Obsah stránky

Základní informace podrobněji

Inzulin (též inzulín) je anabolický hormon produkovaný beta-buňkami slinivky břišní, který snižuje hladinu cukru v krvi ukládáním přebytečné glukózy (krevního cukru). Vylučování (sekrece) inzulinu do krevního oběhu je závislé na hodnotě glykemie. Čím je více glukózy v krvi, tím větší je vylučování inzulinu. Tělo má omezenou kapacitu pro ukládání glykogenu (glykogen se v těle tvoří z glukózy) a u dospělého je schopno uložit 250-400 gramů, u sportovců až 800 gramů glykogenu. V případě, že se tělu dodá glykogenu více, než je schopno uložit, aktivuje se inzulin a nadbytek se začne ukládat do tělesných tuků.

Kdo má tělo hodně citlivé na inzulin, tomu stačí menší zvýšení hladiny inzulinu v těle pro zpracování sacharidů. Proto existují lidé, kteří ať sní co sní, jsou stále hubení. Mají vysokou citlivost na inzulin a ten jim nikdy závratně nestoupá. Pokud je hladina inzulinu dostatečně nízká, mastné kyseliny jsou přeměněny na energii a inzulin je nezpracuje = hubnete, nebo nenabíráte na váze. Jakmile se hladina inzulinu zvýší, úbytek tuků z těla se zastaví. Lidé trpící rezistencí na inzulin (například diabetici 2. typu), vyžadují větší dávku inzulinu k zpracování přijatých sacharidů. Jsou málo citliví na inzulin. Vyšší hladina inzulinu = větší ukládání tuků v těle = tloustnutí (možnost nadváhy až obezity).


Vazba mezi inzulinem a energetickými živinami

 • Sacharidy stimulují produkci inzulinu vždy, i když různě intenzivně a různě dlouho v závislosti na svém typu. Proto se doporučuje v jednom jídle jíst maximálně 30 g!
 • Bílkoviny provokují produkci inzulinu mnohem méně než sacharidy, ale jsou toho schopny – obsahují určitou část aminokyselin, které jsou tzv. glukogenní. Jsou to takové aminokyseliny, které mohou být procesem glukoneogeneze převedeny na glukózu.
 • Tuky jsou jedinou potravinou, po jejíž konzumaci nedojde k produkci inzulinu – jejich glykemický index je nula. To je hlavní důvod, proč je možné zdravých tuků konzumovat více, než se dosud doporučovalo a proč je vhodné je konzumovat s každým jídlem.

Funkce v těle

 • Inzulin je do krve vylučován průběžně bez ohledu na příjem potravy (tj. základní vylučování inzulinu – je to 50 % veškerého vyloučeného inzulinu během 24 hodin), na zbývajících 50 % celkové spotřeby inzulinu připadá jídlem podnícené vylučování.
 • Čím vyšší je glykemický index potraviny, tím rychleji hladina krevního cukru v krvi stoupne a tělo uvolní více inzulinu, aby mohlo tuto energii uložit.
 • V tukové tkáni inzulin zvyšuje tvorbu tuků – proto se při diabetu 2. typu nebo při zvýšené spotřebě inzulinu tloustne.
 • Citlivost těla na inzulin se během dne mění – nejvyšší je ráno, nejnižší večer.

Nedostatek

 • Cukrovka (diabetes) 1. typu – charakteristická je úplná absence inzulinu v těle:
  • začíná obvykle v dětství či dospívání;
  • v některých případech je možný i pozdní vznik tohoto onemocnění po třicátém roce věku, pak ho označujeme jako LADA (latent autoimmune diabetes in adults), tedy pomalu probíhají cukrovka dospělých.

Nadbytek

Terapeutické použití

 • Ke spalování tuků dochází v okamžiku snížení hladiny inzulinu v těle a zvýšení aktivity růstového hormonu. Růstový hormon je velmi silný hormon, který je zodpovědný za mnoho pozitivních metabolických funkcí, z nichž v této souvislosti je nejzajímavější uvolnění mastných kyselin, tedy tuků. V případě, že je potřeba mít vysokou hladinu růstového hormonu, musí se snížit hladinu inzulinu v těle. Růstový hormon a hladina inzulinu jsou nepřímo úměrné. Jeden je vysoký, druhý je nízký.

Výskyt

 • hormon inzulin je produkovaný beta-buňkami slinivky břišní

Tipy


Zdroje informací

Odkazy

Interní

 • Aminokyseliny: při dodání energie je nejdůležitější reakcí aminokyselin jejich řetězení – spojování v peptidy a proteiny (bílkoviny)
 • Bílkoviny (proteiny): – podrobně: jsou podstatou všech živých organismů. Jedná se o přírodní látky složené z 20, resp. 23 aminokyselin, které jsou vzájemně pospojovány (bílkovinu tvoří nad 100 aminokyselin).
 • Cukrovka (diabetes mellitus): souhrnný název pro skupinu závažných chronických onemocnění, která se projevují poruchou metabolismu sacharidů
 • Glykemický index: je index rychlosti vstřebávání sacharidů do krve. Zjednodušeně vyjadřuje rychlost, za jakou se sacharidy obsažené v přijímané potravě přemění v trávicím traktu na glukózu a ta se dostane do krevního oběhu.
 • Glykemie: krevní cukr, koncentrace glukózy v krvi.
 • Glykogen: je zásobní polysacharid, zdroj rychlé energie, uložený ve svalech a částečně v játrech.
 • Inzulinová rezistence: představuje nízkou citlivost buněk vůči působení inzulinu a proto ho začne slinivka vytvářet nadměrné množství
 • Obezita: zvýšené až nadměrné hromadění tuku v těle, které představuje zdravotní riziko.
 • Sacharidy – podrobně: jeden ze tří zdrojů energie těla.
 • Tuky (a oleje) – podrobně: patří v lidské výživě k nejvydatnějšímu zdroji energie v potravě.

Externí

Knihy