Obsah stránky

Základní informace

Anglické slovo hoax [:houks:] v překladu znamená: falešnou zprávu, mystifikaci, novinářskou kachnu, podvod, poplašnou zprávu, výmysl, žert, kanadský žertík. Jako hoax lze také označit šířenou zprávu, která obsahuje nepřesné, zkreslující informace, účelově upravené polopravdy nebo směs polopravd a lží. V elektronické komunikaci je hoax speciálně nevyžádaná e-mailová nebo IM zpráva, která uživatele varuje před nějakým virem, prosí o pomoc, informuje o nebezpečí, snaží se ho pobavit apod. Hoax většinou obsahuje i výzvu žádající další rozeslání hoaxu mezi přátele, příp. na co největší množství dalších adres, proto se někdy označuje také jako řetězový e-mail.


Jak poznat hoax

  • hoax se snaží přesvědčit svojí důležitostí: šokující informace, nové nebezpečí, naléhavá pomoc
  • důvěryhodné zdroje varují: pisatel poplašné zprávy se snaží přesvědčit, že varování přišlo od důvěryhodných zdrojů, například Zdravotnická organizace zjistila
  • tajná informace unikla: údajná informace, o které oficiální média mlčí a nesmí se o ní mluvit, ale autor zprávy ji objevil a vyzývá k jejímu sdílení
  • výzva k dalšímu rozeslání – tento bod hoax obsahuje vždy!: Je hnacím motorem pro další šíření.
  • aktuálnost: občas se může jednat o původně opravdovou prosbu o pomoc, ale i ta svého největšího šíření dosáhne v době, kdy je již neaktuální

Čím hoax škodí

  • obtěžuje příjemce: opakovaný příjem nesmyslných zpráv
  • šíření tím nejhorším možným způsobem : předat dál se všemi adresami – dává se k dispozici obrovský seznam e-mailových adres náhodným příjemcům
  • vyzrazení důvěrných informací: například předání seznamu adres konkurenci; smyšlené petice – požadavek vyplnění různých osobních údajů včetně adresy a rodného čísla

Příklady hoaxů


Tipy

  • Informace ověřovat a vzdělávat se, abychom nenaletěli.

Zdroje informací

Odkazy

Interní

  • Příjem nových informací: to, zda nás osloví nové informace, se řídí určitými zákonitostmi. Nestačí tzv. objektivní fakta. Ta mohou být pro jednoho argumentem, pro druhého útok na jeho identitu.

Externí

Knihy