Základní informace

Jsou to přirozené látky převážně rostlinného původu snižující nutriční (výživovou) hodnotu potravin, ve kterých jsou obsaženy. Jsou příčinou nižší biologické využitelnosti živin. Ne všechny antinutrienty jsou ale špatné, některé mohou být dokonce prospěšné.

Příklady antinutričních látek: