Obsah stránky

Základní informace podrobněji

Je prokázáno, že vinou znečištěného ovzduší jsou hloupí dospělí, obézní děti, častější cukrovka, zásadně se zvyšuje riziko spontánního potratu. I takové mohou být důsledky znečištění ovzduší, na jehož následky také v České republice každoročně umírá přes 10 tisíc lidí. Znečištěný vzduch toxickými látkami a drobnými prachovými částicemi, jež mají v našem prostředí na svědomí zejména automobily, uhelné elektrárny a domácí kotle na tuhá paliva, se dostává do našich plic a přes krevní řečiště proniká do všech orgánů od jater až po mozek. Mezi nejvíce ohrožené skupiny obyvatel znečištěným ovzduším patří těhotné ženy, děti předškolního věku a senioři.

Koncentrace B[a]P (benzo[a]pyrenu) > 1 ng/m3 (standard EU) jsou dlouhodobě překračovány u 50 % populace ČR. Proto lze zátěž populace B[a]P považovat za nejvýznamnější riziko znečištěným ovzduším v ČR. Pro většinu oblastí ČR představují největší zátěž B[a]P lokální topeniště, v Praze doprava, pro moravskoslezský kraj průmyslové zdroje. Zvýšené koncentrace B[a]P budou nepříznivě ovlivňovat současné a příští generace.


Zdroje znečištění ovzduší

Ovzduší může být znečištěno chemicky, fyzikálně či biologicky, například:

 • spalování fosilních paliv při výrobě elektřiny, teplárny, v dopravě (zejména naftové motory) a doprava samotná, v průmyslu, v domácnostech
 • průmyslové procesy a používání rozpouštědel, například v chemickém průmyslu a při zpracování nerostných surovin
 • zemědělství
 • zpracování odpadu
 • přírodní zdroje emisí: sopečná činnost, prach šířený větrem, solné výpary z mořské vody, emise těkavých organických látek z rostlin

Výběr zdravotních důsledků znečištěného ovzduší

Poznámka: Polétavý prach neboli pevné částice (PM – particulate matter) jsou drobné částice, označení PM10 znamená menší než 10 μm, u PM2.5 menší než 2,5 μm.

Autismus, poruchy učení, agresivita

 • znečištění obzvlášť škodí dětským mozkům
 • špinavý vzduch může až o 75 % zvýšit riziko rozvoje poruch autistického spektra
 • podle nizozemské studie může vystavení těhotné matky špatnému ovzduší ve městě přispět u potomka k poškození zdravého vývoje mozku a závažně snížit schopnost dětí se učit
 • dýchají-li malé děti v útlém věku vzduch znečištěný olovem, může to vést k rozvoji agresivního a asociálního chování v průběhu dospívání
 • zvýšená koncentrace PM2.5 zvyšuje výskyt astmatu

Cukrovka 2. typu

 • kromě špatné životosprávy a nedostatku pohybu může za vznik cukrovky i znečištěné ovzduší
 • vztah mezi vdechováním drobných prachových částic a rozvojem cukrovky dokázala v roce 2016 dlouhodobá studie provedená ve Spojených státech na vzorku téměř 2 milionů pacientů
 • mikroprach zvyšuje riziko, že onemocnění skončí předčasnou smrtí

Dětská obezita

 • i když se z důvodu znečištěného vzduchu děti častěji rodí podměrečné, v prvním roce života může vystavení toxickým částicím naopak přispívat k obezitě

Hloupnutí až demence

 • na základě nejnovějších výzkumů znečištěný vzduch poškozuje mozek a snižuje naši inteligenci
 • podle výsledků studie publikované v roce 2018 v časopise americké Akademie věd dosahují lidé vystavení špatnému ovzduší v jazykových a matematických testech o tolik horších výsledků, jako by ztratili rok vzdělání
 • toxické látky ve vzduchu pronikají do mozku, zaviňují oxidační stres, napadají nervy a způsobují záněty. V dlouhodobém výhledu tak mohou vést dokonce k rozvoji Alzheimerovy choroby.

Karcinom plic

 • znečištěné ovzduší a prachové částice prokazatelně způsobují 15 % karcinomů plic

Kardiovaskulární onemocnění

 • způsobuje to zvýšená koncentrace jemných prachových částic PM2.5

Poškozený genetický materiál

 • způsobuje to expozice koncentrací B[a]P (benzo[a]pyrenu) > 1 ng/m3

Předčasné porody a úmrtí kojenců

 • nejhorší důsledky nemá ovzduší pro dospělé, nýbrž pro děti, které začíná ještě před narozením
 • prachové částice dle výzkumů zásadně zvyšují riziko nebezpečných porodů

Předčasné stárnutí a kožní choroby

 • stárnutí pokožky spojené s vráskami a nevzhlednými skvrnami mají na svědomí nejen prachové částice, ale i oxidy dusíku
 • zánětlivé vlastnosti mikroprachu mohou vést k rozvoji různých druhů ekzémů či kopřivky a dalších kožních chorob

Respirační onemocnění dětí

 • způsobují to zvýšené koncentrace B[a]P (benzo[a]pyrenu)

Zdroje informací

Odkazy

Interní

Externí

Knihy