Obsah stránky

Základní informace podrobněji

Pojem metabolický syndrom zahrnuje soubor řady faktorů a nemocí, jejichž společný výskyt vede k řadě zdravotních komplikací. Jedná se o komplex poruch metabolismu tuků a cukru, řízení krevního tlaku a ukládání tukových zásob. Mohou tedy vést k rozvoji aterosklerózy (kornatění cév), diabetu (cukrovky) 2. typu nebo kardiovaskulárních nemocí (např. srdeční infarkt či cévní mozková příhoda). Nebezpečí metabolického syndromu tkví v tom, že se člověk necítí nemocný, v běžném životě ho neomezuje žádný faktor a tím pádem nemá potřebu ani vůli dodržovat režimová opatření a pravidelně užívat léky.


Vznik inzulinové rezistence a metabolického syndromu

Zdroj: https://www.wikiskripta.eu/w/Metabolick%C3%BD_syndrom_a_inzul%C3%ADnov%C3%A1_rezistence


Rizikové faktory

Pravděpodobně to může být určitá genetická predispozice, nicméně v současné době jsou to zejména vlivy prostředí. Existuje 5 základních rizikových faktorů. Pokud má člověk alespoň tři z nich, pak s velkou pravděpodobností trpí metabolickým syndromem. Jsou to:

  • obvod pasu: muži vyšší než 102 cm, ženy vyšší než 88 cm – zejména tuk uložený v pase je ten nebezpečný
  • nízká hladina HDL cholesterolu v krvi: muži nižší než 1 mmol/l, ženy nižší než 1,3 mmol/l
  • hladina triglyceridů v krvi: vyšší než 1,7 mmol/l
  • vysoký krevní tlak: vyšší než 130/85 mm Hg
  • hladina cukru v krvi – glikémie: vyšší než 6,0 mmol/l

Prevence

Můžeme pozitivně ovlivnit řadu faktorů následující prevencí, tedy zdravým životním stylem, tj.:


Tipy

  • co je nutné zvážit: zda si najdeme cestu ke zdravému životnímu stylu, u kterého vytrváme, nebo se smíříme s tím, že můžeme mít velké zdravotní potíže, tedy nekvalitní život

Zdroje informací

Odkazy

Interní

  • Inzulinová rezistence: představuje nízkou citlivost buněk vůči působení inzulinu a proto ho začne slinivka vytvářet nadměrné množství.

Externí

Knihy