Posttraumatický růst vs. Závažná situace

Obsah stránky Základní informace Vysvětlení mechanismu posttraumatického růstu Příklady závažných situací Reakce na závažnou situaci Oblasti posttraumatického růstu Tipy Zdroje informací Základní informace Z posledních…

Diskuse/Diskuze

Obsah stránky Základní informace Požadavky na diskusi Proces diskuse Zaručení kvality diskuse Pravidla diskuse Průvodce diskusí – facilitátor Techniky diskuse Co diskuse není Tipy Související…

Generace – vztahy

Obsah stránky Základní informace Důvody rozdílných postojů generací Klady a zápory generací Chování generací Mezigenerační učení Činitelé ovlivňující vztahy mezi generacemi Zdroje informací Základní informace…

Spolupráce x Soupeření

Obsah stránky Základní informace Vidění sebe a toho druhého Postoje jedné strany k druhé Sdílení informací Charakteristické znaky Zdroje informací Základní informace Konflikty lze řešit…

Řešení konfliktů

Obsah stránky Základní informace Způsoby vyrovnání se s konfliktní situací Otázky k řešení konfliktu Techniky řešení konfliktu Vyřešení konfliktní situace Související Zdroje informací Základní informace…

Generace – podrobně

Obsah stránky Základní informace Přehled současně žijících generací podrobně Válečná generace – do roku 1945 Baby boomers – 1946-1967 Generace X – Husákovy děti –…