Vývojová období člověka
Milan Jirsák
Publikováno v Tělo

Vývojová období člověka

Základní informace Ve vývojových obdobích člověka (v ontogenetickém vývoji) můžeme pozorovat řadu změn, které jsou dvojího druhu: růstové a vývojové. Oba procesy jsou primárně určeny dědičnými faktory, jejichž uplatnění však ovlivňují faktory prostředí. Každé období v lidském životě přináší něco jiného a vždy je možné se z něčeho těšit, pokud tomu trochu aktivně pomůžeme. Musíme […]

Spánek
Milan Jirsák
Publikováno v Aktuality, Tělo

Spánek

Kvalitní spánek je jednou ze základních tělesných potřeb.
Rušení nebo neumožnění spánku vede k potřebě spánku mimo obvyklou dobu a k psychickým potížím, od mírných až po velmi závažné.
Hluboký spánek podporuje obnovu buněk a tkání.
Sexualita
Milan Jirsák
Publikováno v Tělo

Sexualita

Sexualita není špinavá nebo sprostá. Je to báječná součást života. Je to soubor vlastností a jevů, které vyplývají z pohlavních rozdílů. Někdy jsou za projevy sexuality označovány zejména ty, které souvisejí s pohlavním rozmnožováním, genitální a erotickou slastí ze sbližování, blízkosti nebo styku, případně genitálního sebeuspokojování, erotickou láskou a přitažlivostí. Někdy je pojem sexualita zužován ještě více, a to pouze na genitální a orgasmické aktivity, lidově sex. V moderní době je součástí sexuální identity též vědomí příslušnosti k některé ze sexuálních orientací.

Orgánové soustavy
Milan Jirsák
Publikováno v Tělo

Orgánové soustavy

Základní informace Všechny živé soustavy lze na základě jejich strukturní a organizační složitosti rozdělit do dvou skupin: 1. nebuněčné živé soustavy (viry, viroidy, virusoidy) a 2. buněčné živé soustavy = organismy (jednobuněčné, mnohobuněčné), přitom buňka je nejmenší známý útvar, který je schopný všech životních projevů. Orgánová soustava je souhrn orgánů spolupracujících v rámci jedné funkce organismu, […]

Nemoci
Milan Jirsák
Publikováno v Tělo

Nemoci

Nemoc (choroba, onemocnění) je patologický (chorobný) stav těla, porucha zdraví, která je projevem změny funkcí buněk a v důsledku i morfologickým (vnějším) poškozením těchto buněk, tkání a orgánů. Je to stav organismu vznikající působením zevních či vnitřních okolností narušujících jeho správné fungování a rovnováhu. Nepřítomnost nemoci je zdraví, tedy stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, který je výsledkem souladu ve vzájemném působení organismu a prostředí.

Mozek
Milan Jirsák
Publikováno v Tělo, Základní informace

Mozek

Základní informace Lidský mozek je řídící a spojující (integrační) orgán nervové soustavy. Řídí a kontroluje veškeré tělesné funkce, například činnost srdce, trávení, pohyb, řeč, ale i samotné myšlení, paměť nebo vnímání emocí. Váží přibližně 1300–1400 g, tedy 2 % lidské hmotnosti. Obsahuje přibližně 50–100 miliard (tedy asi 1011) nervových buněk (neuronů). Mezi nervovými buňkami existuje až biliarda (tedy […]