Obsah stránky

Základní informace

BMI (Body Mass Index) – Index tělesné hmotnosti vyjadřuje vztah mezi tělesnou hmotností a tělesnou výškou. BMI lze vypočítat jako poměr hmotnosti v kilogramech [kg] a druhé mocniny výšky v metrech [m].

Příklad výpočtu

Hmotnost = 66 kg
Výška = 1,7 m

BMI = hmotnost : výška : výška = 66 : 1,7 : 1,7 = 22,84

BMI je pouze orientační hodnota, která nebere v úvahu například stavbu těla, množství svalstva (nerozlišuje mezi tuky a svaly). BMI je nejužitečnější pro statistické průzkumy mezi rozsáhlejšími vzorky populace.


Hranice BMI platné pro dospělé starší 20 let

KategorieRozsah BMI
[kg/m²]
těžká podvýživa16,4 a méně
podváha16,5–18,5
ideální (zdravá) váha18,5–25
nadváha25–30
obezita prvního stupně30–35
obezita druhého stupně35–40
obezita třetího stupně (též morbidní obezita)41 a více

Zdroje informací

Odkazy

Interní

Externí

Knihy