Základní informace

Vztah je nikdy nekončící proces. Je to živoucí organismus, který je potřeba každý den krmit, jinak hladoví. Bez dodávání energie a potřebného času přechází vztah, jako všechno, v neuspořádanost. Vztah není jistota, je to svazek svobodných bytostí, které se musí vzájemně respektovat. V dobrém vztahu se názory sbližují a partneři se stále více přibližují. Vztah je intimní záležitost. V páru jsou lidé zdravější, spokojenější a později umírají. V párech vyrůstající děti jsou také spokojenější a klidnější. Důvěra je základem všech vztahů.

Mezilidské vztahy

  • Předpoklady: znalost sama sebe, touha po bezpečí, jak je to se zamilovaností.
  • Budování vztahu: je to vzdělávací proces, partner je užitečná pomůcka – ale nepoškodit, ne s každým je možné soužití, nemusíme se k sobě hodit.
  • Pět jazyků lásky: doteky, pozornost, slova ujištění, skutky služby, dárky.
  • Vybrané intimity: intelektuální, citová, sociální, duchovní, fyzická.
  • Problémy: jeden z partnerů začne jít jinou cestou – citové strádání, sexuální nesoulad, různý žebříček hodnot -, pokud se trápíme, pracujeme si na nemocech.
  • Partnerské soužití a děti: je potřeba se zamyslet nad tím, jaký příklad se dětem dává.

Budování vztahu Podrobně