne proces postupné oxidace v těle. V obou případech je množství uvolněného tepla stejné. Neplatí tedy následující: “Není kalorie jako kalorie.” JE!

Rozdíl je mezi spalným teplem v kalorimetru a teplem (energií) využitelným v těle z dané živiny, fyziologická energetická hodnota živiny, tj. množství energie, které se skutečně v organismu uvolní a využije. Zde platí následující vztahy mezi spalným teplem a fyziologickými energetickými hodnotami v živinách v kJ/g:

 • sacharidy: spalné teplo je 17,2 kJ/g a 17,2 kJ/g je fyziologická energetická hodnota
 • tuky: spalné teplo je 39,1 kJ/g a 38,9 kJ/g je fyziologická energetická hodnota
 • bílkoviny: spalné teplo je 23,4 kJ/g a 17,2 kJ/g je fyziologická energetická hodnota

U bílkovin vzniká ještě jako odpad močovina, která obsahuje určité množství energie. U bílkovin záleží na celkovém energetickém příjmu a na fyzické aktivitě. Při zvyšování fyzické aktivity se zvyšuje výdej energie a současně tělo vyžaduje vyšší dodávku energie v přijímané potravě. Při vysokém příjmu bílkovin se navíc promítá do celkové bilance i čpavek vzniklý metabolickou činností střevních baktérií. Tělo tedy musí na močovinu přeměnit i čpavek, který vznikl z bílkoviny, kterou využily bakterie a který se následně vstřebal do krve.


Energetická potřeba

Nejdůležitějšími zásobními sloučeninami jsou glykogen a zejména pak tuk.

Glykogen

Glykogen je životně důležitý, tak musí být vždy po úbytku doplněn.

 • zvýšená zátěž: dojde k poklesu jeho zásoby
 • doplnění:
  • přednostně: tělo použije svalový laktát – obvykle se takto doplní 30-40 %
  • následně: získání z tráveniny ve střevě
  • nakonec: když již není z čeho brát, začne se glykogen vytvářet ze svalové bílkoviny

Podrobně viz glykogen

Tuky

Tuky nejsou životně důležité. Pokud tělo dostává nadbytek energie, tak:

 • nadbytek živin – dodané energie:
 • nejprve: ukládání svalového tuku – ten se při fyzické aktivitě využívá nejdříve
 • následně: ukládání tuku v oblasti břicha, kolem orgánů trávicí soustavy
 • nakonec: ukládá se tuk podkožní a nadále ve svalech a vnitřních orgánech

Podrobně viz tuk


Metabolismus

Jedná se o energetickou a látkovou přeměnu, tedy soubor chemických reakcí v organismech, které udržují jejich život.

Bazální metabolismus

Je to množství energie vydané organismem v klidovém stavu za běžných teplotních podmínek a na lačno, tedy kdy nepracuje trávicí soustava. Měří se spotřeba kyslíku (nepřímá kalorimetrie), protože k oxidaci živin je potřeba kyslík, jehož spotřeba je přímo úměrná metabolické aktivitě. Závisí na pohlaví (muž > žena), tělesné výšce (vyšší > nižší), věku (vyšší věk < nižší věk, u mužů klesá setrvale, u žen je mezi 20-40 lety konstantní).

Metabolický ekvivalent – MET

Je to velmi orientační hodnota, která vyjadřuje množství kyslíku či energie, které tělo využívá během tělesné aktivity. Jednotka MET vyjadřuje poměr metabolické rychlosti průměrného člověka při určité aktivitě v porovnání s jeho metabolickou rychlostí v klidu. A tady je problém, protože je to vztaženo k průměrnému člověku, tedy obecně dost nepřesný údaj. Záleží na tom, jakou odchylku má člověk od stanoveného průměru. Lze alespoň porovnat úroveň námahy a energie vynaložené, když lidé s různou hmotností vykonávají stejnou fyzickou aktivitu, nebo se může porovnat aerobní intenzita a energetické výdaje různých fyzických aktivit, když je provádí jedna osoba.

1 MET je ekvivalent energie nebo kyslíku, které tělo používá v klidu. Jedná se o metabolickou rychlost, při které tělo spotřebovává 3,5 ml kyslíku na kilogram tělesné hmotnosti za minutu. Například aktivita s hodnotou 5 MET znamená, že člověk vydal 5x více energie a kalorií, než kdyby odpočíval, v klidu seděl.

Příklady výpočtu:

 • Chůze s ekvivalentem 5 MET po dobu 30 minut: 5 MET x 30 minut = 150 MET/min.
 • Běh o rychlosti 8 km/hod s ekvivalentem 8 MET po dobu 60 minut: 8 MET x 60 minut = 480 MET/min.

Pokud si takto vypočítáte za pomoci následující tabulky všechny hodnoty za týden, která sečtete, můžete zjistit, jak na tom jste. Doporučení WHO (Světové zdravotnické organizace) je 600-1200 MET minut za týden. Větší zdravotní prospěch se dosáhne při hodnotách 3000-4000 MET minut za týden.

