Komunikace mezi lidmi
Milan Jirsák
Publikováno v Vztahy, Základní informace

Komunikace mezi lidmi

Základní informace Komunikace mezi lidmi je proces sociálního vzájemného působení (interakce) mezi dvěma nebo více osobami, při kterém probíhá sdělování a výměna informací. Cílem je (mělo by být) vzájemné pochopení a porozumění. Jedná se o proces nepřetržitý (komunikujeme neustále), neopakovatelný (vždy je to jinak, nově), nevratný (co se stalo, řeklo, je okamžitě minulostí – to nelze změnit, jen nově […]

Budování vztahu
Milan Jirsák
Publikováno v Vybrané příspěvky, Vztahy

Budování vztahu

Vztah je nikdy nekončící proces. Bez dodávání energie a potřebného času přechází vztah, jako všechno, v neuspořádanost.
Vztah není jistota.
V páru jsou lidé zdravější, spokojenější a později umírají.
Láska, vztah – modely
Milan Jirsák
Publikováno v Vztahy

Láska, vztah – modely

Základní informace Z psychologického pohledu je láska primární lidskou potřebou. Označuje silný pozitivní vztah náklonnosti, oddanosti nebo touhy. Na lásku je možné se dívat z různých pohledů, které popisují různé možnosti a vazby tohoto vztahu. Příklady modelů lásky, vztahů Biologický: láska jako zvířecí pud, sloužící k reprodukci a vychovávání potomků. Na dálku: komunikace prostřednictvím skypu, […]

Výchova
Milan Jirsák
Publikováno v Vztahy, Základní informace

Výchova

Základní informace Výchova (edukace) je/by měla být cílevědomá, plánovitá a všestranná činnost směřující k přípravě člověka pro jeho společenské úkoly a osobní život. Výchova je celoživotní působení na procesy lidského učení a socializaci s cílem přeměny člověka po všech stránkách, tedy tělesné i duševní. Výchova je zprostředkování znalostí (vzdělání), dovedností a postojů, které jsou přítomny v dané společnosti a které se pokládaly a pokládají za důležité, předat […]

Mýty ničící vztahy
Milan Jirsák
Publikováno v Vztahy, Základní informace

Mýty ničící vztahy

Dobrý vztah je ten, na němž se nemusí pracovat: opak je pravdou.
Hádky vztah ničí: to, co vztah ničí, je, když hádky skončí, aniž by se problém vyřešil.
Aby byl vztah úspěšný, musí se ten druhý změnit: případné změny se musí účastnit oba, nejlépe začít u sebe.