Řešení problémů

Obsah stránky Základní informace Základní pojmy Fáze řešení Metody řešení Tipy Zdroje informací Základní informace Řešení problémů (Problem Solving) nebo také hledání řešení patří mezi…

Důvěra (přijetí) vs. nedůvěra

Obsah stránky Základní informace Funkce v těle Dělení emocí Tipy Zdroje informací Základní informace Důvěra patří mezi základní emoce. Důvěra se vždy vztahuje k budoucnosti,…

Emoce

Obsah stránky Základní informace Funkce v těle Dělení emocí Emoční inteligence Tipy Zdroje informací Základní informace Emoce (cit či pocit) jsou psychické a sociální procesy…

Myšlení

Obsah stránky Základní informace Funkce myšlení Druhy myšlení Vlastnosti myšlení Poruchy myšlení Tipy Zdroje informací Základní informace Myšlení je spjato s vnímáním, představami, pamětí a…

Fakt

Obsah stránky Základní informace Charakteristiky Tipy Související Zdroje informací Základní informace Česky skutečnost – je pojem pro jednotlivou poznanou a ověřenou dílčí skutečnost, je objektivní,…

Fake News (podvržené zprávy)

Obsah stránky Základní informace Historie Charakteristiky Tipy Související Zdroje informací Základní informace Fake News [fejk ňúz] (česky „podvržené zprávy“) jsou texty úmyslně šířící dezinformace či…