Obsah stránky

Pradávný čínský příběh

Jeden chudý rolník si díky své pracovitosti mohl koupit k obdělávání půdy alespoň starého koně. I když mu ho jeho sousedé záviděli, blahopřáli mu ke koupi a řekli mu: “Přejeme ti, abys měl s tímto koněm hodně štěstí.” On odpověděl: “Štěstí? Neštěstí? Kdo ví, co z toho bude.”

Jednou se stalo, že kůň rolníkovi utekl do hor. Byla to pro rolníka velká ztráta. Když mu sousedé dávali najevo svou účast v neštěstí, rolník odpověděl: „Neštěstí? Štěstí? Kdo ví?“

Po nějaké době se kůň vrátil a z hor přivedl stádo divokých koní. I tentokrát mu sousedé sice záviděli, ale přesto blahopřáli a řekli mu: “Ty máš ale štěstí!” On opět odpověděl: „Štěstí? Neštěstí? Kdo ví?“

Později, když se rolníkův syn snažil jednoho koně zkrotit, spadl a zlomil si nohu. Všichni sousedé pokyvovali hlavami, že je to hrozné neštěstí. „Neštěstí? Štěstí? Kdo ví?“, byla odpověď rolníka.

Za pár týdnů táhlo vesnicí vojsko a všichni schopní mladíci museli narukovat. Když vojáci viděli rolníkova syna se zlomenou nohou, na vojnu ho nevzali. Štěstí? Neštěstí? Kdo ví?


Tipy

  • Když máte zrovna štěstí, tak si ho užívejte. Současně si z toho ale nedělejte svoje zásluhy.
  • Když právě štěstí nemáte, nevadí. Ono zase někdy odněkud přijde.

Zdroje informací

Odkazy

Interní

Externí

Knihy