Obsah stránky

Základní informace

Anglické slovo hoax [:houks:] v překladu znamená: falešnou zprávu, mystifikaci, novinářskou kachnu, podvod, poplašnou zprávu, výmysl, žert, kanadský žertík. Jako hoax lze také označit šířenou zprávu, která obsahuje nepřesné, zkreslující informace, účelově upravené polopravdy nebo směs polopravd a lží. V elektronické komunikaci je hoax speciálně nevyžádaná e-mailová nebo IM zpráva, která uživatele varuje před nějakým virem, prosí o pomoc, informuje o nebezpečí, snaží se ho pobavit apod. Hoax většinou obsahuje i výzvu žádající další rozeslání hoaxu mezi přátele, příp. na co největší množství dalších adres, proto se někdy označuje také jako řetězový e-mail.


Jak poznat hoax

  • hoax se snaží přesvědčit svojí důležitostí: šokující informace, nové nebezpečí, naléhavá pomoc
  • důvěryhodné zdroje varují: pisatel poplašné zprávy se snaží přesvědčit, že varování přišlo od důvěryhodných zdrojů, například Zdravotnická organizace zjistila
  • tajná informace unikla: údajná informace, o které oficiální média mlčí a nesmí se o ní mluvit, ale autor zprávy ji objevil a vyzývá k jejímu sdílení
  • výzva k dalšímu rozeslání – tento bod hoax obsahuje vždy!: Je hnacím motorem pro další šíření.
  • aktuálnost: občas se může jednat o původně opravdovou prosbu o pomoc, ale i ta svého největšího šíření dosáhne v době, kdy je již neaktuální

Čím hoax škodí

  • obtěžuje příjemce: opakovaný příjem nesmyslných zpráv
  • šíření tím nejhorším možným způsobem : předat dál se všemi adresami – dává se k dispozici obrovský seznam e-mailových adres náhodným příjemcům
  • vyzrazení důvěrných informací: například předání seznamu adres konkurenci; smyšlené petice – požadavek vyplnění různých osobních údajů včetně adresy a rodného čísla

Příklady hoaxů


Tipy

  • Informace ověřovat a vzdělávat se, abychom nenaletěli.

Související

  • Příjem nových informací – to, zda nás osloví nové informace, se řídí určitými zákonitostmi. Nestačí tzv. objektivní fakta. Ta mohou být pro jednoho argumentem, pro druhého útok na jeho identitu.

Zdroje informací

Odkazy

Interní

Externí

Knihy