Na počátku změny k lepšímu může být: Štěstí? Neštěstí? Kdo ví? - pradávný čínský příběh

Anebo dobrá otázka, která je základem pro chytré odpovědi, dobrá řešení. Přitom POZOR na lákavé závěry.

Zjistit si své nejdůležitější hodnoty (priority) - tedy co je pro Vás nejdůležitější, a co méně.