Obsah stránky

Základní informace

Příběh o „mudrlantovi“

Poznámka: Slabší povahy a ochránci zvířat ať raději dále nečtou!

Jeden mudrlant se rozhodl, že zjistí, jaký je vztah mezi počtem nožiček blechy a jejím sluchem.

Mudrlant vzal cvičenou blechu a řekl jí: „Blecho, skoč!“ A blecha skočila. Mudrlant byl velmi spokojený se vstupním ověřením sluchu blechy a její poslušnosti.

Inu, byl to mudrlant, navíc bez slitování, i utrhl bleše jednu nožičku. Bleše řekl: „Blecho, skoč!“ A blecha skočila. Byla cvičená. Do poznámky si mudrlant napsal: „Když bleše utrhneme první nožičku, blecha stále slyší.“

Chudince bleše utrhl druhou nožičku, byl to systematik, a proto opět řekl: „Blecho, skoč!“ A blecha skočila. Do poznámky si mudrlant napsal: „Když bleše utrhneme druhou nožičku, blecha stále slyší.“

A tak mudrlant pokračoval v trhání nožiček se stále stejným výsledkem, až bleše zůstala poslední nožička. Chudince bleše utrhl nelítostný mudrlant i poslední nožičku. „Blecho, skoč!“, řekl jí. Blecha nic. „Blecho, skoč!“ Blecha stále nic! Ani po třetím pokynu bleše ke skoku se blecha ani nehnula.

Mudrlant si poznamenal skvělý vědecký poznatek: „Když bleše utrhneme všechny nožičky, přestává slyšet!“

Tipy

Nepřipomíná vám to náhodou něco?

  • „Abyste nebyli tlustí a neměli nemoci srdce, nesmíte jíst tuky, zejména nasycené tuky, tedy máslo a sádlo, a dopřejte si co nejvíce sacharidů!“ – A epidemie obezity, kardiovaskulárních onemocnění včetně metabolického syndromu a dalších nemocí byla na světě! V dobré víře naprosto chybný závěr, na dlouhé roky! Zejména když se podařilo zabránit jakékoliv kritice a novému přezkoumání.
  • A proto: Buďte kritičtí v myšlení, informace ověřujte.

Zdroje informací

Odkazy

Interní

  • x

Externí

  • x – x

Knihy

  • x