Obsah stránky

Základní informace

Je možné jednoduše pomoci sobě i druhým. Proto postoje a jednání, která sledují prospěch druhého člověka, mohou, ale i nemusí být na úkor prospěchu nás. Takové jednání se nazývá altruistické, prosociální, například dobročinnost, nesobeckost nebo nezištnost. Protikladem altruismu je egoismus.

Prosociální chování

Pozitivním prosociálním chováním se rozumí takové sociální chování, které vede k pomoci druhému člověku či lidem. Tímto chováním člověk nepřináší užitek pouze sobě samému, ale i jiným lidem. Prosociální chování je založeno na neočekávání odměny. Vždy je jako odměna ale přítomen dobrý pocit. Prosociálním chováním může být například:

 • darování: peněz, věci
 • sympatie a porozumění: radost z úspěchu druhého, porozumění při tíživé situaci druhého
 • pomoc pro dosažení cíle: rozdělit se s druhým o něco, eliminovat násilníka
 • nabídka spolupráce: těm, kteří to potřebují, kteří něco nemohou nebo nedokáží bez pomoci druhého
 • podpora: psychická, finanční

Proč pomáháme

Jedno z možných vysvětlení říká, že každé chování je buď odměňováno, nebo trestáno a motivační zdroje prosociálního chování je tedy třeba hledat ve vlivech prostředí a výchovy. Při pomoci dále záleží na:

 • příčině: posouzení toho, co způsobilo nějakou situaci
 • sociálních normách: například reciprocita – pomůžeme tomu, kdo pomohl nám; sociální odpovědnost – pomoc tomu, kdo to potřebuje bez ohledu na odměně
 • empatii: schopnosti vcítění se, vidění světa očima druhého
 • víře ve spravedlivý svět: pokud si myslím, že svým chováním zmírním nespravedlnost světa, tak druhému pomůžu, pokud ne, nechám to být

Tipy

Jak lze pomoci sobě i druhým?

 • Rozkveťme – potom přijdou úžasné plody!
 • Pod “rozkvetením” si můžete představit cokoliv, čím krásným obohatíte sebe, druhé, společný prostor: dobrou náladou, humorem, naučením se něčemu, odpuštěním, pohlazením, pomocí, pozorností, úsměvem, vytvořením něčeho, zdoláním něčeho…

Zdroje informací

Odkazy

Interní

Externí

Knihy