Základní informace

Ne vše, co se dostane do těla, je pro něj prospěšné. Mezi takovéto látky patří například antinutriční látky, přídatné látky (aditiva) a toxické látky (jedy). Přitom i nadměrné množství jinak prospěšných látek může být pro tělo devastující. Například i požití velkého množství vody může rozvrátit homeostázu a způsobit člověku smrt. Naopak existují i takové, na první pohled nežádoucí látky, které mohou být ve zvláštních případech dokonce i prospěšné.

Antinutriční látky

Jsou to přirozené látky převážně rostlinného původu snižující nutriční (výživovou) hodnotu potravin, ve kterých jsou obsaženy. Jsou příčinou nižší biologické využitelnosti živin. Ne všechny antinutrienty jsou ale špatné, některé mohou být dokonce prospěšné. Jedná se například o antienzymy, antiminerály, antivitaminy, anorganické antinutriční látky, rostlinné fenoly, sacharidy.

Více: Antinutriční látky

Přídatné látky (aditiva)

Potravinářské přídatné látky (aditiva) jsou chemické látky, které se přidávají do potravin kvůli vylepšení nebo zachování jejich trvanlivosti nebo vzhledu, konzistence, chutě, vůně, atd. Jedná se například o konzervanty, látky zvýrazňující chuť a vůni, plnidla, sladidla, stabilizátory, zpevňující látky.

Více: Přídatné látky (aditiva)

Toxické látky

Toxické látky (jedy) jsou rostlinného i živočišného původu a představují reálná rizika. Tyto látky mohou být toxické pro všechny jedince (vyvolávající otravu – intoxikaci), nebo jen pro určité jedince, vyvolávající potravní nesnášenlivost (intoleranci). Prakticky všechny syntetické léky jsou ve větším množství toxické, přičemž čím jsou účinnější, tím jsou toxičtější. Mezi toxické látky patří například přírodní jedy (pesticidy – mikrobní, rostlinné, živočišné) a průmyslové jedy (baktericidy, fungicidy, herbicidy atd.).

Více: Toxické látky, nebo Znečištěné ovzduší