Obsah stránky

Základní informace

Podle studie amerických psychologů v čele s Johnem M. Gottmanem se signály budoucího rozpadu vztahu skrývají v tom, jakým způsobem se partneři hádají.


Fáze ukončování vztahu

 1. Partneři vnímají své (manželské) problémy jako závažné.
 2. Rozebírat problémy je k ničemu. Partneři se je snaží řešit samostatně.
 3. Žijí paralelní životy.
 4. Dostavují se pocity osamělosti.

Seznam poplašných signálů

Hrubý začátek rozhovoru

 • Pokud jeden z partnerů rozhovor začíná negativním a obviňujícím postojem, je i konec rozhovoru předurčen k nezdaru.
 • První 3 minuty rozhovoru jsou v drtivé většině rozhodující.
 • Ožehavou diskuzi otevírá ve vztazích zpravidla žena a může klidně mluvit tichým a jemným hlasem.
 • Začíná-li rozhovor kritikou a (nebo) projevem pohrdání (sarkasmem), jedná se podle odborníků o hrubý nástup.

Smrtící formy zloby

 • Kritika
  • Stížnost obsahuje to, jak se cítím v konkrétní situaci a co proto potřebuji.
  • Kritika je obecnější, často obsahuje fráze: “ty vždycky…”, “ty nikdy…”. Příklady:
   • “Vždycky musím já…”
   • “Proč vždycky zapomeneš…?
   • “Tobě se to nikdy nestalo, že…”
   • “Ty nejsi normální!”
 • Pohrdání
  • Vzniká z pocitu nadřazenosti nad partnerem. Je to forma neúcty.
  • Projevem je zraňující řeč (sarkasmus) a bezohlednost (cynismus), nadávání, jízlivý humor, posměšky.
  • Je téměř nemožné problém vyřešit, když se partnerovi sděluje, že jste z něho znechuceni.
  • Pohrdání konflikt nevyhnutelně vyostřuje a oddaluje usmíření.
 • Odrážení útoku – defenzivnost
  • Útoku partnera se druhý většinou brání, ale obrana nemívá zpravidla žádoucí účinek.
  • Defenzivou se sděluje, že problém není ve vás, ale v útočícím partnerovi. Je to pozice nevinné oběti.
  • Defenzivnost konflikt eskaluje a tím je škodlivá.
 • Zazdívání
  • Pokud rozhovor začíná kritikou, následuje pohrdáním a defenzivou, zatímco druhý útočí čím dál víc, pak se zřejmě jeden z partnerů odpojí.
  • Přestane udržovat oční i slovní kontakt, neposkytuje zpětnou vazbu.
  • Začne se vyhýbat konfliktu – a zároveň svému manželství.
  • Zpravidla to bývají muži, protože na jejich tělo má hádka objektivně horší devastující účinky (zvyšuje se tlak a pulz na delší dobu).

Zaplavení

 • Pokud je zloba partnera tak ničivá a náhlá, že vás paralyzuje a cítíte se bezbranní, napříště podniknete cokoliv, jen aby se to neopakovalo.
 • Čím častěji se cítíte zaplaveni kritikou nebo pohrdáním, tím citlivěji vnímáte náznaky, že se partner opět chystá “vybuchnout” a nemyslíte pak už na nic jiného než na to, jak se ochránit. Uděláte to tak, že se citově odpojíte ze vztahu.

Reakce těla

 • Reakcí na hádku je zrychlení srdečního tepu a zvýšení krevního tlaku.
 • Vyplaví se adrenalin a spouští se krizová reakce útěk nebo útok.
 • Opakované hádky vyvolávají těžký fyzický stres.
 • Při takovýchto reakcích těla je prakticky nemožné vést konstruktivní rozhovor.

