Obsah stránky

Základní informace

Názor vyjadřuje specifické osobní hledisko jednotlivce, individuální stanovisko každého člověka, jedinečný postoj nějaké konkrétní osoby k určité skutečnosti. Je subjektivní, je vytvořen, interpretuje realitu, nemůže být ověřen, je prezentován v zaujatém jazyce. Názor je neutrální výrok o kterém se domníváme, že je pravdivý. Vyjádření názorů má mnoho sociálních funkcí, například posilování sociální soudržnosti. Názory často při vyjádření uvozují specifická slova, například: věřím, myslím, cítím, vždycky, nikdy, žádný, atd.


Charakteristiky

 • synonyma: mínění, pohled, postoj, představa, přesvědčení, smýšlení, stanovisko, úsudek
 • finta: lži a cílené dezinformace jsou vydávány za názory
 • mít správný názor: dokázat obhájit své argumenty a přesvědčit o tom druhé, aniž by se druhými manipulovalo
 • apel na názor: mluvčí prezentuje svůj názor namísto argumentu, prezentuje doložitelnou lež jako pravdu na základě toho, že se jedná o jeho názor. Opačný postup je ten, že mluvčí se snaží vyvrátit oponentovo podložené tvrzení tím, že se jedná o jeho názor.
 • názor jako obrana kontroverzních a často bezvýchodných pozic: zda má mluvčí právo na názor, či nikoliv, je irelevantní pro prosazení pravdivosti tvrzení. Faul spočívá v tom, že implicitně subjektivní a abstraktní názor nelze stavět proti konkrétním a objektivním faktům.
 • pravdivost názoru: pokud by mluvčí doložil pravdivost svého názoru, o faul by se nejednalo, ale také by tvrzení přestalo být primárně názorem a stal by se z něj objektivní fakt
 • konfirmační (potvrzovací) zkreslení: člověk má tendenci upřednostňovat ty informace a interpretace, které podporují jeho vlastní názor, a naopak ignorovat nebo podceňovat ty, které jsou v rozporu s jeho přesvědčením, případně vykládat nejednoznačné informace tak, aby byly v souladu s jeho názorem. Jedná se o častý důvod chybného uvažování. Potvrzovací zkreslení se vztahuje i na paměť (člověk má tendenci si pamatovat spíše to, co je v souladu s jeho názory) a na oblibu informačních zdrojů (člověk upřednostňuje ty, které podporují jeho přesvědčení).

Tipy

 • Každý má právo na vlastní názor, nikoliv na vlastní fakta. Mít nějaký názor má ale i své důsledky.
 • Za jak dlouho si na někoho nového uděláme názor? Řádově několika minut, někdy jen sekund trvá, než si někoho nového zařadíme například do kategorie: chytrý, milý, extravagantní, úspěšný, důvěryhodný, nebo jejich opak.
 • Pozor na potvrzovací zkreslení! Důsledkem je přehnaná důvěra ve vlastní názory a možnost, že člověk své názory zachová nebo dokonce posílí, i když se setká s důkazem, který je vyvrací. Jenom díky otevřenosti novým poznatkům se z emočně nabitých, zkratkovitých přesvědčení mohou stát racionální, zralé názory.
 • Buďte připraveni změnit názor, ale výhradně na základě prokázaných faktů. Změnit názor na základě dostupných faktů je nejracionálnější krok, kterého jsme jako lidé schopni.
 • Pozor na debatu vedenou útočně. Takto vedená debata nevede ke změně názoru, protože v ní nejde o fakta.

Související

 • Příjem nových informací – to, zda nás osloví nové informace, se řídí určitými zákonitostmi. Nestačí tzv. objektivní fakta. Ta mohou být pro jednoho argumentem, pro druhého útok na jeho identitu.

Zdroje informací

Odkazy

Interní

Externí

Knihy