Základní informace

Výchova (edukace) je/by měla být cílevědomá, plánovitá a všestranná činnost směřující k přípravě člověka pro jeho společenské úkoly a osobní život. Výchova je celoživotní působení na procesy lidského učení a socializaci s cílem přeměny člověka po všech stránkách, tedy tělesné i duševní. Výchova je zprostředkování znalostí (vzdělání), dovedností a postojů, které jsou přítomny v dané společnosti a které se pokládaly a pokládají za důležité, předat dalším generacím.

Styly výchovy

  • Demokratický, harmonický, integrační, kooperativní: prvky demokracie a pochopení.
  • Autoritářský, dominantní: přísné dodržování příkazů vychovatelů.
  • Liberální: benevolentnost vychovatelů, malé požadavky na dítě, nízký stav kontroly a sociální zodpovědnosti.
  • Zanedbávající: nedbalost rodičů o děti, rodiče se starají pouze o svoje aktivity.
  • Nadměrně ochranný: takzvaná „opičí láska“, rodiče nenechají dítěti žádný prostor pro jeho vlastní aktivitu.
  • Disharmonický: vyznačuje se rozporuplností, neexistují jednotná a jasná výchovná pravidla.

Tipy

  • Přiměřenost ve všech směrech: dítě neví, co je správné; když si dítě může dělat, co chce, tak zkouší víc a víc – výsledkem je nešťastný agresivní jedinec.
  • Rodičům více dětí: nebudete nikdy nikým oceněni za veškerou práci a starost, mnohdy sebeobětování, ale prožijete plný život.
  • Svěřování dítěte k výchově někomu jinému: nedivte se pak, že je dítě vychované jinak, než byste si představovali.
  • Nedbejte na výchovné trendy, ale klaďte si jednoduché otázky a poctivě na ně hledejte odpovědi, například: Je právě toto (dosaďte si cokoliv) pro moje dítě prospěšné, a proč? A naopak. Proč toto není prospěšné, a proč?