Obsah stránky

Základní informace

Komunikace ve smyslu interakce, působení, ovlivňování.

Obecné schéma

Vysílač → přenos informace + šum → Přijímač – ideální stav – co Vysílač vysílá, Přijímač přijímá
Vysílač → přenos informace + šum → Přijímač – nežádoucí stav – Přijímač přijal něco úplně jiného, než Vysílač vyslal
Kde:
 • Vysílačem může být například: zařízení, člověk…
 • Přenos informace, například kabelem, signálem…
 • Pod pojmem “šum” je možné si představit cokoliv, co brání správnému přenosu informace:
  • fyzické – rušivé vlivy vycházející ze zdrojů mimo komunikující subjekty, např.: ruch ulice, silné slunce, šum telefonu;
  • fyziologické – vlastní fyziologické bariéry u posluchače či hovořícího, např.: vady zraku, sluchu, výslovnosti, paměti;
  • psychické – kognitivní anebo mentálně rušivé vlivy, např.: předpojatost / stereotypy, nálada, očekávání, haló efekt;
  • sémantické – rozdíly pochopení významů.
 • Přijímačem může být například: zařízení, člověk…

Pokud se obě strany (vysílající i přijímající) správně “nevyladí” (aby si vůbec mohly rozumět) a “šum” se nesníží na minimum (aby nedorazilo správně například každé desáté slovo), může se stát cokoli!

Důvody, proč se přenos informace vůbec neuskuteční

 • Vysílač nevysílá, například první osoba nemluví, nepíše, nekomunikuje…; 
 • přenos informace neprobíhá, např. obě osoby se nesetkají, spojení bylo přerušeno…;
 • přijímač nepřijímá, např. druhá osoba neposlouchá, zabývá se sama sebou, apod.

Důvody, proč je přenos informace s chybami

 • Vysílač chybně vysílá: mluví neznámou řečí, chybně něco předpokládá a neověří si to, vyrábí něco, co nikdo nechce…;
 • problém je “na trase”, resp. s “šumem”. Čím více je šumu, tím méně a správně se informace přenese;
 • přijímač chybně přijímá: nevzdělává se, nevěnuje dostatečnou pozornost, apod.

Tipy

 • Buďte při  komunikaci “bdělí” a pozorní.
 • Když něčemu nerozumíte, tak se znovu zeptejte, dohledejte si informace.
 • Když Vám někdo nerozumí, nepochopil, co sdělujete, zkuste to říct jinými slovy, jinak.

Zdroje informací

Odkazy

Interní

 • Komunikace mezi lidmi – podrobně: Komunikace mezi lidmi je proces sociálního vzájemného působení (interakce) mezi dvěma nebo více osobami, při kterém probíhá sdělování a výměna informací. Cílem je (mělo by být) vzájemné pochopení a porozumění. Jedná se o proces nepřetržitý (komunikujeme neustále), neopakovatelný (vždy je to jinak, nově), nevratný (co se stalo, řeklo, je okamžitě minulostí – to nelze změnit, jen nově interpretovat).

Externí

Knihy