Obsah stránky

Základní informace

Příběh o “mudrlantovi”

Poznámka: Slabší povahy a ochránci zvířat ať raději dále nečtou!

Jeden mudrlant se rozhodl, že zjistí, jaký je vztah mezi počtem nožiček blechy a jejím sluchem.

Mudrlant vzal cvičenou blechu a řekl jí: “Blecho, skoč!” A blecha skočila. Mudrlant byl velmi spokojený se vstupním ověřením sluchu blechy a její poslušnosti.

Inu, byl to mudrlant, navíc bez slitování, i utrhl bleše jednu nožičku. Bleše řekl: “Blecho, skoč!” A blecha skočila. Byla cvičená. Do poznámky si mudrlant napsal: “Když bleše utrhneme první nožičku, blecha stále slyší.”

Chudince bleše utrhl druhou nožičku, byl to systematik, a proto opět řekl: “Blecho, skoč!” A blecha skočila. Do poznámky si mudrlant napsal: “Když bleše utrhneme druhou nožičku, blecha stále slyší.”

A tak mudrlant pokračoval v trhání nožiček se stále stejným výsledkem, až bleše zůstala poslední nožička. Chudince bleše utrhl nelítostný mudrlant i poslední nožičku. “Blecho, skoč!”, řekl jí. Blecha nic. “Blecho, skoč!” Blecha stále nic! Ani po třetím pokynu bleše ke skoku se blecha ani nehnula.

Mudrlant si poznamenal skvělý vědecký poznatek: “Když bleše utrhneme všechny nožičky, přestává slyšet!”


Tipy

Nepřipomíná vám to náhodou něco?

  • “Abyste nebyli tlustí a neměli nemoci srdce, nesmíte jíst tuky, zejména nasycené tuky, tedy máslo a sádlo, a dopřejte si co nejvíce sacharidů!” – A epidemie obezity, kardiovaskulárních onemocnění včetně metabolického syndromu a dalších nemocí byla na světě! V dobré víře naprosto chybný závěr, na dlouhé roky! Zejména když se podařilo zabránit jakékoliv kritice a novému přezkoumání.
  • A proto: Buďte kritičtí v myšlení, informace ověřujte.


Zdroje informací

Odkazy

Interní

Externí

Knihy