Neúspěšné pokusy o nápravu

 • Pro spokojené manželství je zásadní, zda přicházejí v komunikaci pokusy o nápravu a do jaké míry jsou tyto pokusy úspěšné.
 • Je dobré, když jeden z partnerů navrhne pauzu a čas na uklidnění a druhý to přijme.
 • Pokusy o nápravu ochraňují manželství tím, že snižují emocionální napětí mezi manželi a tím, že snižují hladinu stresu a srdeční tep, čímž brání pocitu zaplavení.

Špatné vzpomínky

 • Páry žijící ve spokojeném vztahu mají tendenci vnímat společnou minulost pozitivně.
 • Tam kde tomu tak není, kde nejsou partneři spokojeni, velmi často společnou minulost přepisují negativně.
 • Může se dokonce stát, že jeden nebo oba partneři si na společnou minulost vůbec nevzpomenou. Nemá pro ně význam.
 • Pokud se páru “podaří” přepsat jejich společný život negativně, jejich vztah se bez vhodné pomoci velmi pravděpodobně rozpadne.
 • Oba jsou ve stavu neustálé pohotovosti, protože automaticky očekávají “boj”.
 • Manželství se stává utrpením a začíná snaha o jeho ukončení.

Tipy

 • Pokud se zahájí rozhovor hrubým začátkem, je nejlepší, když se takového rozhovoru co nejdříve nechá a po čase se začne znovu.
 • https://video.aktualne.cz/dvtv/nefunguje-vam-rodina-takrka-jiste-si-za-to-muzete-sami-a-zal/r~f70911e2a14d11e890620cc47ab5f122/ – video.aktualne.cz, 17. 8. 2018, Nefunguje vám rodina? Žaloby to nevyřeší, říká bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová v DVTV Apel. Text (ale lepší je to shlédnout):
  • Normální je se nesoudit.
  • Muž a žena jsou si rovni a každý z nich má stejně velké právo.
  • Kdo ví, že mu patří právo se ho dovolává stále urputněji. S advokáty, s policií i soudními žalobami.
  • Koho jsem ještě včera milovala, toho chci dnes zašlapat do země. Omezit soudním rozhodnutím, spoutat příkazy a ubít nařízeními.
  • Co na tom, že je to otec mého dítěte. Jen ať ho zavřou, dokud nezčerná.
  • Agresivita rodičů i soudních sporů roste, stejně jako vzájemné osočování.
  • Neumíme spolu mluvit, nenaučili nás ustupovat, nevysvětlili nám diplomacii, ale ani fyziku, jež působí stejně v přírodě jako mezi lidmi.
  • Akce totiž vyvolá protiakci a příkazy a tlaky nikdo nemá rád.
  • “Prosím” zní totiž docela jinak než “dělej”.
  • Právy jsme naprosto poblázněni. Urputní, nenávistní.
  • Místo mozku máme v hlavě zákoníky a před očima vlčí mlhu.
  • Po soudu požadujeme, aby za nás řešil, co jsme si omezeností sami nadrobili.
  • Obnovit přátelství, vyvolat lásku, zařídit respekt, ochotu spolupracovat, poslouchat. Zbláznili jsme se?
  • Žádný soud nám přece s rodinnými spory nepomůže. Umí jen vytvořit list papíru, na němž je vytištěno soudní rozhodnutí.
  • Jak je však splnit už žádným kouzlem nedokáže.
  • Nefunguje vám rodina? Pak si za to takřka jistě můžete Vy sami. A podáním žaloby to fakt nevyřešíte.
  • Chcete-li zlepšit vztahy, musíte si to těžce odpracovat. Tolerancí, sebeovládáním, pochopením. A možná i odpuštěním nebo rezignací.
  • Některé boje prostě nelze vyhrát a všechny děti nelze zachránit.
  • Každý špatný pohled, zlé slovo a právní krok totiž vaše dítě poškozuje. Ne někdy, nebo výjimečně ale vždycky!
  • Tak se nevymlouvejte, že na to máte právo!

Zdroje informací

Odkazy

Interní

Externí

Knihy