Komunikace mezi lidmi
Milan Jirsák
Posted in Vztahy, Základní informace

Komunikace mezi lidmi

Základní informace Komunikace mezi lidmi je proces sociálního vzájemného působení (interakce) mezi dvěma nebo více osobami, při kterém probíhá sdělování a výměna informací. Cílem je (mělo by být) vzájemné pochopení a porozumění. Jedná se o proces nepřetržitý (komunikujeme neustále), neopakovatelný (vždy je to jinak, nově), nevratný (co se stalo, řeklo, je okamžitě minulostí – to nelze změnit, jen nově […]

Budování vztahu
Milan Jirsák
Posted in Vybrané příspěvky, Vztahy

Budování vztahu

Vztah je nikdy nekončící proces. Bez dodávání energie a potřebného času přechází vztah, jako všechno, v neuspořádanost.
Vztah není jistota.
V páru jsou lidé zdravější, spokojenější a později umírají.
Láska, vztah – modely
Milan Jirsák
Posted in Vztahy

Láska, vztah – modely

Základní informace Z psychologického pohledu je láska primární lidskou potřebou. Označuje silný pozitivní vztah náklonnosti, oddanosti nebo touhy. Na lásku je možné se dívat z různých pohledů, které popisují různé možnosti a vazby tohoto vztahu. Příklady modelů lásky, vztahů Biologický: láska jako zvířecí pud, sloužící k reprodukci a vychovávání potomků. Na dálku: komunikace prostřednictvím skypu, […]

Výchova
Milan Jirsák
Posted in Vztahy, Základní informace

Výchova

Základní informace Výchova (edukace) je/by měla být cílevědomá, plánovitá a všestranná činnost směřující k přípravě člověka pro jeho společenské úkoly a osobní život. Výchova je celoživotní působení na procesy lidského učení a socializaci s cílem přeměny člověka po všech stránkách, tedy tělesné i duševní. Výchova je zprostředkování znalostí (vzdělání), dovedností a postojů, které jsou přítomny v dané společnosti a které se pokládaly a pokládají za důležité, předat […]

Mýty ničící vztahy
Milan Jirsák
Posted in Vztahy, Základní informace

Mýty ničící vztahy

Dobrý vztah je ten, na němž se nemusí pracovat: opak je pravdou.
Hádky vztah ničí: to, co vztah ničí, je, když hádky skončí, aniž by se problém vyřešil.
Aby byl vztah úspěšný, musí se ten druhý změnit: případné změny se musí účastnit oba, nejlépe začít u sebe.