Příklady hodnot MET

Aktivita
MET
běh/chůze, složka běhu kratší než 10 minut6.0
běh, 8,0 km/h8.0
běh, 8,36 km/h9.0
běh, 9,65 km/h10.0
běh, 10,8 km/h11,0
běh, 11,26 km/h11.5
běh, 12,07 km/h12.5
běh, 12,87 km/h13.5
běh, 13,84 km/h14.0
běh, 14,48 km/h15.0
běh, 16,09 km/h16.0
běh, 17,54 km/h18.0
domácí úklid obecně3.0
fotbal - rekreačně7.0
golf, obecně4.5
gymnastika4.0
hokej - lední, pozemní8.0
hrabání trávníku4.3
chůze 4,0 km/h, pevný povrch3.0
chůze 4,0 km/h, z kopce2.8
chůze 4,8 km/h, mírné tempo, pevný povrch3.3
chůze 5,6 km/h, do kopce6.0
chůze 5,6 km/h, svižně, pevný povrch, chůze jako cvičení3.8
chůze 6,4 km/h, pevný povrch, velmi svižné tempo5.0
chůze 7,2 km/h, pevný povrch, velmi, velmi svižné tempo6.3
chůze/běh, hraní s dětmi - rázné, pouze aktivní čas5.0
chůze/běh, hraní s dětmi - střední, pouze aktivní čas4.0
chůze do schodů5.0
jízda na bruslích na ledu, obecně7.0
jízda na kole < 16,1 km/h, volný čas4.0
jízda na kole > 32,18 km/h, závod16.0
jízda na kole 16,1-19,15 km/h, volný čas, pomalu, lehké úsilí6.0
jízda na kole 19,3-22,37 km/h, volný čas, mírné úsilí8.0
jízda na kole 22,53-25,59 km/h, závod nebo volný čas, rychle, energické úsilí10.0
jízda na kole 25,75-30,58 km/h, závod nebo volný čas, velmi rychle12.0
jízda na kolkečkových bruslích 7.0
jízda na koni, obecně4.0
jogging na místě8.0
jogging, obecně7.0
klavír, varhany, trubka, housle 2.5
kytara - rokenrol 3.0
létající talíř, obecně3.0
ležení u televize1.0
lyžování, běžky, 4 km/h, lehká aktivita7.0
lyžování, běžky, 6,5-7,8 km/h8.0
lyžování, běžky, 8,0-12,7 km/h9.0
mytí nádobí2.3
odporový silový trénink5.0
plavání - kraul, rázné úsilí11.0
plavání - kraul, střední nebo lehké úsilí8.0
plavání - motýlek11.0
plavání - prsa10.0
potápění3.0
sekání trávníku - chůze, elektrická sekačka5.5
sekání trávníku, obecně5.5
sexuální aktivita obecně, střední úsilí1.3
sezení - studium, obecně1.8
sjezdování, lehké úsilí5.0
sjezdování, rázné úsilí - závod8.0
sjezdování, střední úsilí6.0
skákání přes švihadlospan style="color: #33CC66;">10.0
stlaní postele2.0
stojící - umění a řemesla - lehká zátěž1.8
stojící - umění a řemesla - střední zátěž3.0
tanec - balet, klasika, moderna6.0
tenis, dvouhra6.0
vaření2.5
volejbal, utkání4.0
vysávání3.5

Tipy

Striktní vysokoproteinová dieta zajišťuje ve skutečnosti nižší energetický příjem, než jaký vychází klasickým nutričním výpočtem. Zdánlivě je tedy tato dieta vhodná pro redukci váhy, ale z důvodu nadprodukce čpavku a jeho vlivu na urychlování stárnutí buněk je z fyziologického hlediska nežádoucí a nevhodná zejména pro věkovou kategorii nad 40 let.

 • Pozor na tvrzení: “Není kalorie jako kalorie.” Toto tvrzení je chybné! Kalorie je vždy stejnou kalorií, tedy jednotkou energie, resp. tepla. Něco jiného je, jak dokáže tělo využít energii z přijatých energetických živin, tedy z bílkovin (proteinů), sacharidů a tuků.

Zdroje informací

Odkazy

Interní

 • Bílkoviny (proteiny): jsou podstatou všech živých organismů. Jedná se o přírodní látky složené z 20, resp. 23 aminokyselin, které jsou vzájemně pospojovány (bílkovinu tvoří nad 100 aminokyselin).
 • Glykogen: je zásobní polysacharid, zdroj rychlé energie, uložený ve svalech a částečně v játrech.
 • Sacharidy: jeden ze tří zdrojů energie těla.
 • Tuky (a oleje) – podrobně: patří v lidské výživě k nejvydatnějšímu zdroji energie v potravě.

Externí

Knihy