Obsah stránky

Základní informace

Sexualita není špinavá nebo sprostá. Je to báječná součást života. Jedná se o soubor vlastností a jevů, které vyplývají z pohlavních rozdílů. Sexuální identitu si uvědomujeme asi od tří let. Někdy jsou za projevy sexuality označovány zejména ty, které souvisejí s pohlavním rozmnožováním, genitální a erotickou slastí ze sbližování, blízkosti nebo styku, případně genitálního sebeuspokojování, erotickou láskou a přitažlivostí. Někdy je pojem sexualita zužován ještě více, a to pouze na genitální a orgasmické aktivity, lidově sex. V moderní době je součástí sexuální identity též vědomí příslušnosti k některé ze sexuálních orientací.


Sexuální chování

Největší pomocí pro orientaci v sexuálním chování je realistická informovanost. Jedná se o intimní záležitost, takže je to z tohoto důvodu ale obtížné.

Nezodpovědnost v sexuálním chování

 • promiskuitní chování
 • nedostatečná nebo žádná antikoncepce, zdravotně závadná antikoncepce
 • nízký věk pohlavního života
 • zahájení sexuálních styků po velmi krátké známosti
 • špatný výběr partnera/partnerky
 • možnost přenesení pohlavně přenosných nemocí, například kapavka, syfilis, AIDS

Prevence pohlavně přenosných chorob

 • vyloučení rizikového sexu
 • věrnost jednomu partnerovi/partnerce
 • používání kondomu
 • vyhýbání se rizikovým skupinám (narkomani)

Zdroje informací

Odkazy

Interní

 • x

Externí

Knihy

 • x