Obsah stránky

Základní informace

Glykogen, tzv. „živočišný škrob“, je zásobní polysacharid. Je rozpustný ve vodě. Je to překlenovací energetická složka organismu v době mezi jídly – syntetizuje se po jídle a přísunu živin do těla, degraduje (snižuje se) při hladovění a výdeji energie. Průměrný člověk má v zásobě cca 250-400 g glykogenu (10 % v játrech, zbytek ve svalech). Sportovci mohou dosáhnout zásoby glykogenu až 800 g. Velký vliv na velikosti glykogenových zásob má strava (hlavně obsahující sacharidy). Jeho zásoba je vyčerpána po 30 až 90 minutách cvičení v závislosti na intenzitě cvičení. Jestliže jsou zásoby glykogenu nízké nebo zcela vyčerpané, jsou jako nový zdroj energie použity bílkoviny (proteiny) a tuky (lipidy).


Funkce v těle

Přeměna sacharidů v těle

Po snědení potravy obsahující sacharidy jsou sacharidy ve střevě rozloženy enzymy, aby se následně přes stěnu tenkého střeva absorbovaly v podobě monosacharidů do krve. Zvýšení hladiny cukru v krvi (glykemie) následně stimuluje uvolňování inzulinu, který transportuje monosacharid glukózu (a ostatní živiny) do buněk, které ji používají jako zdroj energie. Část glukózy, která není bezprostředně využita, se pomocí inzulinu ukládá ve formě glykogenu jako zásobní zdroj energie v játrech a ve svalech. Pokud jsou zásoby glykogenu plné, nevyužitá energie se uloží ve formě tuku do tukových zásob (také pod kontrolou inzulinu).

  • Jaterní buňky: z celkového glykogenu v těle na játra připadá jen cca 10 % glykogenu. Jaterní glykogen udržuje stabilní hladinu krevního cukru zvláště při hladovění. Jeho hladina je proto nejnižší během sportování nebo ráno po probuzení. Jaterní glykogen je snadno mobilizovatelný, stačí 12 až 20 hodin hladovění, aby obsah klesl prakticky na nulu, ale při příjmu potravy se rychle obnoví původní množství.
  • Svalový glykogen: svaly jsou hlavní zásobárnou glykogenu. Ve svalové tkáni je sice méně zastoupen, ale díky mnohem vyšší hmotě svalů než jater tak významně převyšuje množství jaterního glykogenu. Glykogen ve svalech je potřebný pro jejich práci. Nikdy nepoklesne na nulu ani po dlouhé namáhavé práci, ba ani při smrti hladem. Svalový glykogen je okamžitě využitelný ke svalové práci jako bezprostřední zdroj energie.

Pokud jsou zásoby glykogenu nízké nebo zcela vyčerpané, jsou jako nový zdroj energie použity bílkoviny (proteiny) a lipidy (tuky). Základní obnova zásob glykogenu trvá 20-24 hodin.

Glykogeneze

Je tvorba glykogenu z glukózy. Opačný proces je glykogenolýza.

Glykogenolýza

Je štěpení glykogenu na glukózu. Při poklesu koncentrace glukózy v krvi se jaterní glykogen štěpí na glukózu, která je pak uvolňována do krve. Svalový glykogen se štěpí jen pro potřeby daného svalu a vzniklá glukóza se do krve nedostává, ale je metabolizována jako zdroj energie pro svalovou práci. Opačný proces je glykogeneze.

Rychlosti syntézy glykogenu (glykogeneze) a jeho odbourávání (glykogenolýza) jsou řízeny hormony inzulinem, adrenalinem a glukagonem.


Tipy

  • Aerobní výkon: hlavním zdrojem energie jsou především tuky a sacharidy
  • Anaerobní výkon: hlavním zdrojem energie je glykogen, pokud je ještě v zásobě
  • Pravidelný trénink: tedy pravidelné čerpání sacharidů jako zdroje energie při pohybu vede k postupnému navyšování zásob svalového glykogenu v těle až na cca 800 gramů, zatímco u nesportovců je to zhruba 250-350 gramů. Současně se organizmus učí lépe využívat tuky, umí je pálit i při vyšší tepové frekvenci než u nesportovce a tím tak více chrání zásoby strategických sacharidů.
  • Doplnění zásob glykogenu po výkonu: k tomu slouží odpovídající regenerace, kdy je potřeba doplnit veškeré živiny
  • Šetření glykogenu během fyzického výkonu: zejména při vytrvalostní zátěži je potřeba doplňovat zásobu sacharidů vhodnými potravinami

Zdroje informací

Odkazy

Interní

  • Glykemie – krevní cukr, koncentrace glukózy v krvi
  • Inzulin: jedná se o anabolický hormon produkovaný beta-buňkami slinivky břišní, který snižuje hladinu cukru v krvi ukládáním přebytečné glukózy. Vylučování (sekrece) inzulinu do krevního oběhu je závislé na hodnotě glykemie. Čím je více glukózy v krvi, tím větší je vylučování inzulinu.
  • Krevní tlak – tlak, kterým působí protékající krev na stěnu cévy

Externí

Knihy