Obsah stránky

Základní informace

Názor vyjadřuje specifické osobní hledisko jednotlivce, individuální stanovisko každého člověka, jedinečný postoj nějaké konkrétní osoby k určité skutečnosti. Je subjektivní, je vytvořen, interpretuje realitu, nemůže být ověřen, je prezentován v zaujatém jazyce. Názor je neutrální výrok o kterém se domníváme, že je pravdivý. Vyjádření názorů má mnoho sociálních funkcí, například posilování sociální soudržnosti. Názory často při vyjádření uvozují specifická slova, například: věřím, myslím, cítím, vždycky, nikdy, žádný, atd.


Charakteristiky

 • synonyma: mínění, pohled, postoj, představa, přesvědčení, smýšlení, stanovisko, úsudek
 • finta: lži a cílené dezinformace jsou vydávány za názory
 • mít správný názor: dokázat obhájit své argumenty a přesvědčit o tom druhé, aniž by se druhými manipulovalo
 • apel na názor: mluvčí prezentuje svůj názor namísto argumentu, prezentuje doložitelnou lež jako pravdu na základě toho, že se jedná o jeho názor. Opačný postup je ten, že mluvčí se snaží vyvrátit oponentovo podložené tvrzení tím, že se jedná o jeho názor.
 • názor jako obrana kontroverzních a často bezvýchodných pozic: zda má mluvčí právo na názor, či nikoliv, je irelevantní pro prosazení pravdivosti tvrzení. Faul spočívá v tom, že implicitně subjektivní a abstraktní názor nelze stavět proti konkrétním a objektivním faktům.
 • pravdivost názoru: pokud by mluvčí doložil pravdivost svého názoru, o faul by se nejednalo, ale také by tvrzení přestalo být primárně názorem a stal by se z něj objektivní fakt
 • konfirmační (potvrzovací) zkreslení: člověk má tendenci upřednostňovat ty informace a interpretace, které podporují jeho vlastní názor, a naopak ignorovat nebo podceňovat ty, které jsou v rozporu s jeho přesvědčením, případně vykládat nejednoznačné informace tak, aby byly v souladu s jeho názorem. Jedná se o častý důvod chybného uvažování. Potvrzovací zkreslení se vztahuje i na paměť (člověk má tendenci si pamatovat spíše to, co je v souladu s jeho názory) a na oblibu informačních zdrojů (člověk upřednostňuje ty, které podporují jeho přesvědčení).

Tipy

 • Každý má právo na vlastní názor, nikoliv na vlastní fakta. Mít nějaký názor má ale i své důsledky.
 • Za jak dlouho si na někoho nového uděláme názor? Řádově několika minut, někdy jen sekund trvá, než si někoho nového zařadíme například do kategorie: chytrý, milý, extravagantní, úspěšný, důvěryhodný, nebo jejich opak.
 • Pozor na potvrzovací zkreslení! Důsledkem je přehnaná důvěra ve vlastní názory a možnost, že člověk své názory zachová nebo dokonce posílí, i když se setká s důkazem, který je vyvrací. Jenom díky otevřenosti novým poznatkům se z emočně nabitých, zkratkovitých přesvědčení mohou stát racionální, zralé názory.
 • Buďte připraveni změnit názor, ale výhradně na základě prokázaných faktů. Změnit názor na základě dostupných faktů je nejracionálnější krok, kterého jsme jako lidé schopni.
 • Pozor na debatu vedenou útočně. Takto vedená debata nevede ke změně názoru, protože v ní nejde o fakta.

Zdroje informací

Odkazy

Interní

 • Dezinformace: je opakem pravdivé zprávy, tedy lživá, klamná, falešná informace, která má za cíl ovlivnit úsudek a názor jedince, více osob či celé společnosti, tak aby vyvolala zdání důvěryhodnosti a pravdivosti.
 • Fakt: česky skutečnost – je pojem pro jednotlivou poznanou a ověřenou dílčí skutečnost, je objektivní, popisuje realitu, může být ověřen, je prezentován v neutrálním jazyce, je nezávislý na pozorovateli.
 • Manipulace: označuje snahu o působení na myšlení a chování druhé osoby či více osob v negativním smyslu
 • Příjem nových informací: to, zda nás osloví nové informace, se řídí určitými zákonitostmi. Nestačí tzv. objektivní fakta. Ta mohou být pro jednoho argumentem, pro druhého útok na jeho identitu.

Externí

Knihy