Základní informace

V každém vztahu vznikají konflikty, jsou přirozenou součástí života. Konflikt je jednou z náročných životních situací. Jako konfliktní vnímáme situaci, v níž je nutno vybrat jednu z určitých variant či alternativ. Čím jsou vztahy mezi konfliktními stranami užší, tím se může stát konflikt intenzívnějším. To často neplatí při krátkodobém, povrchním nebo obchodním vztahu.

Synonyma k pojmu konflikt: problém, hádka, rozpor, názorový střet, nedorozumění, spor, jiný názor.

Typy postojů

Dvojrozměrný model – orientace na cíle / orientace na vztahy (lidi):

  • Spolupracující: strategie výzva / výzva
  • Kompromisník: strategie minivýhra / miniztráta
  • Ustupující: strategie ústup-ztráta / výhra
  • Autoritář: strategie výhra / ztráta
  • Uhýbající: strategie únik-ztráta / výhra

Domácí násilí

Pro domácí násilí je typický blízký vztah mezi obětí a agresorem, které často spojuje i sociální okolí (děti, okruh známých, apod.). Toto násilí se odehrává ve velké míře v soukromí a proto zůstává často skryto.

Konflikty ve vztazích Podrobně

Domácí násilí Podrobně